Thay đổi đại diện đơn đăng ký nhãn hiệu

Nhãn hiệu là dấu hiệu để phân biệt sản phẩm dịch vụ của các cá nhân khác nhau. Việc xác lập quyền đối với nhãn hiệu dựa trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ đối với nhãn hiệu. Quá trình đăng ký nhãn hiệu đến ngày có kết quả là một khoảng thời gian tương đối dài (khoản 10-24 tháng hoặc hơn) nên không thể tránh khỏi trường hợp người nộp đơn thay đổi các nội dung có trong đơn trước đó. Bài viết dưới đây Luật Việt An sẽ giải đáp thắc mắc cho Quý khách hàng về thủ tục thay đổi đại diện đơn đăng ký nhãn hiệu.

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Căn cứ pháp lý

 • Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009, 2019, 2022.
 • Nghị định số 65/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.
 • Thông tư số 23/2023/TT-BKHCN quy định chi tiết một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và biện pháp thi hành Nghị định số 65/2023/NĐ-CP

Đại diện đơn đăng ký nhãn hiệu là gì?

Thông thường người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu là chủ đơn đăng ký nhãn hiệu đó. Khi văn bằng bảo hộ nhãn hiệu được cấp, chủ đơn sẽ được ghi nhận là chủ văn bằng bảo hộ của nhãn hiệu. Tuy nhiên trong một vài trường hợp, chủ đơn ủy quyền cho người đại diện hợp pháp, thông qua dịch vụ trung gian của một Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, thay mặt mình làm, nộp đơn và theo dõi tình trạng đơn.

Có thể hiểu, đại điện đơn đăng ký nhãn hiệu là cá nhân, tổ chức được ghi nhận đại diện bởi Cục Sở hữu trí tuệ thay mặt chủ đơn đích thực làm hồ sơ đăng ký nhãn hiệu, nộp và theo dõi tình trạng đơn.

Quyền và nghĩa vụ của đại diện đơn đăng ký nhãn hiệu có khác với chủ đơn không?

Việc nộp đơn đăng ký sở hữu nhãn hiệu thông qua người đại diện theo ủy quyền thì chủ đơn và người đại diện cùng có tư cách là người nộp đơn. Do đó, chủ đơn và người đại diện cùng có trách nhiệm bảo đảm sự trung thực của các thông tin, tài liệu cung cấp cho Cục Sở hữu trí tuệ trong quá trình đăng ký và chủ đơn còn phải chịu trách nhiệm về mọi hậu quả và nghĩa vụ phát sinh do đại diện của chủ đơn thực hiện trong giao dịch với Cục Sở hữu trí tuệ.

Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ chỉ tổ chức có chứng chỉ và được Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận tư cách đại diện sở hữu trí tuệ mới được coi là đại diện hợp pháp của chủ đơn khi thông qua ủy quyền đại diện. Luật Việt An đã được ghi nhận là đại diện sở hữu trí tuệ hợp pháp, Quý khách hàng hoàn toàn tin tưởng để Việt An làm đại diện đơn đăng ký nhãn hiệu.

Lưu ý: Đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu được nộp qua người đại diện thì trong đơn phải điền đủ các thông tin yêu cầu về người đại diện kèm theo chữ ký của người đại diện và nộp kèm ủy quyền đại diện theo quy định.

Khi nào được thay đổi đại diện đơn đăng ký nhãn hiệu?

Điều 115 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2022 quy định người nộp đơn được sửa đổi, bổ sung đơn trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ. Như vậy, người nộp đơn có thể thay đổi đại diện kể từ khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu đến trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ.

Có thể hiểu việc thay đổi đại diện trong các trường hợp như sau:

 • Tờ khai đăng ký nhãn hiệu ban đầu chưa có đại diện sở hữu công nghiệp nên làm tờ khai sửa đổi để thêm đại diện cho người nộp đơn
 • Tờ khai đăng ký nhãn hiệu ban đầu đã có đại diện cho người nộp đơn nhưng là tổ chức khác và chủ đơn đích thực muốn đổi sang bên đại diện khác;
 • Tờ khai đăng ký nhãn hiệu ban đầu đã có đại diện cho người nộp đơn nhưng chủ đơn đích thực muốn xóa đại diện

Căn cứ điểm b Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 65/2023/NĐ-CP quy định đối với các trường hợp thay đổi đại diện đơn đăng ký nhãn hiệu, người nộp đơn sẽ làm thủ tục sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu.

Thủ tục thay đổi đại diện đơn đăng ký nhãn hiệu

Thành phần hồ sơ

Căn cứ Khoản 2 Điều 16 Nghị định 65/2023/NĐ-CP quy định sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu bao gồm các tài liệu sau:

 • Tờ khai yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp (Mẫu số 04 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 65/2023/NĐ-CP);
 • Giấy ủy quyền cho Luật Việt An (nếu nộp hồ sơ thông qua đại diện sở hữu công nghiệp Luật Việt An);
 • Bản sao chứng từ nộp lệ phí;
 • Trường hợp sửa đổi đại diện sở hữu công nghiệp, người nộp đơn phải nộp tuyên bố thay đổi đại diện sở hữu công nghiệp (căn cứ điểm 2 Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 65/2023/NĐ-CP)

Lệ phí cho yêu cầu thay đổi đại diện

Theo quy định tại Nghị định 65/2023/NĐ-CP và Thông tư 263/2016/TT-BTC, người yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn phải nộp các loại phí sau đây:

 • Phí thẩm định yêu cầu sửa đổi, bổ sung cho mỗi nội dung sửa đổi (trường hợp nộp phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp): 160.000 đồng;
 • Phí công bố thông tin sửa đổi, bổ sung đơn theo quy định nếu nội dung sửa đổi, bổ sung phải được công bố: 120.000 đồng;

Lưu ý: Trường hợp tổ chức, cá nhân nộp đơn sửa đổi, bổ sung đơn trước khi có thông báo chấp nhận đơn hợp lệ không phải nộp lệ phí công bố. Trường hợp việc sửa đổi, bổ sung phải thực hiện để khắc phục những sai sót do lỗi của cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp, người nộp đơn không phải nộp phí công bố.

Hình thức nộp hồ sơ

Hình thức nộp đơn giấy

Người nộp đơn có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trực tiếp hoặc qua dịch vụ của bưu điện đến một trong các điểm tiếp nhận đơn của Cục Sở hữu trí tuệ, cụ thể:

 • Trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ, địa chỉ: 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
 • Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: 8A/1 Nguyễn Cảnh Chân, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
 • Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: Tầng 3, số 135 Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Trường hợp nộp hồ sơ đơn đăng ký nhãn hiệu qua bưu điện, người nộp đơn cần chuyển tiền qua dịch vụ của bưu điện, sau đó phô tô Giấy biên nhận chuyển tiền gửi kèm theo hồ sơ đơn đến một trong các điểm tiếp nhận đơn nêu trên của Cục Sở hữu trí tuệ để chứng minh khoản tiền đã nộp.

Lưu ý: Khi chuyển tiền phí, lệ phí đến một trong các điểm tiếp nhận đơn nêu trên của Cục Sở hữu trí tuệ, người nộp đơn cần gửi hồ sơ qua bưu điện tương ứng đến điểm tiếp nhận đơn đó.

Hình thức nộp đơn trực tuyến

Điều kiện để nộp đơn trực tuyến: Người nộp đơn cần có chứng thư số và chữ ký số, đăng ký tài khoản trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến và được Cục Sở hữu trí tuệ phê duyệt tài khoản để thực hiện các giao dịch đăng ký quyền SHCN.

Trình tự nộp đơn trực tuyến: Người nộp đơn cần thực hiện việc khai báo và gửi đơn đăng ký nhãn hiệu trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ, sau khi hoàn thành việc khai báo và gửi đơn trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến, Hệ thống sẽ gửi lại cho người nộp đơn Phiếu xác nhận nộp tài liệu trực tuyến. Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày gửi đơn trực tuyến, người nộp đơn phải đến một trong các điểm tiếp nhận đơn của Cục Sở hữu trí tuệ vào các ngày làm việc trong giờ giao dịch để xuất trình Phiếu xác nhận tài liệu nộp trực tuyến và tài liệu kèm theo (nếu có) và nộp phí/lệ phí theo quy định. Nếu tài liệu và phí/lệ phí đầy đủ theo quy định, cán bộ nhận đơn sẽ thực hiện việc cấp số đơn vào Tờ khai trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến, nếu không đủ tài liệu và phí/lệ phí theo quy định thì đơn sẽ bị từ chối tiếp nhận.

Trong trường hợp người nộp đơn không hoàn tất thủ tục nộp đơn theo quy định, tài liệu trực tuyến sẽ bị hủy và thông báo hủy tài liệu trực tuyến được gửi cho người nộp đơn trên Hệ thống tiếp nhận đơn trực tuyến.

Trình tự xử lý yêu cầu thay đổi đại diện

Bước 1: Nộp hồ sơ sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu về Cục Sở hữu trí tuệ

Bước 2: Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận hồ sơ sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu và tiến hành xử lý

Bước 3: Kết quả xử lý

 • Trường hợp hồ sơ không có thiếu sót thì Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo ghi nhận sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu.
 • Trường hợp đơn có thiếu sót, không hợp lệ thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo dự định từ chối ghi nhận sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu. Trong đó nêu rõ lý do để người nộp đơn có thể sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối. Nếu người nộp đơn không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu.

Dịch vụ của Luật Việt An trong lĩnh vực đại diện đơn đăng ký sở hữu trí tuệ.

 • Tư vấn xác lập quyền đối với đơn đăng ký nhãn hiệu, bản quyền tác giả, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích, chỉ dẫn địa lý,…tại Việt Nam và nước ngoài;
 • Tư vấn gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích;
 • Tư vấn giám định xâm phạm sở hữu trí tuệ;
 • Tư vấn thủ tục chuyển nhượng đơn, chuyển nhượng văn bằng liên quan đến nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích;
 • Phản đối đơn cấp văn bằng đối với đơn đăng ký nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích;
 • Tra cứu tình trạng sử dụng nhãn hiệu, tuyên bố hủy bỏ hiệu lực nhãn hiệu tại Việt Nam;
 • Tư vấn, đại diện cho chủ sở hữu khiếu nại và xử lý vi phạm liên quan đến quyền sở hữu nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích;
 • Tư vấn hợp đồng li – xăng/ chuyển giao công nghệ liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ;
 • Nhượng quyền thương mại và chuyển nhượng quyền sở hữu liên quan đến nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, giải pháp hữu ích;
 • Tư vấn, định giá thương hiệu;

Trên đây là toàn bộ thông tin thay đổi đại diện đơn đăng ký nhãn hiệu. Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc hay cần được giải đáp xin hãy liên hệ với Công ty luật Việt An để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất. Trân trọng!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn đăng ký nhãn hiệu

  Tư vấn đăng ký nhãn hiệu

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO