Sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tại Campuchia

Trong quá trình phát triển và hoạt động kinh doanh, nhãn hiệu không chỉ đơn thuần là một biểu tượng hay tên gọi, mà còn là hình ảnh, giá trị và danh tiếng của một doanh nghiệp. Tuy nhiên, thị trường và yêu cầu từ khách hàng luôn thay đổi, để thích nghi và đáp ứng thị phần, doanh nghiệp cần phải điều chỉnh, cập nhật hoặc sửa đổi các yếu tố liên quan đến nhãn hiệu của mình. Tại Campuchia, một quốc gia đang trên đà phát triển mạnh mẽ với nền kinh tế đang mở cửa rộng rãi, việc sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu trở nên cực kỳ quan trọng và cần thiết. Sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu không chỉ giúp doanh nghiệp điều chỉnh mà còn giúp họ bảo vệ và tối ưu hóa giá trị của thương hiệu trên thị trường. Đồng thời, việc này cũng đảm bảo rằng nhãn hiệu luôn đáp ứng đúng nhu cầu và mong muốn của khách hàng, từ đó giữ vững và nâng cao uy tín, danh tiếng của doanh nghiệp trong Campuchia nói riêng và địa bàn quốc tế nói chung. Thông qua bài viết này, Luật Việt An sẽ hướng dẫn quý khách hàng quy trình, cũng như thủ tục và lệ phí việc sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tại Campuchia.

Đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia (Cambodia)

Cơ sở pháp lý

 • Luật về Nhãn hiệu, Tên thương mại và Hành vi Cạnh tranh không công bằng ngày 8 tháng 1 năm 2002;
 • Nghị định và các thông tư liên quan.

Các trường hợp phải thực hiện sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tại Campuchia

Theo quy định của pháp luật Campuchia, chủ sở hữu nhãn hiệu có thể yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu trong các trường hợp sau:

 • Thay đổi tên hoặc địa chỉ của chủ sở hữu nhãn hiệu;
 • Thay đổi phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu (thêm hoặc xóa nhóm sản phẩm/dịch vụ);
 • Sửa chữa lỗi chính tả hoặc lỗi kỹ thuật trong văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.

Hồ sơ yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Hồ sơ yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu bao gồm các tài liệu sau:

 • Đơn yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu theo mẫu do Cục Sở hữu trí tuệ Campuchia ban hành;
 • Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
 • Các tài liệu chứng minh sự thay đổi cần được sửa đổi (nếu có).

Hồ sơ cụ thể trong các trường hợp như sau

Thay đổi tên hoặc địa chỉ của chủ sở hữu nhãn hiệu

Trong quá trình kinh doanh, chủ sở hữu nhãn hiệu có thể thay đổi tên hoặc địa chỉ của mình. Trong trường hợp này, chủ sở hữu nhãn hiệu cần sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu để đảm bảo tính chính xác của thông tin về chủ sở hữu nhãn hiệu.

Để sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu trong trường hợp này, chủ sở hữu nhãn hiệu cần chuẩn bị hồ sơ yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu theo quy định của pháp luật Campuchia, bao gồm:

 • Đơn yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu theo mẫu do Cục Sở hữu trí tuệ Campuchia ban hành
 • Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
 • Bản sao giấy tờ chứng minh sự thay đổi tên hoặc địa chỉ của chủ sở hữu nhãn hiệu (ví dụ: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận thay đổi tên hoặc địa chỉ của doanh nghiệp,…)

Thay đổi phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu

Chủ sở hữu nhãn hiệu có thể muốn mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu của mình. Trong trường hợp này, chủ sở hữu nhãn hiệu cần sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu để đảm bảo tính thống nhất giữa phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu và thực tế sử dụng nhãn hiệu.

Để sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu trong trường hợp này, chủ sở hữu nhãn hiệu cần chuẩn bị hồ sơ yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu theo quy định của pháp luật Campuchia, bao gồm:

 • Đơn yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu theo mẫu do Cục Sở hữu trí tuệ Campuchia ban hành
 • Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
 • Bản sao giấy tờ chứng minh sự thay đổi phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu (ví dụ: bảng tra cứu nhãn hiệu hoặc các nhóm sản phẩm và dịch vụ muốn mở rộng)

Sửa chữa lỗi chính tả hoặc lỗi kỹ thuật trong văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Trong quá trình xét duyệt hồ sơ đăng ký nhãn hiệu, Cục Sở hữu trí tuệ Campuchia có thể mắc lỗi chính tả hoặc lỗi kỹ thuật trong văn bằng bảo hộ nhãn hiệu. Trong trường hợp này, chủ sở hữu nhãn hiệu có thể yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu để đảm bảo tính chính xác của văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.

Để sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu trong trường hợp này, chủ sở hữu nhãn hiệu cần chuẩn bị hồ sơ yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu theo quy định của pháp luật Campuchia, bao gồm:

 • Đơn yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu theo mẫu do Cục Sở hữu trí tuệ Campuchia ban hành
 • Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
 • Bản sao giấy tờ chứng minh sự thay đổi trong văn bằng bảo hộ nhãn hiệu (ví dụ: bản sao văn bằng bảo hộ nhãn hiệu có lỗi,…)

Quy trình thực hiện thủ tục sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Nộp hồ sơ

Chủ sở hữu nhãn hiệu có thể nộp hồ sơ yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu trực tiếp tại Cục Sở hữu trí tuệ Campuchia hoặc thông qua tổ chức đại diện.

Thời hạn giải quyết

Cục Sở hữu trí tuệ Campuchia có thời hạn 6 tháng kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ để xem xét và giải quyết yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.

Kết quả giải quyết

Cục Sở hữu trí tuệ Campuchia sẽ ra quyết định chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.

Lưu ý khi đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia

 • Chủ sở hữu nhãn hiệu có thể nộp đơn yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu trong thời hạn 10 năm kể từ ngày cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.
 • Nếu Cục Sở hữu trí tuệ Campuchia từ chối yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, chủ sở hữu nhãn hiệu có thể khiếu nại quyết định này trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định.

Lệ phí sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

 • Thay đổi tên hoặc địa chỉ của chủ sở hữu nhãn hiệu: 100 USD
 • Thay đổi phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu: 150 USD
 • Sửa chữa lỗi chính tả hoặc lỗi kỹ thuật trong văn bằng bảo hộ nhãn hiệu: 100 USD

Lệ phí sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu phải được nộp cùng với hồ sơ yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.

Dịch vụ nộp hồ sơ sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tại Campuchia của Luật Việt An:

 • Tư vấn cho doanh nghiệp về các quy định của pháp luật Campuchia về sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, bao gồm các trường hợp cần sửa đổi, các dấu hiệu cần sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, thủ tục sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu,…
 • Soạn thảo hồ sơ sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu theo đúng quy định của pháp luật Campuchia.
 • Nộp hồ sơ sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ Campuchia.
 • Theo dõi quá trình xử lý hồ sơ sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu và thông báo cho doanh nghiệp về kết quả xử lý hồ sơ.
 • Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, chẳng hạn như phản đối đơn sửa đổi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, gia hạn hiệu lực nhãn hiệu, chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu,…

Quý khách có nhu cầu nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Campuchia, vui lòng liên hệ đến Luật Việt An để được hỗ trợ hiệu quả nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn đăng ký nhãn hiệu

  Tư vấn đăng ký nhãn hiệu

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO