Sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo chấp nhận hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, người nộp đơn sẽ thục hiện theo yêu cầu của cục hoặc chủ động sửa hồ sơ. Để có thể đảm bảo bảo quyền và lợi ích của chủ sở hữu, chủ thể phải nắm rõ được quy trình sửa đổi ngoài ra cần nắm những điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp. Bài viết dưới đây, công ty Luật Việt An sẽ cung cấp cho quý khách hàng những thông tin cần thiết về nội dung sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp.

Kiểu dáng công nghiệp

Căn cứ pháp lý

 • Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019, 2022;
 • Nghị định 65/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ;

Khái quát chung về kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp là gì?

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, nó là sự kết hợp giữa đường nét, hình khối, màu sắc tạo nên một bản thể duy nhất. Kiểu dáng công nghiệp là một đối tượng được bảo hộ của quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Sau khi kiểu dáng công nghiệp được đăng ký bảo hộ, chủ sở hữu sẽ được sử dụng và khai thác kinh doanh từ kiểu dáng đó độc quyền tại Việt Nam trong thời gian tối đa là 15 năm. Kiểu dáng công nghiệp có thời gian bảo hộ là 5 năm, tuy nhiên chủ sở hữu có thể gia hạn thêm 2 lần và mỗi lần là 5 năm.

Điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Theo Điều 63 Luật Sở hữu trí tuệ quy định, kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ khi đáp ứng được các điều kiện sau đây:

 • Có tính mới;
 • Có tính sáng tạo;
 • Có khả năng ứng dụng công nghiệp.

Đối tượng không được bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Theo Điều 64 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, một số đối tượng sau đây không được pháp luật bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, đó là:

 • Hình dáng bên ngoài của sản phẩm do đặc tính kỹ thuật của sản phẩm bắt buộc phải có;
 • Hình dáng bên ngoài của công trình xây dựng dân dựng hoặc công nghiệp;
 • Hình dáng của sản phẩm không nhìn thấy được trong quá trình sử dụng sản phẩm.

Sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Thời điểm sửa đổi, bổ sung

Người nộp đơn được sửa đổi, bổ sung đơn kiểu dáng công nghiệp đã nộp trước đó nếu Cục Sở hữu trí tuệ chưa ra quyết định từ chối chấp nhận đơn (đối với đơn đang trong giai đoạn thẩm định hình thức) hoặc chưa ra quyết định cấp hoặc từ chối cấp văn bằng bảo hộ (với đơn đang trong giai đoạn thẩm định nội dung).

Như vậy, sửa đổi, bổ sung đơn được người nộp đơn chủ động thực hiện hoặc thực hiện theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ sau khi được tiếp nhận đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp và đơn trong giai đoạn thẩm định mà chưa có kết quả cuối cùng về việc quyết định cấp văn bẳng bảo hộ thì chủ đơn vẫn có quyền sửa đổi, bổ sung những nội dung theo quy định của pháp luật.

Phạm vi sửa đổi, bổ sung trong đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Pháp luật sở hữu trí tuệ, cụ thể tại Nghị định 65/2023/NĐ-CP quy định chỉ một số nội dung có thể được sửa đổi, bổ sung trong đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp đã nộp, bao gồm:

 • Các tài liệu trong đơn với điều kiện việc sửa đổi, bổ sung không được mở rộng phạm vi (khối lượng) bảo hộ đã bộc lộ trong bản vẽ và mô tả kiểu dáng công nghiệp được thể hiện trong bộ ảnh chụp và không được làm thay đổi bản chất của đối tượng nêu trong đơn;
 • Sửa đổi về tên, địa chỉ, mã nước của người nộp đơn;
 • Sửa đổi tên, quốc tịch, địa chỉ của tác giả kiểu dáng công nghiệp;
 • Sửa đổi đại diện sở hữu công nghiệp (đối với trường hợp là pháp nhân).

Lưu ý: Quý khách có thể yêu cầu sửa đổi, bổ sung với cùng một nội dung liên quan đến nhiều đơn có cùng loại kiểu dáng công nghiệp trong một Tờ khai hoặc một văn bản yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

Hồ sơ sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Để yêu cầu sửa đổi, bổ sung, quý khách khi yêu cầu phải nộp tại Cục Sở hữu trí tuệ những giấy tờ sau:

 • Trường hợp sửa đổi, bổ sung đơn trong giai đoạn thẩm định nội dung: Tờ khai sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký sở hữu công nghiệp theo Mẫu số 04 tại Phụ lục II Nghị định 65/2023/NĐ-CP.
 • Trường hợp sửa đổi, bổ sung đơn trong giai đoạn thẩm định hình thức đơn: không có mẫu cụ thể mà yêu cầu sửa đổi, bổ sung phải được thể hiện bằng văn bản nêu rõ nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung.
 • Tài liệu sửa đổi, bổ sung nộp kèm theo tùy vào từng trường hợp cụ thể:
 • 04 bộ bản vẽ hoặc 04 bộ ảnh chụp, bản mô tả đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp;
 • Bản thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung so với tài liệu ban đầu đã nộp.
 • Đối với trường hợp sửa đổi thông tin của người nộp đơn và/ hoặc tác giả kiểu dáng công nghiệp: Tài liệu xác nhận (bản gốc hoặc bản sao có chứng thực) hoặc tài liệu pháp lý (bản sao có chứng thực) chứng minh việc thay đổi, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ghi nhận việc thay đổi tên, địa chỉ;
 • Đối với trường hợp sửa đổi đại diện sở hữu công nghiệp: đối với những trường hợp là pháp nhân phải nộp Bản tuyên bố thay đổi đại diện sở hữu công nghiệp.
 • Giấy ủy quyền nộp hồ sơ yêu cầu sửa đổi, bổ sung cho cá nhân hoặc Giấy ủy quyền nộp hồ sơ cho tổ chức (nếu nộp thông qua đại diện sở hữu công nghiệp Luật Việt An);
 • Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

Hình thức nộp đơn sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Người nộp đơn có thể nộp đơn đăng ký trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến một trong các địa điểm sau:

 • Cục Sở hữu trí tuệ, địa chỉ: 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội;
 • Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, 17/19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh;
 • Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: Tầng 3, số 135 Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Lưu ý, với hình thức gửi đơn yêu cầu sửa đổi qua đường bưu điện, người nộp đơn cần hoàn thành lệ phí qua dịch vụ bưu điện, sau đó photo biên lai chuyển tiền và đính kèm với hồ sơ.

Thời gian xử lý và lệ phí sửa đổi, bổ sung đơn

 • Trường hợp đơn không có thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo ghi nhận sửa đổi, bổ sung và công bố trên Công báo Sở hữu công nghiệp nếu đơn đã được chấp nhận hợp lệ.
 • Trường hợp đơn có thiếu sót, không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo dự định từ chối ghi nhận phí sửa đổi, bổ sung, nêu rõ lý do để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối. Nếu người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối ghi nhận thay đổi người nộp đơn.
 • Thời hạn giải quyết thủ tục là trong vòng 1 tháng kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, không tính thời gian bổ sung thiếu sót nếu có của yêu cầu sửa đổi đơn.

Phí, lệ phí nhà nước

Về lệ phí sửa đổi, bổ sung, mức phí cụ thể được quy định tại Thông tư 263/2016/TT-BTC, quý khách hàng hoàn tất các chi phí sau:

 • Lệ phí thẩm định yêu cầu sửa đổi đơn: 160.000 VNĐ/01 nội dung được yêu cầu sửa đổi;
 • Phí công bố sửa đổi, bổ sung đơn: 120.000 VNĐ/01 đơn.

Dịch vụ đăng ký kiểu dáng công nghiệp của Đại diện sở hữu công nghiệp – Luật Việt An

 • Tư vấn điều kiện, thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam;
 • Tư vấn liên quan đến sửa đổi, bổ sung đơn theo yêu cầu khách hàng;
 • Đại diện khách hàng nộp đơn, theo dõi đơn, sửa đổi bổ sung đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp theo ủy quyền;
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp, đăng ký quốc tế sở hữu công nghiệp.

Trên đây là bài viết với nội dung sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào liên quan, hãy liên hệ công ty luật Việt An để nhận được sự hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời nhất. Trân trọng!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tin tức doanh nghiệp

  Tin tức doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO