Nghị định 89/2023/NĐ-CP sửa đổi quy định về hoạt động nhiếp ảnh và cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

Chính phủ đã ban hành Nghị định 89/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 72/2016/NĐ-CP về hoạt động nhiếp ảnh và Nghị định 126/2018/NĐ-CP quy định về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam vào ngày 12/12/2023. Vậy, có những điều gì đáng lưu ý về Nghị định sửa đổi bổ sung này, hãy cùng Công ty Luật Việt An tìm hiểu.

Những thông tin cơ bản tại Nghị định 89/2023/NĐ-CP sửa đổi quy định về hoạt động nhiếp ảnh và cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam

 • Số ký hiệu: 89/2023/NÐ-CP.
 • Loại văn bản: Nghị định.
 • Cơ quan ban hành: Chính phủ.
 • Ngày ban hành: 12/12/2023.
 • Ngày có hiệu lực: 12/12/2023.
 • Người ký: Trần Hồng Hà.

Tải về

Những điểm lưu ý tại Nghị định 89/2023/NĐ-CP

Bối cảnh ban hành

Việc xây dựng Nghị định nhằm đảm bảo thực thi các mục tiêu sau:

 • Đảm bảo thực thi Quyết định số 1015/QĐ-TTg: Quyết định này phê duyệt phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
 • Thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-CP: Nghị quyết yêu cầu đẩu mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước.
 • Cải cách thủ tục hành chính: Nghị quyết số 131/NQ-CP yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Với sự ra đời của Nghị định 89/2023/NĐ-CP, Nghị định được kỳ vọng khắc phục những hạn chế, thiếu sót của các quy định trước đây, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về hoạt động nhiếp ảnh và cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam. Thêm vào đó, Nghị định được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi hơn cho cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động nhiếp ảnh tại Việt Nam. Từ đó, tạo điều kiện cho các hoạt động này phát triển lành mạnh, góp phần thúc đẩy sáng tạo nghệ thuật, quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam và giao lưu văn hóa quốc tế.

Nghị định được chia thành 04 điều, quy định rõ những nội dung cơ bản được sửa đổi. Trong đó, nội dung sửa đổi phần lớn là Nghị định 72/2016/NĐ-CP về hoạt động nhiếp ảnh và Nghị định 126/2018/NĐ-CP về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam từ ngày 12/12/2023

Hồ sơ đề nghị cấp phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam

Quy trình xin cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam đã được điều chỉnh như sau:

Theo đó, tổ chức hoặc cá nhân muốn tổ chức triển lãm cần nộp trực tiếp, qua bưu chính hoặc qua môi trường điện tử một bộ hồ sơ đầy đủ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Khoản 4, Điều 11 của Nghị định 72/2016/NĐ-CP sửa đổi bổ sung tại Nghị định 89/2023/NĐ-CP, bộ hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam theo Mẫu số 01 trong Phụ lục kèm theo Nghị định 72/2016/NĐ-CP.
 • Danh sách tác phẩm bằng tiếng Việt (ghi rõ số thứ tự, tên, tác giả, chất liệu, kích thước, số lượng).
 • Chú thích cho các tác phẩm sẽ triển lãm: Ảnh in trên giấy kích thước ít nhất là 13 x 18 cm hoặc lưu trữ trên đĩa CD (đối với nộp trực tiếp/qua bưu chính), ảnh định dạng JPG hoặc PDF (đối với nộp qua môi trường điện tử).
 • Đối với triển lãm tại những địa điểm không phải là trung tâm triển lãm, cần có sự đồng ý từ chủ sở hữu địa điểm.
 • Đối với các tác phẩm nhiếp ảnh khỏa thân, cần có sự thỏa thuận rõ ràng giữa người chụp và người được chụp về nội dung, thời gian và phạm vi công bố tác phẩm.

Thẩm quyền cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam

Theo khoản 5 Điều 1 Nghị định 89/2023/NĐ-CP sửa đổi bổ sung khoản 4 Điều 11 Nghị định 72/2016/NĐ-CP thì Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép đối với: Triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh quy mô đại diện cho quốc gia hoặc nhiều quốc gia; triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh có quy mô toàn quốc, bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương; triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tổ chức tại 02 tỉnh, thành phố trở lên; triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh do tổ chức quốc tế, tổ chức nước ngoài tổ chức đại diện cho quốc gia hoặc có sự phối hợp của nhiều quốc gia;

Còn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam đối với triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh không thuộc quy định nêu trên.

Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động nhiếp ảnh

Khi tham gia hoạt động nhiếp ảnh, tổ chức, cá nhân sẽ có các trách nhiệm được quy định tại Điều 5 Điều 11 Nghị định 72/2016/NĐ-CP:

 • Không tuyên truyền chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; không phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.
 • Không tiết lộ bí mật của Đảng, Nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác do pháp luật quy định.
 • Không kích động chiến tranh xâm lược, gây thù hận giữa các dân tộc và nhân dân các nước; không truyền bá tư tưởng phản động.
 • Không sửa chữa, ghép tác phẩm nhiếp ảnh làm sai lệch nội dung của hình ảnh nhằm mục đích xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; không xúc phạm vĩ nhân, anh hùng dân tộc, lãnh tụ, danh nhân văn hóa; không vu khống, xâm hại uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.
 • Không vi phạm các quy định về nếp sống văn minh, thuần phong mỹ tục, an ninh, trật tự; không tuyên truyền bạo lực, các hành vi tội ác, tệ nạn xã hội gây hại cho sức khỏe, hủy hoại môi trường sinh thái và vi phạm các quy định khác của pháp luật.
 • Không mua, bán, sử dụng, phổ biến tác phẩm nhiếp ảnh vi phạm pháp luật hoặc đã có quyết định đình chỉ lưu hành, cấm lưu hành, thu hồi, tịch thu, tiêu hủy của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Tuân thủ quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan và quyền của cá nhân đối với hình ảnh.
 • Tổ chức triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh theo đúng nội dung đã được cấp giấy phép.

Quy định điều khoản chuyển tiếp

Giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh, Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được tiếp tục có hiệu lực cho đến hết thời hạn ghi trên Giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh, Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam.

Đối với các hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh và Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh của các cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam đã được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận trước ngày ban hành Nghị định này mà vẫn chưa được cấp giấy phép, thì vẫn tiếp tục tuân theo quy định của Nghị định số 72/2016/NĐ-CP và Nghị định số 126/2018/NĐ-CP.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về các quy định về pháp luật về hoạt động nhiếp ảnh và cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam, các quy định, nghị định sửa đổi liên quan, xin vui lòng liên hệ Công ty Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Bài viết được cập nhật đến tháng 4/2024, bất kỳ sự thay đổi về pháp luật nào chưa được cập nhật, vui lòng liên hệ đến Luật Việt An để được hỗ trợ.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO