Lưu ý đối với tờ khai đăng ký quyền tác giả từ năm 2023

Thông tư 08/2023/TT-BVHTTDL được ban hành 02/06/2023 đã quy định các mẫu mới trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đáp ứng sự cập nhật các quy định liên quan được sửa đổi bổ sung trong Nghị định 17/2023/NĐ-CP và Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2022. Trong bài viết sau đây, Luật Việt An sẽ tổng hợp các thông tin cần lưu ý đối với tờ khai đăng ký quyền tác giả từ năm 2023.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Sở hữu trí tuệ 2005, được sửa đổi bổ sung năm 2009, 2019, 2022.
 • Nghị định 17/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan.
 • Thông tư 08/2023/TT-BVHTTDL quy định các mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

Bố cục cơ bản của Thông tư 08/2023/TT-BVHTTDL

Ngoài phần căn cứ pháp lý, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nội dung cơ bản của thông tư bao gồm:

 • 08 mẫu tờ khai đăng ký quyền tác giả theo từng loại hình được quy định tại Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ.
 • Mẫu tờ khai đăng ký quyền liên quan.
 • Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

Cụ thể, các mẫu tờ khai sẽ bao gồm:

Mẫu số 1 Tác phẩm văn học, khoa học; Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác; sưu tập dữ liệu; Tác phẩm báo chí; Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian; và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;
Mẫu số 2 Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng
Mẫu số 3 Chương trình máy tính;
Mẫu số 4 Tác phẩm âm nhạc;
Mẫu số 5 Tác phẩm mỹ thuật; Tác phẩm nhiếp ảnh;
Mẫu số 6 Tác phẩm điện ảnh; Tác phẩm sân khấu;
Mẫu số 7 Sách giáo khoa, giáo trình;
Mẫu số 8 Tác phẩm kiến trúc, bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, kiến trúc, công trình khoa học;
Mẫu số 9 Quyền liên quan

Xác định loại hình tác phẩm

Việc xác định rõ loại hình của tác phẩm đăng ký là căn cứ để chủ thể nộp đơn chọn đúng mẫu Tờ khai tương ứng trong phụ lục của Thông tư 08/2023/TT-BVHTTDL

Ví dụ:

 • Đối với chương trình máy tính thuộc Điều 22.1 Luật Sở hữu trí tuệ, phải chọn Mẫu số 03.
 • Đối với Sưu tập dữ liệu thuộc Điều 22.2 Luật Sở hữu trí tuệ, phải chọn Mẫu số 01.
 • Đối với Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian thuộc Điều 23.1 Luật Sở hữu trí tuệ, Điều 6.12 Nghị định 17/2023/NĐ-CP, phải chọn Mẫu số 01. Các tác phẩm nằm trong thể loại này bao gồm:
  • Truyện, thơ, câu đố;
  • Điệu hát, làn điệu âm nhạc;
  • Điệu múa, vở diễn, nghi lễ, các trò chơi trong các loại hình nghệ thuật biểu diễn như chèo, tuồng, cải lương, múa rối, điệu hát, dân ca, làn điệu âm nhạc, điệu múa, dân vũ, vở diễn, trò chơi dân gian, lễ hội dân gian, hội làng, và các hình thức nghi lễ dân gian khác;
  • Sản phẩm nghệ thuật đồ hoạ, hội hoạ, điêu khắc, nhạc cụ, hình mẫu kiến trúc và các loại hình nghệ thuật khác được thể hiện dưới bất kỳ hình thức vật chất nào.

Ngôn ngữ và hình thức của Tờ khai

 • Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt.
 • Trường hợp làm bằng ngôn ngữ khác thì phải được dịch ra tiếng Việt (có công chứng hoặc hợp pháp hóa lãnh sự);
 • Phải được đánh máy hoặc in bằng loại mực khó phai mờ, rõ ràng, sạch sẽ, không tẩy xóa, không sửa chữa;
 • Trường hợp phát hiện có sai sót không đáng kể thuộc về lỗi chính tả trong tài liệu thì người nộp đơn có thể sửa chữ và ký xác nhận tại những chỗ bị sửa chữa (kèm đóng dấu, nếu có) theo Điều 38.7 Nghị định 17/2023/NĐ-CP.

Hình thức công bố tác phẩm

Phần thông tin về tác phẩm luôn đi kèm việc xác định việc công bố tác phẩm của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm. Tại mục thông tin này, người nộp đơn cần ghi chính xác hình thức phát hành bản sao để phổ biến tới công chúng, như xuất bản, ghi âm, ghi hình, in ấn, đăng tải lên mạng viễn thông, mạng Internet và các hình thức khác.

Cần lưu ý ở đây, việc công bố gắn liền với hành vi tạo bản sao của tác phẩm dưới dạng điện tử hoặc vật lý, khác với việc đưa bản gốc cho một số giới hạn người khác xem.

Phần nội dung chính của tác phẩm

Phần này người nộp đơn cần nêu tóm tắt nội dung chính của tác phẩm, ghi rõ số phần số trang tác phẩm văn học, khoa học, bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác, sưu tập dữ liệu, tác phẩm báo chí, tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác.

 • Đối với truyện tranh, mô tả tóm tắt theo các yếu tố sau: nội dung chính; bố cục, đường nét, màu sắc, hình khối của tranh;
 • Đối với kịch bản, mô tả tóm tắt theo các yếu tố cấu thành một kịch bản hoàn chỉnh (bối cảnh, nhân vật, lời thoại/lời dẫn, hành động, thời gian/thời lượng…);
 • Đối với công trình nghiên cứu văn hóa, văn học, nghệ thuật, khoa học, mô tả rõ công trình nghiên cứu này do cá nhân, tổ chức nào lập nên, mục tiêu của công trình nghiên cứu…;
 • Đối với bài giảng, nêu rõ bài giảng được đưa vào hoạt động giảng dạy cho đối tượng nào;
 • Đối với sưu tập dữ liệu, nêu rõ sưu tập dữ liệu được áp dụng, đưa vào chương trình máy tính hay hoạt động nào;
 • Đối với tác phẩm báo chí, nêu rõ thể loại tác phẩm báo chí, được đăng tải trên sản phẩm báo chí nào;
 • Đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian, nêu rõ loại hình theo quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật Sở hữu trí tuệvà khoản 12 Điều 6 của Nghị định số 17/2023/NĐ-CP.

Thông tin tác giả, chủ sở hữu

Khai đầy đủ các đồng tác giả (nếu có) và nêu rõ vai trò của từng đồng tác giả trong sáng tạo tác phẩm; Trường hợp tác giả đã chết, ghi rõ năm tác giả chết tại mục này.

Đối với chủ sở hữu quyền tác giả, người nộp đơn cần khai đầy đủ các đồng chủ sở hữu quyền tác giả, nếu có. Áp dụng tương tự với tác phẩm phái sinh, kê khai cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận.

Chữ ký

 • Tờ khai do chính tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả (quyền liên quan) ký tên hoặc điểm chỉ, trừ trường hợp không có khả năng về thể chất để ký tên hoặc điểm chỉ (Điều 50.2(a) Luật Sở hữu trí tuệ).
 • Bên được ủy quyền không ký Tờ khai, thông tin về bên được ủy quyền thể hiện tại Mục 6 Tờ khai.
 • Trường hợp đăng ký cho tác giả không đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả: tác giả là người ký tên trên Tờ khai.
 • Trường hợp đăng ký cho chủ sở hữu quyền tác giả thì chủ sở hữu quyền tác giả hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu quyền tác giả là người ký tên và đóng dấu (trong trường hợp là tổ chức) trên Tờ khai.
 • Trường hợp tác phẩm có đồng tác giả/đồng chủ sở hữu quyền tác giả: phải có chữ ký của tất cả các đồng tác giả/đồng chủ sở hữu quyền tác giả.
 • Tờ khai có thể do một trong số các đồng tác giả/đồng chủ sở hữu quyền tác giả ký tên nếu có văn bản ủy quyền của các đồng tác giả/đồng chủ sở hữu quyền tác giả còn lại theo quy định của pháp luật.

Phần Hướng dẫn tại cuối mỗi Tờ khai

Được ủy quyền nộp Tờ khai đăng ký quyền tác giả cho chủ thể khác

 • Trường hợp cho cá nhân: ký nháy từng trang Tờ khai
 • Trường hợp cho tổ chức: đóng dấu giáp lai Tờ khai

Phần Cam đoan về việc sáng tạo tác phẩm: phải thể hiện được tính nguyên gốc của tác phẩm và đảm bảo tác phẩm không chứa những nội dung không được quyền đăng ký.

 • Hướng dẫn ghi phần Cam đoan: “Nội dung tác phẩm do tác giả / đồng tác giả sáng tạo, không sao chép từ tác phẩm của người khác, không vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam”.
 • Đối với những tác phẩm chứa nội dung liên quan đến chủ quyền, lãnh thổ, biên giới quốc giả, lịch sử, tôn giáo, tín ngưỡng, thuần phong mỹ tục, sức khỏe, danh dự, uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác; lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, thì phải cam đoan: “không có nội dung, hình ảnh vi phạm, không xuyên tác, không gây ảnh hưởng tới chủ quyền, lãnh thổ, biên giới quốc giả, lịch sử, tôn giáo, tín ngưỡng, thuần phong mỹ tục, sức khỏe, danh dự, uy tín, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác; lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng”.

Dịch vụ đăng ký quyền tác giả của Công ty Luật Việt An

 • Tư vấn pháp luật về thủ tục và điều kiện đăng ký bản quyền tác giả cho tác phẩm, tư vấn xác định loại hình tác phẩm cần đăng ký cho tác giả, chủ sở hữu tác phẩm.
 • Soạn thảo hồ sơ đăng ký bản quyền nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Đại diện đăng ký bản quyền tác giả cho khách hàng trong quá trình đăng ký bản quyền;
 • Theo dõi tiến trình đăng ký, xử lý đơn tại Cục bản quyền tác giả;
 • Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình đăng ký bản quyền.
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh, tranh chấp liên quan đến quyền tác giả.

Trên đây là các nội dung Lưu ý đối với tờ khai đăng ký quyền tác giả từ năm 2023. Quý khách có nhu cầu đăng ký quyền tác giả, xin vui lòng liên hệ công ty Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO