Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (IRC) cho công ty mua bán khí

Hiện nay, nhu cầu về năng lượng không ngừng tăng cao, đặc biệt là khí tự nhiên – nguồn tài nguyên không thể thiếu trong sản xuất. Việc mua bán khí đã trở thành một phần quan trọng của nền kinh tế toàn cầu cũng như Việt Nam. Bởi vậy, việc tổ chức một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực mua bán khí đòi hỏi sự hiểu biết sâu rộng về thị trường năng lượng, phù hợp quy định pháp lý tại Việt Nam. Trong bài viết dưới đây, Luật Việt An sẽ trình bày những nội dung pháp lý có liên quan đến thành lập công ty kinh doanh mua bán khí.

Cơ sở pháp lý

 • Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO;
 • Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Luật Đầu tư 2020;
 • Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư;
 • Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;
 • Nghị định 87/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 17/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh khí.

Hoạt động kinh doanh khí là gì?

Công ty kinh doanh mua bán khí

Theo Điều 3 Nghị định 87/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 17/2020/NĐ-CP quy định khí là dầu mỏ hóa lỏng, khí thiên nhiên hóa lỏng và khí thiên niên nén.

 • Khí dầu mỏ hóa lỏng là sản phẩm hydrocacbon có nguồn gốc dầu mỏ với thành phần chính là propan (công thức hóa học C3H8) hoặc butan (công thức hóa học C4H10) hoặc hỗn hợp của cả hai loại này, tên tiếng Anh: Liquefied Petroleum Gas (viết tắt là LPG); tại nhiệt độ, áp suất bình thường LPG ở thể khí và khí được nén đến một áp suất hoặc làm lạnh đến nhiệt độ nhất định LPG chuyển sang thể lỏng.
 • Khí thiên nhiên hóa lỏng là sản phẩm hydrocacbon ở thể lỏng, có nguồn gốc từ khí tự nhiên với thành phần chủ yếu là Metan (công thức hóa học: CH4tên tiếng Anh: Liquefied Natural Gas (viết tắt là LNG); tại nhiệt độ, áp suất bình thường LNG ở thể khí và khi được làm lạnh đến nhiệt độ nhất định LNG chuyển sang thể lỏng.
 • Khí thiên nhiên nén là sản phẩm hydrocabon ở thể khí được nén ở áp suất cao (200 đến 250 bar), có nguồn gốc từ khí tự nhiên với thành phần chủ yếu là Metan (công thức hóa học: CH4tên tiếng Anh: Compressed Natural Gas (viết tắt là CNG).

Hoạt động kinh doanh khí là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các hoạt động: sản xuất, chế biến; xuất khẩu, nhập khẩu; mua bán khí; nạp, cấp khí; tạm nhập tái xuất; cho thuê bồn chứa, chai chứa khí, kho chứa LPG chai, cầu cảng; giao nhận và vận chuyển khí nhằm mục đích sinh lời. Như vật kinh doanh mua bán khí chính là một trong những hoạt động của kinh doanh khí.

Điều kiện thành lập công ty kinh doanh mua bán khí

Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài

Hiện nay, theo quy định trong Biểu cam kết WTO của Việt Nam, kinh doanh mua bán khí chưa được cam kết. Do vậy, nhà đầu tư nước ngoài không bị hạn chế tiếp cận thị trường khi đầu tư kinh doanh vào lĩnh vực này tại Việt Nam. Tuy nhiên  nhà đầu tư nước ngoài cũng cần phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh mua bán khí theo quy định pháp luật Việt Nam tương tự nhà đầu tư trong nước.

Điều kiện kinh doanh mua bán khí

Theo Phụ lục IV Luật Đầu tư 2020 kinh doanh khí thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Theo Điều 8 Nghị định 87/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 17/2020/NĐ-CP quy định thương nhân kinh doanh mua bán khí cần phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Là thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật;
 • Có bồn chứa khí hoặc hợp đồng thuê bồn chứa khí hoặc có chai LPG hoặc hợp đồng thuê chai LPG;
 • Đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật;

Đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí qua đường, còn phải có đường ống vận chuyển khí và trạm cấp khí đáp ứng đầy đủ các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

Đối với thương nhân kinh doanh mua bán, phải có trạm cấp LNG hoặc trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải đáp ứng đủ các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

Đối với thương nhân kinh doanh mua bán, phải có xe bồn CNG, trạm nén CNG, trạm cấp CNG hoặc trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải đáp ứng đủ các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật.

Lưu ý thủ tục khi thành lập công ty kinh doanh mua bán khí

 • Thủ tục xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài;
 • Thủ tục xin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Thủ tục xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện mua bán khí.

Thủ tục xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài

Tiêu chí Nội dung
Căn cứ pháp lý – Luật Đầu tư 2020;

– Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư;

Tài liệu khách hàng cần cung cấp – Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

– Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

– Bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư (nếu có);

– Tài liệu khác có liên quan (nếu có).

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ – Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

– Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Thời hạn giải quyết Cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đầu tư thì cơ quan đăng ký đầu tư phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do.
Kết quả thủ tục hành chính Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Phí, lệ phí Không

Thủ tục xin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Tiêu chí Nội dung
Căn cứ pháp lý – Luật Doanh nghiệp 2020;

– Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;

– Thông tư 47/2019/TT-BTC.

Tài liệu khách hàng cần cung cấp – Tài liệu pháp lý cá nhân, tổ chức góp vốn;

– Điều lệ công ty;

– Danh sách thành viên;

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính
Thời hạn giải quyết Trong 3 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, phòng Đăng ký Kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư để tiến hành cấp giấy phép kinh doanh.
Kết quả thủ tục hành chính Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Phí, lệ phí – Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 50.000đ/lần.

– Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000đ/lần.

Lưu ý thủ tục sau khi thành lập công ty

 • Treo biển tại trụ sở công ty;
 • Mở tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp, đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế, đăng ký nộp thuế điện tử;
 • Kê khai và nộp thuế môn bài của doanh nghiệp;
 • In và đặt hóa đơn;
 • Xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện mua bán khí;…

Thủ tục xin Giấy chứng nhận đủ điều kiện mua bán khí

Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện

Theo Điều 44 Nghị định 87/2018/NĐ-CP, Sở Công Thương có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện mua bán khí.

Thành phần hồ sơ

Theo Điều 38 Nghị định 87/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 17/2020/NĐ-CP quy định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh mua bán khí gồm:

 • Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán khí;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Bản sao Giấy chứng nhận kết quả kiểm định kỹ thuật an toàn lao động bồn chứa;
 • Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện về phòng cháy và chữa cháy.

Trình tự thực hiện

 • Thương nhân gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc qua mạng điện tử đến Sở Công thương.
 • Trường hợp thương nhân chưa đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung.
 • Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Công thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho thương nhân. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Lưu ý: Giấy chứng nhận đủ điều kiện có thời hạn hiệu lực là 10 năm kể từ ngày cấp mới.

Một số công ty mua bán khí tại Việt Nam

STT Tên công ty Thông tin Ngành nghề kinh doanh chính
1 Công Ty TNHH Kinh Doanh Khí Bảo An 114 Phan Văn Hân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh 4661: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
2 Công ty Kinh Doanh Khí Hoá Lỏng Miền Nam 45, 47 Nguyễn Kiệm P.03,, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh. 09100: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên
3 Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Khí Dầu Mỏ Hóa Lỏng Liên Quảng Thành Lô A Cụm công nghiệp Trần Lãm, Phường Trần Lãm, Thành phố Thái Bình, Thái Bình. 4661: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
4 Công ty kinh doanh khí hoá lỏng miền Bắc Lầu 5, lầu 6 toà nhà 59 Quang Trung,p.Nguyễn Du,, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 829: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu
5 Công ty TNHH một thành viên kinh doanh khí hoá lỏng hà nội Số 34 Đào Tấn, phường Cống Vị,, Quận Ba Đình, Hà Nội. 466: Bán buôn chuyên doanh khác

Dịch vụ thành lập công ty của Luật Việt An

 • Tư vấn, hướng dẫn các thủ tục đăng ký thành lập công ty kinh doanh mua bán khí;
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến điều kiện thành lập công ty;
 • Chuẩn bị hồ sơ đại diện khách hàng tiến hành đăng ký thành lập công ty kinh doanh khí;
 • Đại diện khách hàng thực hiện đăng ký thành lập công ty tại cơ quan có thẩm quyền;
 • Tư vấn hồ sơ, thủ tục xin Gi ấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh mua bán khí;
 • Tư vấn pháp lý thường xuyên cho doanh nghiệp sau thành lập công ty.

Quý khách hàng có thắc mắc hoặc có nhu cầu về mặt pháp lý liên quan đến thành lập công ty kinh doanh khí, xin vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!

Bài viết được cập nhật đến tháng 4/2024, bất kỳ sự thay đổi về pháp luật nào chưa được cập nhật, vui lòng liên hệ đến Luật Việt An để được hỗ trợ.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

  Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO