Một số câu hỏi khi đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

Công ty luật Việt An là Tổ chức Đại diện sở hữu trí tuệ tại Việt Nam được thành lập từ năm 2007. Sau gần 15 năm hoạt động, Luật Việt An tự hào là một trong những công ty luật uy tín nhất, cung cấp dịch vụ tốt nhất tới khách hàng trong lĩnh vực tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý và dịch vụ đại diện sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Trong quá trình hoạt động, công ty của chúng tôi nhận được rất nhiều câu hỏi từ khách hàng, đặc biệt là những khách hàng nước ngoài. Sau đây, chúng tôi xin tổng hợp và gửi tới Quý khách những câu hỏi và trả lời liên quan đến thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam như sau:

Ai có quyền đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam?

 • Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam;
 • Cá nhân, tổ chức nước ngoài. (Đối với cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài muốn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam buộc phải tiến hành nộp đơn đăng ký nhãn hiệu thông qua các công ty đại diện Sở hữu trí tuệ như Công ty luật Việt An).

Việt Nam bảo hộ nhãn hiệu dưới những dạng nào?

Nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam có thể dưới một trong những hình thức:

 • Logo hoặc hình vẽ tượng trưng,
 • Chữ,
 • Thiết kế bao bì,
 • Nhãn hiệu 3D,
 • Thậm chí theo CPTPP, nhãn hiệu có thể dưới dạng âm thanh.

Việt Nam theo hệ thống phân loại nhãn hiệu nào?

 • Việc đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam tuân theo Bảng phân loại quốc tế Nice
 • Phiên bản thứ 11 hiện được Việt Nam áp dụng cho mục đích đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam
 • Đặc biệt, tại Việt Nam áp dụng quy cách một đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ thực hiện đăng ký cho nhiều nhóm sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ khác nhau. Tức có thể đăng ký từ 1 đến 45 nhóm hàng hóa, dịch vụ trong một đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam.

Nguyên tắc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam là gì?

Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên “first to file” hiện đang được áp dụng tại Việt Nam. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, nguyên tắc sử dụng lần đầu tiên “first to use” có thể được sử dụng. Ví dụ như việc bảo vệ nhãn hiệu nổi tiếng mà không cần đăng ký, thực thi các biện pháp dựa trên nguyên tắc sử dụng lần đầu tiên, chống lại các hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Cần chuẩn bị những gì đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam?

Để nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam, khách hàng cần cung cấp các tài liệu tối thiểu sau:

 • Mẫu nhãn hiệu cần đăng ký;
 • Danh mục hàng hóa mang nhãn hiệu;
 • Thông tin chủ đơn đăng ký nhãn hiệu (Tên, địa chỉ, người đại diện, chức vụ);
 • Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên (nếu đơn đăng ký nhãn hiệu xin hưởng quyền ưu tiên);
 • Giấy ủy quyền theo mẫu cung cấp bởi Luật Việt An.

Thủ tục nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam?

Thủ tục nộp đơn đăng ý nhãn hiệu tại Việt Nam bao gồm các giai đoạn sau:

Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

Ngay trong ngày sau khi Luật Việt An nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam (NOIP), Luật Việt An sẽ chuyển Quý khách hàng bản tờ khai nộp đơn có số đơn và ngày nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam. (Sau này đơn được chấp nhận hợp lệ – ngày nộp đơn sẽ là ngày ưu tiên của đơn đăng ký nhãn hiệu).

Thẩm định hình thức nhãn hiệu tại Việt Nam

Thời hạn: 01 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xem xét đơn có đủ điều kiện về hình thức, mẫu nhãn, chủ sở hữu đơn, quyền nộp đơn, phân nhóm,…

Nếu đơn đăng ký của khách hàng đáp ứng điều kiện, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ và cho đăng công bố đơn.

Nếu đơn đăng ký của khách hàng không đáp ứng điều kiện, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra Thông báo không chấp nhận đơn và đề nghị khách hàng sửa đổi. Khách hàng tiến hành sửa đổi theo yêu cầu và nộp công văn sửa đổi cho Cục sở hữu trí tuệ.

Thời hạn công bố đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

Thời hạn: 02 tháng kể từ ngày có Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ.

Nội dung công bố đơn đăng ký nhãn hiệu là các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ ghi trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ kèm theo.

Thẩm định nội dung nhãn hiệu tại Việt Nam

Thời hạn: 09 tháng kể từ ngày công bố đơn.

Cục Sở hữu trí tuệ xem xét các điều kiện đăng ký nhãn hiệu từ đó đánh giá khả năng cấp văn bằng cho nhãn hiệu mà khách hàng đăng ký. Nếu đơn đăng ký nhãn hiệu đáp ứng đủ điều kiện thì Cục Sở hữu trí tuệ ra Thông báo dự định cấp văn bằng cho nhãn hiệu mà khách hàng đã đăng ký.

Nếu đơn đăng ký nhãn hiệu không đáp ứng đủ điều kiện, Cục Sở hữu trí tuệ ra Thông báo không cấp văn bằng cho nhãn hiệu mà khách hàng đăng ký. Trong trường hợp Quý khách hàng có yêu cầu Luật Việt An sẽ tiến hành thủ tục phúc đáp, khiếu nại quyết định của Cục Sở hữu, đồng thời đưa ra các căn cứ để cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu cho nhãn hiệu của Khách hàng. Phí phúc đáp, khiếu nại không bao gồm trong phí đăng ký nhãn hiệu.

Trường hợp nộp đơn xin hưởng quyền ưu tiên tại Việt Nam?

Theo khoản 3 Điều 90 Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam năm 2005, trong trường hợp có nhiều đơn đăng ký nhãn hiệu cùng đáp ứng các điều kiện để được cấp văn bằng bảo hộ và cùng có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn sớm nhất thì văn bằng bảo hộ chỉ được cấp cho đối tượng của một đơn duy nhất trong số các đơn đó theo thỏa thuận của tất cả những người nộp đơn; nếu không thỏa thuận được thì các đối tượng tương ứng của các đơn đó bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ tại Việt Nam.

Yêu cầu hưởng quyền ưu tiên của người nộp đơn sẽ được chấp nhận nếu đáp ứng các điều kiện sau:

 • Người nộp đơn là công dân Việt Nam hoặc công dân của nước là thành viên của Công ước Paris hoặc cư trú, có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam hoặc tại nước là thành viên của Công ước.
 • Đơn đầu tiên đã được nộp tại Việt Nam hoặc tại nước thành viên của Công ước và đơn đó có phần yêu cầu hưởng quyền ưu tiên đăng ký nhãn hiệu.
 • Đơn đăng ký nhãn hiệu nộp trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nộp đơn đầu tiên và thời hạn ưu tiên được tính kể từ ngày nộp đơn đầu tiên, ngày nộp đơn đầu tiên không tính trong thời hạn ưu tiên.
 • Trong đơn đăng ký người nộp đơn nêu rõ yêu cầu hưởng quyền ưu tiên và phải nộp bản sao đơn đầu tiên có xác nhận của Cơ quan nhận đơn đầu tiên trong trường hợp nộp tại nước ngoài.
 • Nộp đủ lệ phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên.

Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam là bao lâu?

Nhãn hiệu được bảo hộ trong vòng 10 năm kể từ ngày nộp đơn (ngày ưu tiên). Khách hàng được gia hạn văn bằng bảo hộ và không hạn chế số lần gia hạn. Do vậy, nhãn hiệu sẽ là tài sản xuyên suốt quá trình hoạt động, kinh doanh của khách hàng.

Thời hạn gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam là bao lâu?

Thời hạn khách hàng phải nộp đơn yêu cầu gia hạn cho Cục Sở hữu trí tuệ là trong vòng 06 tháng trước ngày văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hết hiệu lực.

Tuy nhiên, khách hàng cần cần lưu ý:

 • Sau khi nhãn hiệu đã được cấp văn bằng bảo hộ mà chủ sở hữu nhãn hiệu không sử dụng nhãn hiệu liên tục trong thời gian 05 năm kể từ ngày nộp đơn, văn bằng bảo hộ nhãn hiệu có thể bị hủy bởi một người khác.
 • Sau 05 năm kể từ ngày hết hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu mà chủ văn bằng không gia hạn thì chủ thể khác mới có quyền được đăng ký nhãn hiệu đó.

Mọi khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Luật Việt An để được hỗ trợ nhanh nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  100 câu hỏi liên quan đến đăng ký nhãn hiệu năm 2023, 2024

  100 câu hỏi liên quan đến đăng ký nhãn hiệu năm 2023, 2024

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO