Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu theo Thỏa ước Madrid

Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa được ký kết tại thủ đô Madrid – Tây Ban Nha ngày 14 tháng 04 năm 1891. Nội dung của Thỏa ước là thiết lập một thủ tục đăng ký quốc tế nhãn hiệu để đơn giản hóa việc đăng ký nhãn hiệu và giảm chi phí cho người nộp đơn khi đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài. Vậy hồ sơ đăng ký nhãn hiệu theo thỏa ước Madrid bao gồm những gì? Trong bài viết dưới đây, Luật Việt An sẽ cung cấp cho các bạn thông tin hồ sơ để đăng ký nhãn hiệu theo Thỏa ước Thỏa ước Madrid - Nghị định thư Madrid.

 

Căn cứ pháp lý

 • Thỏa ước Madrid năm 1891 về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa;
 • Nghị định 65 Nghị định 65/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ;

Khái niệm về đăng ký nhãn hiệu

Đăng ký nhãn hiệu được hiểu là sự ghi nhận, công nhận của cơ quan có thẩm quyền đối với nhãn hiệu của cá nhân, tổ chức cho hàng hóa, dịch vụ cụ thể theo quy định của pháp luật. Đăng ký nhãn hiệu có thể tiến hành và có hiệu lực tại từng quốc gia, khu vực hoặc tại văn phòng quốc tế theo pháp luật quốc gia, khu vực hoặc điều ước quốc tế.

Theo quy định của các điều ước quốc tế cũng như của pháp luật các quốc gia/vùng lãnh thổ, quyền sở hữu đối với nhãn hiệu được xác lập trên cơ sở Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu được cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc trên cơ sở sử dụng thực tế trong thương mại. Tại hầu hết quốc gia/vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam, việc xác lập quyền đối với nhãn hiệu trên cơ sở Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu được cơ quan có thẩm quyền là cách thức chủ yếu để chủ sở hữu đạt được quyền đối với nhãn hiệu của mình.

Để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, cá nhân, tổ chức phải nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, Tùy theo pháp luật quốc gia/vùng lãnh thổ, đơn đăng ký nhãn hiệu thường bao gồm tờ khai đăng ký theo mẫu; mẫu nhãn hiệu, tài liệu thể hiện đối tượng xin đăng ký; giấy ủy quyền (nếu có); tài liệu chứng minh quyền đăng ký (nếu có); tài liệu chứng minh quyền ưu tiên (nếu có); phí và lệ phí đăng ký.

Đăng ký quốc tế nhãn hiệu

Đăng ký quốc tế nhãn hiệu là công ước quốc tế ghi nhận sự thỏa thuận của các nước thành viên về việc bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa và dịch vụ ở tất cả các nước thành viên.

Theo hệ thống Madrid, công dân và pháp nhân mỗi quốc gia kết ước đều được hưởng sự bảo hộ tuyệt đối với nhãn hiệu ở tất cả các nước thành viên khác. Tuy nhiên, để có thể được hưởng sự bảo hộ theo tinh thần Thỏa ước, người nộp đơn phải là công dân của một trong số nước thành viên của Thỏa ước hoặc phải cư trú hay có cơ sở thương mại hoặc công nghiệp đang hoạt động thực thụ ở các nước thành viên. Ký nhãn hiệu tại nước thành viên của Thỏa ước, chủ văn bằng nhãn hiệu hàng hóa sẽ chỉ phải nộp đơn bằng một thứ ngôn ngữ (tiếng Pháp) và trả lệ phí cho Văn phòng quốc tế, thay cho việc nộp đơn vào từng quốc gia thành viên Thỏa ước bằng nhiều ngôn nhữ khác nhau và phải trả nhiều lần lệ phí. Bằng cách này, nhãn hiệu hàng hóa, dịch vụ sẽ được bảo hộ ở tất cả các nước thành viên mà không cần phải xin đăng ký tại các nước đó.

Việc đăng ký quốc tế nhãn hiệu sẽ được công bố bởi Văn phòng quốc tế và được thông báo đến các quốc gia thành viên của Thỏa ước. Thời hạn bảo hộ là 20 năm (có thể gia hạn thêm 20 năm một lần). Trong vòng 1 năm, các nước thành viên của Thỏa ước có quyền từ chối bảo hộ cho nhãn hiệu đăng ký tại Văn phòng quốc tế. Việc từ chối này phải sau khi đăng được thể hiện bằng tuyên bố rõ ràng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nếu trong vòng 1 năm mà không có thông báo về việc từ chối bảo hộ thì đăng ký quốc tế tại Văn phòng mặc nhiên được coi như có hiệu lực của quốc gia thành viên.

Đăng ký nhãn hiệu theo Thỏa ước Madrid

Việc đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo hệ thống Madrid là hình thức nộp đơn đăng ký quốc tế được áp dụng đối với các nước là thành viên của hệ thống Madrid. Việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ được tiến hành tại Văn phòng Quốc tế của Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO) và trong đơn sẽ chỉ định tới các nước là thành viên của hệ thống Madrid.

Doanh nghiệp tư nhân có quyền đăng ký quốc tế nhãn hiệu dựa trên đăng ký nhãn hiệu cơ sở tại Việt Nam trong các trường hợp sau đây:

 • Doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam có quyền đăng ký quốc tế nhãn hiệu ứng theo Thỏa ước Madrid;
 • Doanh nghiệp đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam và doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam có quyền đăng ký quốc tế nhãn hiệu tương ứng theo Nghị định thư Madrid.

Tra cứu khả năng đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Doang nghiệp tư nhân muốn đăng ký nhãn hiệu quốc tế dưới hình thức này thì nên thực hiện tra cứu trước khả năng đăng ký nhãn hiệu để có thể tránh được rủi ro khi đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế bị từ chối do tương tự gây nhầm lẫn với đơn đăng ký hoặc nhãn hiệu đã được bảo hộ tại từng nước.

Sau khi đáp ứng các điều kiện trên và đảm bảo nhãn hiệu của mình không tương tự gây nhầm lẫn với đơn đăng ký hoặc nhãn hiệu đã được bảo hộ tại từng nước thì doang nghiệp tư nhân có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo hệ thống Madrid tại Văn phòng Quốc tế của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) thông qua Cục Sở hữu trí tuệ.

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Thỏa ước Madrid

Khi cá nhân, tổ chức muốn đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Thỏa ước Madrid phải nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo hệ thống Madrid tại Văn phòng Quốc tế của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) thông qua Cục Sở hữu trí tuệ. Hồ sơ bao gồm:

 • Tờ khai yêu cầu đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam (mẫu số 01 bằng tiếng Việt tại Phụ lục II của Nghị định 65/2023/NĐ-CP);
 • Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu (mẫu do Cục Sở hữu trí tuệ cung cấp miễn phí)
 • Mẫu nhãn hiệu (đã được đăng ký tại Việt Nam);
 • Danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu;
 • Tờ khai MM18 bằng tiếng Anh (nếu đơn có chỉ định Hoa Kỳ);
 • Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục cho cá nhân hoặc Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục do tổ chức (nếu đơn nộp thông qua người đại diện);
 • Tài liệu chứng minh quyền đăng ký (nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó cho người khác);
 • Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên (nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên);
 • Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ);
 • Bản cam kết sẽ sử dụng nhãn hiệu tại các nước yêu cầu đăng ký bảo hộ (nếu chỉ định vào các quốc gia Irelanh, Singapore, Vương quốc Anh và Hòa Kỳ).

Cục Sở hữu trí tuệ chuyển đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu cho Văn phòng quốc tế trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đủ tài liệu đơn hợp lệ theo quy định.

Trên đây là hồ sơ đăng ký nhãn hiệu theo Thỏa ước Madrid. Quý khách hàng có thắc mắc liên quan hoặc có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu, xin vui lòng liên hệ Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn đăng ký nhãn hiệu

  Tư vấn đăng ký nhãn hiệu

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO