09 33 11 33 66
info@luatvietan.vn
Email: info@luatvietan.vn

Phương thức đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

Campuchia, một quốc gia thu hút sự chú ý từ cộng đồng kinh doanh quốc tế nhờ tiềm năng phát triển và sự mở cửa kinh tế liên tục. Pháp luật về sở hữu trí tuệ Campuchia cũng cung cấp một quy trình đăng ký nhãn hiệu rõ ràng và chi tiết cho các doanh nghiệp muốn bảo vệ và khẳng định quyền sở hữu trí tuệ của mình tại Campuchia. Để đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia, doanh nghiệp cần tuân theo các thủ tục và yêu cầu cụ thể được quy định bởi cơ quan Sở hữu Trí tuệ của quốc gia này. Quá trình này không chỉ đảm bảo rằng thương hiệu của doanh nghiệp được bảo vệ pháp lý trên lãnh thổ Campuchia mà còn tạo điều kiện cho doanh nghiệp để mở rộng hoạt động kinh doanh một cách an toàn và hiệu quả hơn. Quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia được xem xét và cập nhật định kỳ để đáp ứng nhu cầu thay đổi của thị trường và đảm bảo sự minh bạch, công bằng trong việc bảo vệ quyền lợi của chủ sở hữu. Đối với những doanh nghiệp muốn thâm nhập vào thị trường Campuchia hoặc muốn bảo vệ thương hiệu của mình tại đây, việc nắm vững và hiểu rõ phương thức đăng ký nhãn hiệu là bước đầu tiên và quan trọng nhất. Vì vậy, Luật Việt An xin hướng dẫn quý khách hàng các phương thức để được đăng ký nhãn hiệu tại Đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia (Cambodia).

 

Cơ sở pháp lý

 • Luật về Nhãn hiệu, Tên thương mại và Hành vi Cạnh tranh không công bằng ngày 8 tháng 1 năm 2002;
 • Nghị định và các thông tư liên quan.

Hình thức nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

Để nộp đơn bảo hộ nhãn hiệu tại Campuchia, quý khách hàng có thể nộp bằng các phương thức nộp đơn sau:

 • Nộp trực tiếp: Quý khách hàng có thể đến trực tiếp tại văn phòng của Cục Sở hữu Trí tuệ Campuchia để nộp đơn và các tài liệu liên quan.
 • Gửi Qua Bưu Điện: Quý khách hàng có thể gửi đơn đăng ký và tất cả các tài liệu cần thiết thông qua dịch vụ bưu điện hoặc dịch vụ chuyển phát nhanh đến địa chỉ của Cục Sở hữu Trí tuệ Campuchia.
 • Nộp trực tuyến qua website: https://efiling.cambodiaip.gov.kh/efiling/. Khi nộp đơn trực tuyến quý khách cần chú ý đến việc thanh toán phí liên quan theo hướng dẫn của Cục Sở hữu Trí tuệ Campuchia.

Phương thức nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

Đăng ký nhãn hiệu trực tiếp

Đăng ký nhãn hiệu trực tiếp là phương thức mà chủ sở hữu nhãn hiệu tự mình chuẩn bị hồ sơ đăng ký nhãn hiệu và nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ Campuchia bằng một trong ba hình thức ở trên.

Để đăng ký nhãn hiệu trực tiếp, chủ sở hữu nhãn hiệu cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký nhãn hiệu theo quy định của pháp luật Campuchia, bao gồm:

 • Đơn đăng ký nhãn hiệu theo mẫu do Cục Sở hữu trí tuệ Campuchia ban hành
 • Mẫu nhãn hiệu (20 mẫu)
 • Giấy ủy quyền (nếu người nộp đơn là đại diện)
 • Chứng nhận ưu tiên (nếu có)
 • Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhãn hiệu (nếu có)

Đăng ký nhãn hiệu thông qua tổ chức đại diện

Đăng ký nhãn hiệu thông qua tổ chức đại diện là phương thức mà chủ sở hữu nhãn hiệu ủy quyền cho một tổ chức đại diện thực hiện các thủ tục đăng ký nhãn hiệu.

Để đăng ký nhãn hiệu thông qua tổ chức đại diện, chủ sở hữu nhãn hiệu cần cung cấp cho tổ chức đại diện các thông tin và tài liệu sau:

 • Thông tin về nhãn hiệu
 • Thông tin về chủ sở hữu nhãn hiệu
 • Các tài liệu chứng minh quyền sở hữu nhãn hiệu (nếu có)

Tổ chức đại diện sẽ giúp chủ sở hữu nhãn hiệu chuẩn bị hồ sơ đăng ký nhãn hiệu và nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ Campuchia.

Ưu điểm và nhược điểm của từng phương thức

  Đăng ký nhãn hiệu trực tiếp Đăng ký nhãn hiệu thông qua tổ chức đại diện
Ưu điểm – Chủ sở hữu nhãn hiệu có thể chủ động nắm bắt thông tin và tiến độ xử lý hồ sơ đăng ký nhãn hiệu. Chủ sở hữu nhãn hiệu có thể trực tiếp liên hệ với Cục Sở hữu trí tuệ Campuchia để hỏi về thông tin thủ tục đăng ký nhãn hiệu, cũng như tiến độ xử lý hồ sơ đăng ký nhãn hiệu của mình. Điều này giúp chủ sở hữu nhãn hiệu nắm bắt được thông tin và tiến độ xử lý hồ sơ một cách kịp thời, từ đó có thể chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh nếu có.

– Chi phí đăng ký nhãn hiệu thấp hơn so với đăng ký nhãn hiệu thông qua tổ chức đại diện. Chi phí đăng ký nhãn hiệu trực tiếp chỉ bao gồm lệ phí đăng ký nhãn hiệu và các chi phí khác như phí dịch thuật, phí công chứng,… Chi phí này thường thấp hơn so với chi phí đăng ký nhãn hiệu thông qua tổ chức đại diện, bao gồm lệ phí đăng ký nhãn hiệu, phí dịch thuật, phí công chứng, phí tư vấn và dịch vụ của tổ chức đại diện.

– Chủ sở hữu nhãn hiệu không cần có kiến thức và kinh nghiệm về thủ tục đăng ký nhãn hiệu. Tổ chức đại diện sẽ giúp chủ sở hữu nhãn hiệu nắm được các quy định của pháp luật Campuchia về đăng ký nhãn hiệu, cũng như thực hiện các thủ tục đăng ký nhãn hiệu một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.

– Chủ sở hữu nhãn hiệu không cần dành thời gian và công sức để chuẩn bị hồ sơ đăng ký nhãn hiệu. Tổ chức đại diện sẽ giúp chủ sở hữu nhãn hiệu thu thập các thông tin và tài liệu cần thiết, sau đó soạn thảo và trình bày hồ sơ đăng ký nhãn hiệu theo quy định của pháp luật Campuchia.

 

 

Nhược điểm – Chủ sở hữu nhãn hiệu cần có kiến thức và kinh nghiệm về thủ tục đăng ký nhãn hiệu. Để đăng ký nhãn hiệu trực tiếp, chủ sở hữu nhãn hiệu cần nắm được các quy định của pháp luật Campuchia về đăng ký nhãn hiệu, bao gồm các điều kiện, thủ tục, trình tự đăng ký nhãn hiệu,… Ngoài ra, chủ sở hữu nhãn hiệu cũng cần có kỹ năng soạn thảo văn bản, trình bày hồ sơ đăng ký nhãn hiệu một cách hợp lệ.

– Chủ sở hữu nhãn hiệu cần dành thời gian và công sức để chuẩn bị hồ sơ đăng ký nhãn hiệu. Chuẩn bị hồ sơ đăng ký nhãn hiệu là một công việc đòi hỏi thời gian và công sức. Chủ sở hữu nhãn hiệu cần thu thập các thông tin và tài liệu cần thiết, sau đó soạn thảo và trình bày hồ sơ đăng ký nhãn hiệu theo quy định của pháp luật Campuchia.

– Chi phí đăng ký nhãn hiệu cao hơn so với đăng ký nhãn hiệu trực tiếp: Chi phí đăng ký nhãn hiệu thông qua tổ chức đại diện bao gồm cả lệ phí nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, lệ phí công bố đơn đăng ký nhãn hiệu và phí dịch vụ của tổ chức đại diện. Chi phí này cao hơn so với chi phí đăng ký nhãn hiệu trực tiếp.

– Có thể không nắm bắt được thông tin và tiến độ xử lý hồ sơ đăng ký nhãn hiệu: Chủ sở hữu nhãn hiệu cần thông báo cho tổ chức đại diện các thông tin cần thiết và yêu cầu tổ chức đại diện cung cấp thông tin và tiến độ xử lý hồ sơ đăng ký nhãn hiệu.

 

 

Lựa chọn phương thức đăng ký nhãn hiệu

Chủ sở hữu nhãn hiệu nên lựa chọn phương thức đăng ký nhãn hiệu phù hợp với nhu cầu và khả năng của mình. Nếu chủ sở hữu nhãn hiệu có kiến thức và kinh nghiệm về thủ tục đăng ký nhãn hiệu, có thời gian và công sức để chuẩn bị hồ sơ đăng ký nhãn hiệu thì có thể lựa chọn phương thức đăng ký nhãn hiệu trực tiếp. Nếu chủ sở hữu nhãn hiệu không có kiến thức và kinh nghiệm về thủ tục đăng ký nhãn hiệu, không có thời gian và công sức để chuẩn bị hồ sơ đăng ký nhãn hiệu thì có thể lựa chọn phương thức đăng ký nhãn hiệu thông qua tổ chức đại diện.

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia của Công ty Luật Việt An

 • Thực hiện việc tra cứu và thông báo cho quý khách hàng bằng văn bản kết quả tra cứu nhãn hiệu tại Campuchia;
 • Soạn thảo hồ sơ và thay mặt chủ sở hữu nhãn hiệu trực tiếp nộp và theo dõi tình trạng hồ sơ nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia;
 • Thông báo, tư vấn và xử lý các thiếu sót/từ chối của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) trong quá trình theo dõi đơn đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia;
 • Hỗ trợ theo dõi, đại diện giải quyết các phản đối và phản hồi với đại diện sở hữu trí tuệ thực hiện thủ tục tại Campuchia.
 • Nhận các công văn, Giấy chứng nhận và bàn giao cho khách hàng (nếu có).

Quý khách có nhu cầu nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia, vui lòng liên hệ đến Luật Việt An để được hỗ trợ hiệu quả nhất

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 33 11 33 66
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 67 55 66
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO