Giấy phép phát hành xuất bản phẩm

Xuất bản phẩm là tác phẩm, tài liệu về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, khoa học, công nghệ, văn học, nghệ thuật được xuất bản thông qua nhà xuất bản hoặc cơ quan, tổ chức được cấp giấy phép xuất bản bằng các ngôn ngữ khác nhau, bằng hình ảnh, âm thanh và được thể hiện dưới các hình thức như: Sách in; Sách chữ nổi; Tranh, ảnh, bản đồ, áp-phích, tờ rời, tờ gấp; Các loại lịch; Bản ghi âm, ghi hình có nội dung thay sách hoặc minh họa cho sách. Để kinh doanh các sản phẩm này cơ sở phát hành cần đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm.

Cơ sở pháp lý:

Luật Xuất bản 2012;

Nghị định 195/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Xuất bản;

Thông tư 01/2020/TT-BTTTT hướng dẫn Luật Xuất bản và Nghị định 195/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Xuất bản do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

Điều kiện để đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

 • Cơ sở phát hành là doanh nghiệp phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; là đơn vị sự nghiệp công lập phải có quyết định thành lập.
 • Cơ sở phát hành phải có người đứng đầu, người đứng đầu phải thường trú tại Việt Nam; có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về phát hành xuất bản phẩm do cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành phát hành xuất bản phẩm cấp;
 • Cơ sở phát hành phải có địa điểm kinh doanh xuất bản phẩm.

Hồ sơ đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

 • Đơn đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm;
 • Bản sao có chứng thực giấy tờ sở hữu trụ sở hoặc hợp đồng thuê, mượn trụ sở để làm địa điểm kinh doanh;
 • Bản sao có chứng thực so hộ khẩu hoặc giấy tờ chứng minh được phép thường trú tại Việt Nam của người đứng đầu cơ sở phát hành do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp;
 • Bản sao có chứng thực văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về phát hành xuất bản phẩm của người đứng đầu cơ sở phát hành do cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành phát hành xuất bản phẩm cấp.

Một số lưu ý khi chuẩn bị hồ sơ đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm:

Cơ sở phát hành có thể nộp bản sao (xuất trình kèm bản chính để đối chiếu) các tài liệu, giấy tờ trong thành phần hồ sơ.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

 • Cơ sở phát hành có trụ sở chính và chi nhánh tại hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên đăng ký hoạt động tại Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông).
 • Cơ sở phát hành có trụ sở chính và chi nhánh tại cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đăng ký hoạt động với Sở Thông tin và Truyền thông.

Thủ tục đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm

Cơ sở đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm nộp hồ sơ đến cơ quan tiếp nhận bằng các hình thức sau:

 • Trực tiếp tại cơ quan nhà nước;
 • Qua dịch vụ bưu chính;
 • Cổng thông tin điện tử của cơ quan cấp phép (nếu có);

Thời hạn xử lý hồ sơ 7-10 ngày làm việc.

Lưu ý về thủ tục thông báo, đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm của cơ sở phát hành

 • Chậm nhất 10 ngày, kể từ ngày có một trong các thay đổi sau đây, cơ sở phát hành phải thông báo bằng văn bản, kèm theo giấy tờ chứng minh về sự thay đổi gửi đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ:
 • Thay đổi loại hình tổ chức;
 • Thay đổi người đứng đầu cơ sở phát hành;
 • Thay đổi địa điểm trụ sở chính, địa điểm chi nhánh, địa điểm kinh doanh trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Chậm nhất 10 ngày, kể từ ngày có một trong các thay đổi sau đây, cơ sở phát hành phải làm thủ tục đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm gửi đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ:
 • Di chuyển trụ sở chính hoặc chi nhánh sang tỉnh, thành phố khác trực thuộc Trung ương;
 • Thành lập hoặc giải thể chi nhánh trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt trụ sở chính;
 • Thành lập hoặc giải thể chi nhánh tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi không đặt trụ sở chính.

Một số câu hỏi của tổ chức, cá nhân lập cơ sở phát hành xuất bản phẩm

Tôi muốn thành lập hộ kinh doanh để phát hành xuất bản phẩm thì có cần xin giấy phép không ?

Cơ sở phát hành xuất bản phẩm bao gồm: doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, hộ kinh doanh xuất bản phẩm. Cơ sở phát hành là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập phải đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm.

Đối với cơ sở phát hành là hộ kinh doanh thì không cần thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm chỉ cần đáp ứng các điều kiện có đăng ký kinh doanh, chủ hộ thường trú ở Việt Nam và có địa điểm phát hành xuất bản phẩm.

Lập website/ ứng dụng bán các loại sách như sách giáo khoa, sách chuyên khảo, sách thiếu nhi, truyện… có phải xin giấy phép không ?

Cơ sở phát hành các loại sách như sách giáo khoa, sách chuyên khảo, sách thiếu nhi, truyện… là xuất bản phẩm thể hiện dưới dạng “Sách in” phải thực hiện việc đăng ký phát hành xuất bản phẩm.

Ngoài ra, cơ sở còn bán trên website do cơ sở thiết lập và sở hữu thì cần phải thực hiện thủ tục “Thông báo website thương mại điện tử bán hàng” với Bộ Công thương.

Thủ tục đăng ký website/ ứng dụng bán sách điện tử được thực hiện như thế nào?

Xuất bản phẩm điện tử là các sản phẩm được định dạng số và đọc, nghe, nhìn bằng phương tiện điện tử. Để đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử: Nhà xuất bản phải có đề án hoạt động xuất bản điện tử và tổ chức, cá nhân phải có đề án hoạt động phát hành xuất bản phẩm điện tử gửi (Cục Xuất bản, In và Phát hành) Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thời hạn xử lý là 15 ngày làm việc Cục Xuất bản, In và Phát hành có trách nhiệm kiểm tra việc đáp ứng các điều kiện trong đề án theo ý kiến thẩm định và có văn bản xác nhận đăng ký hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử cho nhà xuất bản, tổ chức, cá nhân.

Như vậy, đối với Xuất bản phẩm điện tử tổ chức, cá nhân phải liên kết thực hiện với Nhà Xuất Bản để thực hiện thủ tục đăng ký.

Dịch vụ tư vấn đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm của Công ty Luật Việt An:

 • Tư vấn điều kiện đăng ký hoạt động phát hành Xuất bản phẩm;
 • Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, thông tin để hoàn thiện hồ sơ đăng ký hoạt động phát hành Xuất bản phẩm;
 • Soạn thảo hồ sơ đăng ký hoạt động phát hành Xuất bản phẩm;
 • Thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục đăng ký hoạt động phát hành Xuất bản phẩm;
 • Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình đăng ký hoạt động phát hành Xuất bản phẩm;
 • Nhận và giao lại cho khách hàng Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động phát hành Xuất bản phẩm;

Các tổ chức, doanh nghiệp cần tư vấn để thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động phát hành Xuất bản phẩm, xin vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được tư vấn và hỗ trợ các dịch vụ pháp lý để hoạt động được nhanh chóng, an toàn và hợp pháp.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO