Quy định mới về đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

Campuchia, một quốc gia nằm ở trung tâm Đông Nam Á, đang trên đà phát triển nhanh chóng trong nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa và xã hội. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và tăng trưởng của các ngành công nghiệp, việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là quyền đăng ký nhãn hiệu đóng một vai trò quan trọng. Để đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế đang phát triển và đảm bảo sự công bằng, minh bạch trong việc đăng ký nhãn hiệu, Chính phủ Campuchia đã quyết định thay đổi và cập nhật pháp luật sở hữu trí tuệ liên quan đến quy trình này. Các quy định mới không chỉ giúp tăng cường sự hiệu quả của việc đăng ký nhãn hiệu mà còn đảm bảo rằng các chủ sở hữu nhãn hiệu được bảo vệ tốt nhất. Những thay đổi này không chỉ phản ánh xu hướng phát triển của Campuchia mà còn đáp ứng nhu cầu của cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế. Bằng cách đơn giản hóa quy trình, tăng cường hỗ trợ và cung cấp các nguồn lực cần thiết, Campuchia mong muốn thu hút nhiều hơn các nhãn hiệu đến và đăng ký trong nước, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp quốc tế. Tuy nhiên, như bất kỳ thay đổi pháp luật nào thì việc thực hiện và áp dụng quy định mới cũng đòi hỏi sự chính xác, linh hoạt và hiểu biết sâu rộng về ngành công nghiệp và quy định liên quan. Đối với cộng đồng doanh nghiệp và các chuyên gia sở hữu trí tuệ, việc nắm bắt và hiểu rõ những thay đổi này là vô cùng quan trọng để có thể cập nhật và đảm bảo quyền lợi của mình. Luật Việt An sẽ hướng dẫn quý khách hàng một số thay đổi mới trong thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia thông qua bài viết dưới đây.

Đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia (Cambodia)

Cơ sở pháp lý

 • Luật về Nhãn hiệu, Tên thương mại và Hành vi Cạnh tranh không công bằng ngày 8 tháng 1 năm 2002;
 • Thông báo số 2510/R/DIPR của Bộ Thương mại Campuchia, ban hành ngày 01 tháng 08 năm 2023.

Tổng quan những điểm mới của Thông báo số 2510/R/DIPR

Điểm mới của Thông báo số 2510/R/DIPR về đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia:

Áp dụng một đơn đăng ký nhãn hiệu duy nhất

Trước đây, người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia có thể nộp đơn đăng ký riêng lẻ cho từng nhóm sản phẩm/dịch vụ. Tuy nhiên, quy định mới đã thay đổi điều này, yêu cầu người nộp đơn chỉ được nộp một đơn đăng ký duy nhất cho một hoặc nhiều nhóm sản phẩm/dịch vụ.

Ưu điểm Nhược điểm
Giảm bớt số lượng tài liệu không cần thiết trong hồ sơ đăng ký nhãn hiệu. Theo quy định cũ, người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia có thể nộp đơn đăng ký riêng lẻ cho từng nhóm sản phẩm/dịch vụ. Điều này dẫn đến tình trạng người nộp đơn phải nộp nhiều đơn đăng ký, gây tốn kém chi phí và thời gian. Quy định mới đã yêu cầu người nộp đơn chỉ được nộp một đơn đăng ký duy nhất cho một hoặc nhiều nhóm sản phẩm/dịch vụ. Điều này giúp giảm bớt số lượng tài liệu không cần thiết trong hồ sơ đăng ký nhãn hiệu, giúp người nộp đơn tiết kiệm thời gian và chi phí.

Đơn giản hóa thủ tục đăng ký. Quy định mới đã đơn giản hóa thủ tục đăng ký nhãn hiệu, giúp người nộp đơn dễ dàng hơn trong việc nộp đơn đăng ký và theo dõi quá trình xử lý đơn đăng ký.

Tiết kiệm chi phí cho người nộp đơn. Quy định mới đã giúp người nộp đơn tiết kiệm chi phí đăng ký nhãn hiệu. Theo quy định cũ, người nộp đơn phải nộp lệ phí đăng ký nhãn hiệu cho từng đơn đăng ký. Quy định mới đã quy định mức lệ phí đăng ký nhãn hiệu duy nhất cho một hoặc nhiều nhóm sản phẩm/dịch vụ. Điều này giúp người nộp đơn tiết kiệm chi phí nếu muốn đăng ký nhãn hiệu cho nhiều nhóm sản phẩm/dịch vụ.

Có thể dẫn đến tình trạng đăng ký nhãn hiệu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn. Quy định mới đã cho phép người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu cho nhiều nhóm sản phẩm/dịch vụ trong cùng một đơn đăng ký. Điều này có thể dẫn đến tình trạng đăng ký nhãn hiệu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến quyền lợi của các chủ sở hữu nhãn hiệu khác.

Có thể dẫn đến tình trạng xung đột giữa các nhãn hiệu. Quy định mới cho phép người nộp đơn đăng ký một hoặc nhiều nhóm sản phẩm/dịch vụ trong cùng một đơn đăng ký. Điều này có thể dẫn đến tình trạng xung đột giữa các nhãn hiệu, đặc biệt là đối với các nhãn hiệu có phạm vi bảo hộ tương tự nhau.

 

 

Yêu cầu nộp giấy chứng nhận tuyên bố sử dụng nhãn hiệu sau đăng ký

Trước đây, chủ sở hữu nhãn hiệu tại Campuchia không có nghĩa vụ phải nộp giấy chứng nhận tuyên bố sử dụng nhãn hiệu sau đăng ký. Tuy nhiên, quy định mới đã yêu cầu chủ sở hữu nhãn hiệu phải nộp giấy chứng nhận tuyên bố sử dụng nhãn hiệu trong vòng 5 năm kể từ ngày đăng ký. Giấy chứng nhận tuyên bố sử dụng nhãn hiệu là văn bản do chủ sở hữu nhãn hiệu lập ra, xác nhận rằng nhãn hiệu đã được sử dụng hoặc có kế hoạch sử dụng tại Campuchia. Giấy chứng nhận này phải được nộp kèm theo lệ phí cho Bộ Thương mại Campuchia.

Ưu điểm Nhược điểm
Đảm bảo rằng chỉ những nhãn hiệu đang được sử dụng mới được bảo hộ. Quy định mới yêu cầu chủ sở hữu nhãn hiệu phải nộp giấy chứng nhận tuyên bố sử dụng nhãn hiệu trong vòng 5 năm kể từ ngày đăng ký. Điều này giúp đảm bảo rằng chỉ những nhãn hiệu đang được sử dụng thực sự mới được bảo hộ, tránh tình trạng các chủ sở hữu nhãn hiệu đăng ký nhãn hiệu nhưng không sử dụng nhãn hiệu đó.

Tăng cường hiệu quả của hệ thống đăng ký nhãn hiệu. Quy định mới giúp tăng cường hiệu quả của hệ thống đăng ký nhãn hiệu, tránh tình trạng các nhãn hiệu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn được đăng ký bảo hộ.

Tiết kiệm chi phí cho người nộp đơn. Quy định mới đã giúp người nộp đơn tiết kiệm chi phí đăng ký nhãn hiệu. Theo quy định cũ, người nộp đơn phải nộp lệ phí đăng ký nhãn hiệu cho từng đơn đăng ký. Quy định mới đã quy định mức lệ phí đăng ký nhãn hiệu duy nhất cho một hoặc nhiều nhóm sản phẩm/dịch vụ. Điều này giúp người nộp đơn tiết kiệm chi phí nếu muốn đăng ký nhãn hiệu cho nhiều nhóm sản phẩm/dịch vụ.

Gây khó khăn cho các chủ sở hữu nhãn hiệu nhỏ và vừa. Quy định mới có thể gây khó khăn cho các chủ sở hữu nhãn hiệu nhỏ và vừa, những người có thể không có đủ nguồn lực để chứng minh rằng họ đang sử dụng nhãn hiệu của mình.

Có thể dẫn đến tình trạng tranh chấp giữa các chủ sở hữu nhãn hiệu. Trong trường hợp chủ sở hữu nhãn hiệu không nộp giấy chứng nhận tuyên bố sử dụng nhãn hiệu trong thời hạn quy định, nhãn hiệu của họ có thể bị xóa đăng ký. Điều này có thể dẫn đến tình trạng tranh chấp giữa các chủ sở hữu nhãn hiệu, gây tốn kém thời gian và chi phí.

 

 

Thay đổi mức lệ phí đăng ký nhãn hiệu

Mức lệ phí đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia đã được thay đổi theo Thông báo số 2510/R/DIPR. Theo quy định mới, mức lệ phí đăng ký nhãn hiệu được tính theo số lượng nhóm sản phẩm/dịch vụ mà nhãn hiệu được bảo hộ.

Số lượng nhóm sản phẩm/dịch vụ Mức lệ phí (KHR)
1 nhóm 1.000.000 KHR
2 nhóm 1.500.000 KHR
3-5 nhóm 2.000.000 KHR
6-10 nhóm 2.500.000 KHR
11-15 nhóm 3.000.000 KHR
16-20 nhóm 3.500.000 KHR
21-25 nhóm 4.000.000 KHR
26-30 nhóm 4.500.000 KHR
31-35 nhóm 5.000.000 KHR
36-40 nhóm 5.500.000 KHR
41-45 nhóm 6.000.000 KHR

Quy định mới này nhằm đảm bảo tính công bằng trong việc thu lệ phí đăng ký nhãn hiệu, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia. Tuy nhiên quy định mới này có thể gây ra một số khó khăn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Campuchia. Bên cạnh đó, việc tăng mức lệ phí có thể giúp Bộ Thương mại Campuchia tăng cường nguồn thu, phục vụ cho việc quản lý và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Kết luận chung

Nhìn chung, những thay đổi về đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia theo Thông báo số 2510/R/DIPR của Bộ Thương mại Campuchia, ban hành ngày 01 tháng 08 năm 2023, có thể được đánh giá là tích cực, nhằm cải thiện hiệu quả của hệ thống đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia, đồng thời bảo vệ quyền lợi của các chủ sở hữu nhãn hiệu.

Việc áp dụng một đơn đăng ký nhãn hiệu duy nhất giúp giảm bớt chi phí và thời gian cho người nộp đơn. Việc yêu cầu nộp giấy chứng nhận tuyên bố sử dụng nhãn hiệu sau đăng ký giúp đảm bảo rằng chỉ những nhãn hiệu đang được sử dụng mới được bảo hộ.

Tuy nhiên, các quy định mới cũng có một số nhược điểm, cần được xem xét để khắc phục. Để khắc phục các nhược điểm này, Bộ Thương mại Campuchia có thể xem xét các giải pháp như mở rộng thời hạn nộp giấy chứng nhận tuyên bố sử dụng nhãn hiệu sau đăng ký, hoặc áp dụng chính sách miễn giảm lệ phí nộp giấy chứng nhận tuyên bố sử dụng nhãn hiệu cho các chủ sở hữu nhãn hiệu mới thành lập.

Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia xin vui lòng liên hệ Công ty luật Việt An để được hỗ trợ nhanh nhất với chi phí hợp lý nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO