Nghị định 14/2024/NĐ-CP sửa đổi quy định hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương

Ngày 07/02/2024, Chính phủ ban hành Nghị định 14/2024/NĐ-CP sửa đổi quy định hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương, với trọng tâm là sửa đổi thủ tục cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài (bao gồm các tổ chức thuộc Chính phủ hoặc phi Chính phủ, các hội, hiệp hội được thành lập theo pháp luật nước ngoài). Đây là các chủ thể phải thực hiện việc thành lập Văn phòng đại diện khi thực hiện các hoạt động liên quan đến xúc tiến thương mại tại Việt Nam. Luật Việt An sẽ khái quát các điểm mới của Nghị định này trong bài viết dưới đây.

Những thông tin cơ bản về Nghị định 14/2024/NĐ-CP

 • Ngày ban hành: 07/02/2024
 • Ngày có hiệu lực: 25/03/2024
 • Người ký: Lê Minh Khái
 • Văn bản được sửa đổi bổ sung: Nghị định 28/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương.

Tải về

Khái quát điểm mới trong thủ tục cấp Giấy phép Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài

Khái quát điểm mới trong thủ tục cấp Giấy phép Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài

Bộ Công thương giao thẩm quyền cấp Giấy phép cho Sở Công thương

Theo khoản 1 Điều 1 Nghị định 14/2024/NĐ-CP có quy định về sửa đổi một số điều khoản của Điều 26 Nghị định số 28/2018/NĐ-CP thì tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam gửi 01 bộ hồ sơ đến Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi dự kiến đặt trụ sở của Văn phòng đại diện để đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam.

Quy định này nhằm thực hiện chủ trường đẩy mạnh phân cấp về địa phương, giảm thiểu gánh nặng thủ tục hành chính được thực hiện tại cấp trung ương hiện nay.

Bổ sung phương thức nộp hồ sơ qua Dịch vụ công

Đối với năm thủ tục bao gồm: cấp mới, sửa đổi, cấp lại, gia hạn, chấm dứt hoạt động và thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam, tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài được lựa chọn một trong ba cách thức gửi hồ sơ được liệt kê dưới đây:

 • Gửi qua đường bưu điện đến cơ quan cấp Giấy phép.
 • Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan cấp Giấy phép. Người nộp hồ sơ phải có giấy giới thiệu hoặc ủy quyền của tổ chức được dịch ra tiếng Việt và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Nộp trực tuyến các thành phần hồ sơ điện tử có giá trị pháp lý qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh.

Có thể nhận thấy với cách thức gửi hồ sơ trực tuyến các thành phần hồ sơ điện tử sẽ nâng cao tính hiệu quả công việc, giúp tiết kiệm được thời gian của người nộp hồ sơ cũng như cơ quan chức năng.

Thời hạn xử lý hồ sơ

Thủ tục cấp mới

Thời hạn xử lý cấp phép thành lập Văn phòng đại diện đã kéo dài hơn từ 15 ngày (theo Điều 26 Nghị định 28/2018/NĐ-CP) lên 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ (điểm c khoản 1 Điều 1 Nghị định 14/2024/NĐ-CP).

Thêm vào đó, Nghị định 14/2024/NĐ-CP còn bổ sung thời hạn đặc thù trong trường hợp hồ sơ cấp phép hoạt động cho Văn phòng đại diện có liên quan đến xúc tiến thương mại cho hàng hóa, dịch vụ chuyên dùng phục vụ an ninh, quốc phòng phải thực hiện xin ý kiến Bộ Công an, Bộ Quốc phòng (Điều 26.8 Nghị định 28/2018/NĐ-CP). Trong trường hợp này, thời hạn xử lý hồ sơ sẽ kéo dài gấp đôi thủ tục thông thường, tức là 40 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Thủ tục cấp lại

Quy định mới cũng kéo dài thời hạn xử lý hồ sơ cấp lại Giấy phép từ 10 ngày (theo Điều 28.4 Nghị định 28/2018/NĐ-CP) lên 14 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ và 26 ngày đối với thủ tục cấp lại trong trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính khác tỉnh mới được bổ sung tại Nghị định 14/2024/NĐ-CP.

Bổ sung trường hợp không gia hạn Giấy phép thành lập

Theo những thay đổi trong Nghị định 14/2024/NĐ-CP sửa đổi quy định hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương, cơ quan cấp phép có thể không gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện nếu có dấu hiệu cho thấy tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tham gia vào các hoạt động gây phương hại đến an ninh, quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội, hoặc trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của Việt Nam​​. Điều này có nghĩa là ngay cả khi không có bằng chứng cụ thể, nếu có những dấu hiệu này, cơ quan cấp phép vẫn có quyền từ chối gia hạn giấy phép.

Quy định này nhằm tăng cường sự quản lý và giám sát đối với hoạt động của các văn phòng đại diện, đảm bảo rằng các tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt Nam không gây ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội và an ninh quốc gia.

Các trường hợp sửa đổi Giấy phép

Nghị định 14/2024/NĐ-CP đã bổ sung thêm vào Điều 27.1.a Nghị định 28/2018/NĐ-CP về trường hợp “thay đổi thông tin của người đứng đầu Văn phòng đại diện ghi trên Giấy phép”.

Thêm vào đó trường hợp thay đổi địa điểm theo Điều 27.1.b đã được giới hạn lại là chỉ trong “phạm vi tỉnh thành phố trực thuộc trung ương nơi Văn phòng đại diện đang đặt trụ sở”. Việc bổ sung thêm phạm vi kể trên nhằm thống nhất cơ quan có thẩm quyền cấp phép khi tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 14/2024/NĐ-CP quy định về việc Bộ Công thương giao thẩm quyền cấp Giấy phép cho Sở Công thương. Theo đó, trong trường hợp thay đổi địa chỉ khác tỉnh, Văn phòng đại diện phải thực hiện thủ tục cấp lại giấy phép.

Bổ sung điều kiện cấp lại Giấy phép

Về các trường hợp được cấp lại Giấy phép, Nghị định 14/2024/NĐ-CP đã bổ sung một số trường hợp sau:

 • Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác.
 • Thay đổi địa điểm đặt trụ sở Văn phòng đại diện sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác. Đây là trường hợp bổ sung cùng với sự thay đổi các trường hợp sửa đổi Giấy phép.

Cụ thể, thủ tục cho Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài thay đổi trụ sở sang tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương khác được bổ sung tại Điều 28.1a Nghị định 14/2024/NĐ-CP có một số yêu cầu cụ thể như sau:

 • Thông báo trước 90 ngày: Chậm nhất 90 ngày trước ngày dự kiến thay đổi trụ sở, Văn phòng đại diện phải gửi thông báo về việc thay đổi trụ sở đến các chủ nợ, người lao động, và những người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan khác.
 • Nội dung thông báo: Thông báo phải nêu rõ thời điểm dự kiến thay đổi trụ sở.
 • Công khai thông báo: Thông báo phải được niêm yết công khai tại trụ sở Văn phòng đại diện và đăng trên báo viết hoặc báo điện tử được phép phát hành tại Việt Nam trong 03 số liên tiếp

Thêm vào đó, hồ sơ cho Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài thay đổi trụ sở sang tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương khác tại Điều 28.2(b) của Nghị định cũng có một số điểm mới như sau:

 • Hồ sơ chấm dứt hoạt động tại địa điểm cũ: Bao gồm văn bản đề nghị chấm dứt hoạt động tại địa điểm cũ và tài liệu chứng minh đã thực hiện niêm yết công khai và đăng báo về việc chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại địa điểm cũ.
 • Hồ sơ xin cấp Giấy phép cho trụ sở mới: Bao gồm văn bản đề nghị cấp Giấy phép cho trụ sở mới và các tài liệu liên quan khác.
 • Cách thức nộp hồ sơ: Bổ sung hình thức nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, ngoài việc nộp qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại trụ sở cơ quan cấp Giấy phép​

Về trình tự cấp lại, ngoài các mục như đã quy định tại Nghị định 28/2018/NĐ-CP thì trình tự cấp lại Giấy phép có bổ sung thêm quy định “Sau khi cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, cơ quan cấp Giấy phép gửi bản điện tử của Giấy phép đã được cấp lại cho các cơ quan quy định tại khoản 7 Điều 26 Nghị định 28/2018/NĐ-CP” (bổ sung tại điểm đ khoản 1 Điều 1 Nghị định 14/2024/NĐ-CP).

Trường hợp phải chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện

So với Nghị định 28/2018/NĐ-CP, Nghị định 14/2024/NĐ-CP có một số sửa đổi quan trọng về các trường hợp phải chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam. Dưới đây là một số điểm:

 • Không đi vào hoạt động: Bổ sung trường hợp Văn phòng đại diện không chính thức đi vào hoạt động trong thời gian 06 tháng kể từ ngày được cấp Giấy phép.
 • Hoạt động không đúng chức năng: quy định cụ thể hơn, bổ sung trường hợp Văn phòng đại diện không hoạt động đúng chức năng theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên​​.
 • Gây phương hại đến an ninh, quốc phòng: Bổ sung chi tiết hơn về trường hợp có bằng chứng cho thấy Văn phòng đại diện tham gia hoặc tài trợ cho các hoạt động gây phương hại đến an ninh, quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội, và trái với truyền thống văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của Việt Nam​​.
 • Vi phạm pháp luật về lao động: Bổ sung trường hợp cơ quan cấp Giấy phép nhận được thông báo chính thức từ các cơ quan có thẩm quyền về việc vi phạm pháp luật về lao động của Việt Nam đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài, Văn phòng đại diện​.
 • Danh sách trừng phạt của Liên Hợp Quốc: Bổ sung trường hợp tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài thuộc danh sách bị áp dụng các biện pháp trừng phạt theo các Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc​​.
 • Thủ tục và quy trình thông báo chấm dứt hoạt động: Quy định cụ thể việc thông báo chấm dứt hoạt động ít nhất 90 ngày trước ngày dự kiến chấm dứt, bao gồm việc gửi thông báo cho các chủ nợ, người lao động, và các bên liên quan khác; thông báo phải được niêm yết công khai tại trụ sở Văn phòng đại diện và đăng trên báo chí trong 03 số liên tiếp​​.

Những thay đổi này trong Nghị định 14/2024/NĐ-CP giúp cụ thể hóa các trường hợp phải chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong quản lý hoạt động của các tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam.

Nghĩa vụ thông báo Giấy phép cấp mới hoặc cấp lại

Sau khi cấp Giấy phép thành lập hoặc cấp lại Giấy phép Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam, cơ quan cấp Giấy phép có trách nhiệm gửi bản điện tử của Giấy phép tới các cơ quan sau:

 • Bộ Công Thương
 • Bộ Quốc phòng
 • Bộ Công an
 • Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trên toàn quốc
 • Các cơ quan cấp tỉnh nơi Văn phòng đại diện đặt trụ sở, bao gồm: Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương, cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan công an.

Điểm mới của Nghị định 14/2024/NĐ-CP đã đổi từ yêu cầu bản sao thành bản điện tử của Giấy phép khi thông báo để đáp ứng yêu cầu mới của dịch vụ công và tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.

Phạm vi hoạt động của Văn phòng đại diện

Phạm vi hoạt động của Văn phòng đại diện

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về các quy định về pháp luật về quản lý ngoại thương, pháp luật dân sự, pháp luật hình sự, các nghị định sửa đổi liên quan, xin vui lòng liên hệ Công ty Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Văn bản pháp luật đầu tư

  Văn bản pháp luật đầu tư

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO