09 33 11 33 66
info@luatvietan.vn
Email: info@luatvietan.vn

Phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu

Hiện nay, có nhiều trường hợp nhãn hiệu đang trong quá trình đợi cấp văn bằng bảo hộ hoặc đã được cấp văn bằng bảo hộ bị một bên khác tiến hành đăng ký. Lúc này, chủ sở hữu đích thực của nhãn hiệu để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình sẽ nộp yêu cầu phản đối lên Cục Sở hữu trí tuệ. Bài viết dưới đây Luật Việt An sẽ giải đáp thắc mắc cho Quý khách hàng về quy trình, thủ tục phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu.

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Căn cứ pháp lý

 • Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009, 2019, 2022.
 • Nghị định số 65/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.
 • Thông tư số 23/2023/TT-BKHCN quy định chi tiết một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và biện pháp thi hành Nghị định số 65/2023/NĐ-CP .
 • Thông tư 263/2016/TT-BTC về phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

Phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu là gì?

Phản đối nhãn hiệu là một thủ tục pháp lý cho phép cá nhân hoặc tổ chức có thể nộp ý kiến bằng văn bản gửi Cơ quan đăng ký nhãn hiệu (Cục Sở hữu trí tuệ) yêu cầu không cấp giấy chứng nhận đăng ký cho nhãn hiệu xin đăng ký của người khác tại Việt Nam vì lý do mà cá nhân hoặc tổ chức này cho rằng nếu nhãn hiệu được đăng ký sẽ dẫn tới xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

Đối tượng có quyền phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu là ai?

Căn cứ Điều 112 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung năm 2022 quy định: “Bất kì bên thứ ba nào cũng có quyền phản đối phản đối cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu”. Mặc dù Luật sở hữu trí tuệ quy định bất kỳ bên thứ ba nào cũng có quyền phản đối nhưng trên thực tiễn, thủ tục phản đối được thực hiện bởi các cá nhân, tổ chức hoặc đơn vị sau đây:

 • Trường hợp thứ nhất: Người thực hiện thủ tục phản đối đơn là cá nhân, tổ chức, đơn vị – chủ sở hữu của nhãn hiệu đã được cấp Giấy chứng nhận cho rằng: Nhãn hiệu mới nộp đơn đăng ký có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu nhãn hiệu mà mình đang được bảo hộ.
 • Trường hợp thứ hai: Bất kỳ bên thứ ba nào nhận thấy: Nhãn hiệu đã nộp đơn đăng ký có dấu hiệu sai phạm về hồ sơ, thủ tục hay quy trình đăng ký, đều có thể có ý kiến phản đối đơn đăng ký đó.
 • Trường hợp thứ ba: Cá nhân, tổ chức hay đơn vị đang sử dụng nhãn hiệu, thương hiệu trên thực tế (Có thể chưa đăng ký và được cấp Giấy chứng nhận nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ) nhưng cho rằng đơn nhãn hiệu mới nộp có dấu hiệu xâm phạm quyền lợi, ảnh hưởng tới lợi ích kinh doanh, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp cũng có thể thực hiện thủ tục phản đối. Những dấu hiệu này có thể là trùng, tương tự, gây nhầm lẫn với quốc ký, quốc huy; trùng tên cơ quan, tổ chức, một số nhân vật đặc biệt; gây ảnh hưởng tới trật tự công cộng, sức khỏe cộng đồng. Tại Điều 74 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung năm 2022 quy định nhãn hiệu không có khả năng phân biệt nếu quá đơn giản hoặc phức tạp, tương tự gây nhầm lẫn với 1 số dấu hiệu khác.

Lưu ý rằng: Một đơn nhãn hiệu, có thể bị phản đối bởi một hoặc nhiều bên thứ ba. Ngược lại, một cá nhân hay tổ chức, đơn vị có thể tiến hành phản đối nhiều đơn nhãn hiệu khác nhau.

Thời hạn nộp yêu cầu phản đối đơn

Căn cứ điểm c Khoản 1 Điều 112 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung năm 2022 quy định thời hạn phản đối như sau: “Năm tháng kể từ ngày đơn đăng ký nhãn hiệu được công bố”. Như vậy, trước ngày ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, trong thời hạn 5 tháng tính từ khi nhãn hiệu được công bố thì bất kỳ người thứ ba nào cũng có quyền phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu được cho là xâm phạm.

Thủ tục yêu cầu phản đối

Thành phần hồ sơ

 • Công văn giải trình về việc phản đối cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.
 • Tài liệu, chứng cứ kèm theo.
 • Giấy uỷ quyền (nếu nộp đơn thông qua đại diện);
 • Chứng từ nộp phí, lệ phí liên quan đến phản đối theo quy định.

Lưu ý: Ý kiến phản đối phải được làm bằng tiếng Việt. Tài liệu kèm theo ý kiến phản đối có thể được làm bằng ngôn ngữ khác nhưng phải được dịch ra tiếng Việt khi Cục Sở hữu trí tuệ yêu cầu.

Lệ phí cho yêu cầu phản đối đơn

Phản đối nhãn hiệu phải được lập thành văn bản nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ kèm theo phí giải quyết yêu cầu phản đối cấp Văn bằng bảo hộ của người thứ ba (đối với nhãn hiệu cho mỗi nhóm) là 550.000VNĐ/nhãn hiệu/nhóm theo quy định của Thông tư 263/2016/TT-BTC.

Trình tự xử lý yêu cầu phản đối

Bước 1: Nộp đơn phản đối về Cục Sở hữu trí tuệ tại địa chỉ: 384-386 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.

Bước 2: Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận và thông báo về ý kiến đó cho người nộp đơn. Trong đó ấn định thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra thông báo để người nộp đơn trả lời bằng văn bản (Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 23/2023/TT-BKHCN).

Lưu ý:

Trường hợp nhãn hiệu và hàng hóa, dịch vụ trong đơn đăng ký bị phản đối trùng với nhãn hiệu và hàng hóa, dịch vụ do bên phản đối đưa ra hoặc có cơ sở rõ ràng để kết luận nhãn hiệu và hàng hóa, dịch vụ bị phản đối tương tự gây nhầm lẫn hoặc không tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu và hàng hóa, dịch vụ do bên phản đối đưa ra, Cục Sở hữu trí tuệ xử lý ý kiến phản đối trong quá trình thẩm định nội dung đơn đăng ký nhãn hiệu và thông báo kết quả xử lý ý kiến phản đối cùng với kết quả thẩm định nội dung đơn tương ứng cho người phản đối.

Bước 3: Sau khi nhận được ý kiến phản hồi của người nộp đơn, nếu xét thấy cần thiết Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về ý kiến phản hồi cho người phản đối và ấn định thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra thông báo để người phản đối trả lời bằng văn bản về ý kiến phản hồi đó.

Bước 4: Trường hợp ý kiến của người phản đối liên quan đến quyền đăng ký, Cục Sở hữu trí tuệ thông báo để người phản đối nộp đơn khởi kiện ra Tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.

 • Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo để người phản đối nộp đơn khởi kiện ra Tòa mà người phản đối không gửi cho Cục Sở hữu trí tuệ bản sao thông báo thụ lý vụ án của Tòa án thì Cục Sở hữu trí tuệ coi như người phản đối rút bỏ ý kiến phản đối và tiếp tục xử lý đơn như không có ý kiến phản đối.
 • Trường hợp Cục Sở hữu trí tuệ nhận được bản sao thông báo thụ lý vụ án của Tòa án của người phản đối trong thời hạn nêu trên, Cục Sở hữu trí tuệ tạm dừng việc xử lý đơn để chờ kết quả giải quyết tranh chấp của Tòa án. Sau khi nhận được kết quả giải quyết của Tòa án, việc xử lý đơn sẽ được tiến hành phù hợp với kết quả đó.

Dịch vụ của Luật Việt An trong lĩnh vực tư vấn phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu

 • Tiến hành tra cứu nhãn hiệu, tư vấn, đánh giá mức độ tương tự và hướng dẫn khách hàng thủ tục phản đối cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.
 • Tư vấn pháp lý trong suốt quá trình tiến hành thủ tục phản đối cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.
 • Soạn thảo công văn phản đối và kiểm tra các tài liệu, chứng cứ để tiến hành thủ tục phản đối cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.
 • Đại diện cho khách hàng thực hiện thủ tục phản đối cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại cục SHTT.
 • Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến thực hiện thủ tục phản đối cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
 • Theo dõi, tư vấn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng trong toàn bộ quá trình hiện thủ tục phản đối cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc hay cần được giải đáp xin hãy liên hệ với Công ty luật Việt An để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất. Trân trọng!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn đăng ký nhãn hiệu

  Tư vấn đăng ký nhãn hiệu

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 33 11 33 66
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 67 55 66
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO