Quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế và sự cạnh tranh ngày càng gia tăng trên toàn cầu, việc sở hữu và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là nhãn hiệu, trở thành một yếu tố quan trọng không thể thiếu cho mọi doanh nghiệp. Tại Campuchia, một quốc gia Đông Nam Á đầy tiềm năng với nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng, việc đăng ký nhãn hiệu không chỉ giúp bảo vệ quyền lợi kinh doanh, khẳng định giá trị thương hiệu với khách hàng mà còn đóng góp vào việc thúc đẩy sự đổi mới và sáng tạo.

Đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia (Cambodia)

Quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia không chỉ đảm bảo tính minh bạch và công bằng mà còn đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp. Ngoài ra việc đăng ký nhãn hiệu còn giúp đảm bảo tính pháp lý trong quá trình hoạt động, giúp giảm thiểu các trường hợp đạo nhái, làm giả nhãn hiệu. Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn về quy trình này và đảm bảo việc đăng ký diễn ra một cách suôn sẻ, mỗi doanh nghiệp cần nắm vững các bước và yêu cầu liên quan. Luật Việt An sẽ hướng dẫn quý khách hàng quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia, từ việc chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ, đến việc theo dõi và duy trì quyền sở hữu nhãn hiệu.

Cơ sở pháp lý

 • Luật về Nhãn hiệu, Tên thương mại và Hành vi Cạnh tranh không công bằng ngày 8 tháng 1 năm 2002;
 • Luật về Bằng sáng chế, Chứng chỉ Mô hình Tiện ích và Thiết kế Công nghiệp, có hiệu lực từ tháng 1 năm 2003;
 • Luật về Bản quyền và Quyền liên quan, có hiệu lực từ tháng 3 năm 2003.

Khái niệm “nhãn hiệu” tại Campuchia

Theo quy định của Luật Nhãn hiệu, Tên thương mại và Chống cạnh tranh không lành mạnh của Campuchia, nhãn hiệu được định nghĩa là bất kỳ dấu hiệu nào có khả năng phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của một người với hàng hóa hoặc dịch vụ của người khác.

Nhãn hiệu có thể là hình ảnh, chữ viết, chữ số, hình vẽ hoặc sự kết hợp của các yếu tố này. Nhãn hiệu có thể được sử dụng để phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của một người với hàng hóa hoặc dịch vụ của người khác trong quá trình kinh doanh.

Nhãn hiệu tại Campuchia được phân loại thành các loại sau:

 • Nhãn hiệu hàng hóa: Nhãn hiệu được sử dụng để phân biệt hàng hóa của một người với hàng hóa của người khác.
 • Nhãn hiệu dịch vụ: Nhãn hiệu được sử dụng để phân biệt dịch vụ của một người với dịch vụ của người khác.
 • Nhãn hiệu tập thể: Nhãn hiệu được sử dụng bởi một nhóm người để chỉ các hàng hóa hoặc dịch vụ do nhóm đó sản xuất hoặc cung cấp.

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

 • Đơn đăng ký nhãn hiệu: Đơn đăng ký nhãn hiệu phải được lập thành văn bản và có chữ ký của chủ đơn hoặc người được ủy quyền. Đơn đăng ký nhãn hiệu có thể được nộp trực tiếp tại Cục Sở hữu trí tuệ Campuchia (CIP) hoặc nộp qua đường bưu điện. Trong đơn đăng ký nhãn hiệu cần điền đầy đủ các thông tin sau: Nhãn hiệu, nhóm hàng hóa/dịch vụ dự định đăng ký;
 • Giấy ủy quyền: Nếu chủ đơn là tổ chức, cần nộp giấy ủy quyền cho người đại diện nộp đơn đăng ký nhãn hiệu. Giấy ủy quyền phải được công chứng, hợp pháp hóa lãnh sự.
 • Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng nhãn hiệu (nếu có)

Nếu chủ đơn đã sử dụng nhãn hiệu trước ngày nộp đơn đăng ký, cần nộp bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng nhãn hiệu. Các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng nhãn hiệu bao gồm:

 • Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hàng hóa hoặc dịch vụ mang nhãn hiệu.
 • Giấy tờ chứng minh việc sử dụng nhãn hiệu trong quá trình kinh doanh.
 • Mẫu nhãn hiệu: Mẫu nhãn hiệu phải được thể hiện rõ ràng, dễ nhìn và có kích thước không quá 80mm x 80mm và không nhỏ hơn 50mm x 50mm. Mẫu nhãn hiệu phải được nộp kèm theo bản dịch tiếng Anh.
 • Bản dịch tiếng Anh của nhãn hiệu (nếu nhãn hiệu không phải bằng tiếng Anh, cần nộp bản dịch tiếng Anh của nhãn hiệu)

Quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

Bước 1: Tra cứu nhãn hiệu

Trước khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu, chủ đơn cần tiến hành tra cứu nhãn hiệu để xác định nhãn hiệu đó có bị trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu đã được đăng ký trước đó hay không.

Tra cứu nhãn hiệu có thể được thực hiện trực tuyến trên trang web của Cục Sở hữu trí tuệ Campuchia hoặc thông qua các tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ.

Bước 2: Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu

Đơn đăng ký nhãn hiệu phải được nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ Campuchia (CIP). Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu bao gồm các tài liệu sau:

 • Đơn đăng ký nhãn hiệu
 • Giấy ủy quyền (nếu chủ đơn là tổ chức)
 • Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng nhãn hiệu (nếu có)
 • Mẫu nhãn hiệu
 • Bản dịch tiếng Anh của nhãn hiệu

Bước 3: Thẩm định hình thức

CIP sẽ tiến hành thẩm định hình thức đơn đăng ký nhãn hiệu trong vòng 1 tháng kể từ ngày nộp đơn. Nếu đơn đăng ký nhãn hiệu hợp lệ về hình thức, CIP sẽ công bố đơn đăng ký nhãn hiệu trên Công báo của CIP.

Bước 4: Thẩm định nội dung

CIP sẽ tiến hành thẩm định nội dung đơn đăng ký nhãn hiệu trong vòng 6 tháng kể từ ngày công bố đơn đăng ký nhãn hiệu. Nếu đơn đăng ký nhãn hiệu hợp lệ về nội dung, CIP sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho chủ đơn.

Lệ phí đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

Phí đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia là 130-140 USD/1 nhãn hiệu.

Thời hạn xử lý hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

Thời hạn xử lý hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia bao gồm các bước sau:

 • Thẩm định hình thức: 1 tháng kể từ ngày nộp đơn.
 • Công bố đơn đăng ký nhãn hiệu: 1 tháng kể từ ngày thẩm định hình thức.
 • Thẩm định nội dung: 6 tháng kể từ ngày công bố đơn đăng ký nhãn hiệu.
 • Cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu: 1 tháng kể từ ngày thẩm định nội dung.

Như vậy, thời hạn xử lý hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia là 1-7 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Trong trường hợp đơn đăng ký nhãn hiệu bị từ chối, chủ đơn có quyền khiếu nại quyết định từ chối của Cục Sở hữu trí tuệ Campuchia trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được quyết định từ chối.

Lưu ý:

 • Thời hạn xử lý hồ sơ đăng ký nhãn hiệu có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình thực tế.
 • Chủ đơn có thể nộp đơn xin gia hạn thời hạn thẩm định nội dung trong vòng 6 tháng kể từ ngày công bố đơn đăng ký nhãn hiệu.

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia của Luật Việt An

 • Tư vấn cho doanh nghiệp về các quy định của pháp luật Campuchia về nhãn hiệu, bao gồm các điều kiện bảo hộ nhãn hiệu, các dấu hiệu cấm đăng ký nhãn hiệu, thủ tục đăng ký nhãn hiệu,…
 • Thực hiện tra cứu nhãn hiệu để xác định nhãn hiệu dự định đăng ký không bị trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu đã được đăng ký trước đó.
 • Soạn thảo hồ sơ đăng ký nhãn hiệu theo đúng quy định của pháp luật Campuchia.
 • Nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ Campuchia.
 • Theo dõi quá trình xử lý hồ sơ đăng ký nhãn hiệu và thông báo cho doanh nghiệp về kết quả xử lý hồ sơ.
 • Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình đăng ký nhãn hiệu, chẳng hạn như phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu, gia hạn hiệu lực nhãn hiệu, chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu,…

Quý khách có nhu cầu nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia, vui lòng liên hệ đến Luật Việt An để được hỗ trợ hiệu quả nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO