Hồ sơ thành lập công ty liên doanh

Khi thành lập công ty liên doanh, nhà đầu tư cần gửi hồ sơ tới cơ quan đăng ký đầu tư và đăng ký kinh doanh. Công ty Luật Việt An tư vấn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, hướng dẫn chi tiết về hồ sơ thành lập công ty liên doanh theo quy định mới nhất của Luật đầu tư 2020 và Luật doanh nghiệp 2020.

Tư vấn đầu tư nước ngoài

Hồ sơ thành lập mới công ty liên doanh

Trường hợp Công ty liên doanh được thành lập ngay từ đầu đã có sự tham gia góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư Việt Nam cần thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sau đó cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư: bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu (nếu là cá nhân); bản sao giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương và hộ chiếu của người quản lý vốn (nếu là tổ chức);
 • Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu, quy mô và vốn đầu tư, phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế xã hội của dự án;
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; xác nhận ngân hàng có số dư tương ứng với số tiền đầu tư;
 • Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất: Hợp đồng thuê bất động sản, sổ đỏ; quyết định xây dựng hoặc các tài liệu khác chứng minh về địa điểm thực hiện dự án;
 • Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;
 • Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Tùy thuộc vào loại hình công ty mà nhà đầu tư muốn thành lập nhà đầu tư chuẩn bị các hồ sơ tương ứng. Tuy nhiên, về cơ bản cần có các tài liệu cơ bản sau đây:

 • Giấy đề nghị đăng ý doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (nếu là công ty cổ phần); Danh sách thành viên (nếu là công ty TNHH hai thành viên);
 • Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu (nếu là cá nhân); quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương và thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu kèm văn bản ủy quyền cho người quản lý vốn tại Việt Nam (nếu là tổ chức);
 • Bản sao chứng thực chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu của đại diện theo pháp luật công ty liên doanh;
 • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp;
 • Giấy ủy quyền cho Công ty Luật Việt An;

Hồ sơ thành lập công ty liên doanh theo phương án mua vốn góp, cổ phần trong doanh nghiệp Việt Nam

Theo phương án này, các bước thành lập công ty liên doanh như sau:

 • Thành lập công ty 100% vốn Việt Nam;
 • Đăng ký để nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua phần vốn góp cổ phần trong công ty Việt Nam (Đối với nhà đầu tư nước ngoài mua vốn góp trong công ty Việt Nam kinh doanh ngành nghề có điều kiện hoặc trường hợp nhà đầu tư nước ngoài mua trên 50% vốn trong công ty kinh doanh ngành nghề không có điều kiện);
 • Thay đổi đăng ký doanh nghiệp: thay đổi thành viên, cổ đông công ty.

Hồ sơ thành lập công ty 100% vốn Việt Nam

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Dự thảo điều lệ doanh nghiệp;
 • Danh sách thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên hoặc danh sách cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần;
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân: Đối với cá nhân: Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân còn hiệu lực; Đối với tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với tổ chức và kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức;
 • Quyết định góp vốn, Văn bản cử đại diện theo ủy quyền đối với thành viên công ty, cổ đông công ty là tổ chức;
 • Tài liệu khác trong các trường hợp đặc biệt (Công ty Luật Việt An sẽ tư vấn để Quý khách hàng chuẩn bị theo quy định của pháp luật);
 • Ủy quyền cho Luật Việt An.

Hồ sơ Đăng ký mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp Việt Nam

 • Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp;
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân, tổ chức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và Công ty có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp;
 • Văn bản thỏa thuận nguyên tắc về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp giữa nhà đầu tư nước ngoài và Công ty có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp hoặc giữa nhà đầu tư nước ngoài với cổ đông hoặc thành viên của công ty;
 • Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp (đối với trường hợp phải đáp ứng về điều kiện về bảo đảm quốc phòng, an ninh)

Hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh;
 • Quyết định về việc thay đổi của công ty;
 • Biên bản họp về việc thay đổi công ty;
 • Hợp đồng chuyển nhượng và các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng có xác nhận của đại diện pháp luật của công ty;
 • Danh sách thành viên góp vốn hoặc Danh sách cổ đông là người nước ngoài;
 • Bản sao công chứng hộ chiếu/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà đầu tư;
 • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài;
 • Giấy ủy quyền cho Luật Việt An.

Một số câu hỏi liên quan đến hồ sơ thành lập công ty liên doanh

Thành lập mới công ty liên doanh có cần hồ sơ chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư?

Khi thành lập mới công ty liên doanh, trong hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư phải có tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư. Tài liệu chứng minh tài chính thông thường là giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng của nhà đầu tư.

Nhà đầu tư góp vốn, mua phần vốn góp, cổ phần trong công ty Việt Nam để hình thành công ty liên doanh có cần chứng minh năng lực tài chính?

Đối với trường hợp mua phần vốn góp, cổ phần trong công ty Việt Nam, hồ sơ đăng ký mua vốn góp, cổ phần không yêu cầu tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư. Thay vào đó, Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh yêu cầu nhà đầu tư xuất trình tài liệu mua vốn góp, cổ phần và chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng, mua vốn góp, cổ phần.

Trường hợp nào nhà đầu tư cần cần nộp hồ sơ đăng ký mua phần vốn góp, cổ phần trong doanh nghiệp Việt Nam?

Trường hợp đối với nhà đầu tư nước ngoài mua vốn góp trong công ty Việt Nam kinh doanh ngành nghề có điều kiện hoặc trường hợp nhà đầu tư nước ngoài mua trên 50% vốn trong công ty kinh doanh ngành nghề không có điều kiện thì phải nộp hồ sơ đăng ký mua phần vốn góp, cổ phần.

Quý khách hàng cần soạn thảo hồ sơ thành lập công ty liên doanh vui lòng liên hệ Công ty Luật Việt An để được hỗ trợ trọn gói nhanh chóng, chính xác nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

  Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO