Thủ tục thành lập công ty đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài

Xã hội ngày càng phát triển, dẫn đến nhu cầu học hỏi, trau dồi thêm những kỹ năng mới càng ngày càng cần thiết, bên cạnh đó, để có thể nâng cao được khả năng cạnh tranh trên thị trường lao động, thông thường mọi người thường học thêm các kỹ năng về các chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học trong các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn. Vậy các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn là gì? Thủ tục thành lập các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài như thế nào? Để giải đáp thắc mắc của quý khách hàng, công ty Luật Việt An đưa ra bài viết thủ tục thành lập cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài.

Cơ sở pháp lý

 • Biểu cam kết của Việt Nam trong WTO.
 • Luật Doanh nghiệp 2020.
 • Luật Giáo dục 2019.
 • Luật Đầu tư 2020.
 • Nghị định 86/2018/NĐ-CP về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.

Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn là gì?

Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn bao gồm có các trung tâm đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, văn hóa kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ hay kể cả các cơ sở đào tạo do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài và các tổ chức quốc tế liên chính phủ được phép hoạt động tại Việt Nam thành lập. Cũng như các dự án đầu tư có vốn nước ngoài khác, để có thể đầu tư trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn thì cũng cần phải đáp ứng những điều kiện nhất định.

Điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài

Về điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài thì cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn thuộc ngành dịch vụ giáo dục cho người lớn (CPC 924) được Việt Nam cam kết mở cửa tự do và không hạn chế. Theo đó, nhà đầu tư của nước là thành viên của WTO có thể thành lập cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn với số vốn nước ngoài tối đa là 100% tại Việt Nam.

Căn cứ tại Nghị định 86/2018/NĐ-CP thì nhà đầu tư nước ngoài sẽ được phép đầu tư vào Việt Nam mà không bị hạn chế về tỷ lệ vốn góp, đồng thời phải tuân theo các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

Theo đó, khi nhà đầu tư nước ngoài thành lập cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn tại Việt Nam thì sẽ phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về vốn, cơ sở vật chất, chương trình đào tạo, đội ngũ giáo viên, có quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục theo quy định tại Nghị định 86/2018/NĐ-CP.

Thủ tục thành lập cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài

Căn cứ tại điều 31 Nghị định 86/2018/NĐ-CP thì việc thành lập cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài sẽ được thực hiện theo trình tự như sau:

Thực hiện thủ tục đề nghị Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Điều kiện để được cấp giấy chứng nhận đầu tư cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn

Theo quy định của pháp luật hiện hành, để được cấp giấy chứng nhận đầu tư cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn thì quý khách cần phải đáp ứng những điều kiện như sau:

 • Cơ sở phải phù hợp với quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Không được đào tạo hay bồi dưỡng các ngành về an ninh, quốc phòng, chính trị và tôn giáo.
 • Cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải lấy ý kiến thẩm định của Sở giáo dục và đào tạo tại nơi đăng ký

Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn

Quý khách cần chuẩn bị những tài liệu cần thiết như sau:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam.
 • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập. CMND/CCCD, hộ chiếu còn hiệu lực.
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư như: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư hay tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.
 • Đề xuất dự án đầu tư bao gồm: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án theo quy định của pháp luật.
 • Giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư với thời hạn ít nhất 05 năm (Đối với dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất hay cho phép chuyển mục đích sử dụng đất) (Bản sao).

Sau đó, nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sau 15 ngày làm việc, nhà đầu tư sẽ nhận được kết quả là giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nếu hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ, nhà đầu tư sẽ nhận được thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì quý khách cần thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp với các loại hình như công ty cổ phần, công ty TNHH, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân với ngành nghề phù hợp với hoạt động đào tạo mà quý khách đang hướng đến.

Thực hiện xin cấp giấy phép hoạt động và thông báo trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép cho cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết, có quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục cũng như đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì quý khách cần xin cấp giấy phép hoạt động giáo dục cho Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, gồm các giấy tờ như sau:

 • Đơn đăng ký hoạt động giáo dục.
 • Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản gốc để đối chiếu giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài.
 • Bản sao điều lệ quy chế tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục.
 • Báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư, tình hình góp vốn, vay vốn, tổng số vốn đầu tư đã thực hiện.
 • Danh sách trích ngang của cán bộ, nhân viên.
 • Hợp đồng thuê địa điểm.
 • Chương trình, nội dung, kế hoạch giảng dạy
 • Bản kê khai cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập.
 • Công văn báo cáo địa phương nơi đặt địa điểm hoạt động (phải có xác nhận và được sự đồng ý của UBND phường, xã về môi trường sư phạm, điều kiện trật tự an ninh, vệ sinh môi trường… ).

Ngoài ra, quý khách cần chuẩn bị các tài liệu về nhân sự như sau:

Đối với giám đốc cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn:

 • Bản sao công chứng, chứng thực CMND/CCCD.
 • Bản sao chứng thực văn bằng chuyên môn, nghiệp vụ của giám đốc trung tâm (có bằng đại học về một chuyên ngành đăng ký hoạt động và có thời gian làm công tác đào tạo ít nhất 03 năm).
 • Bản sao chứng thực giấy xác nhận kinh nghiệm đào tạo.
 • Sơ yếu lí lịch có xác nhận của chính quyền địa phương.
 • Hợp đồng lao động.
 • Quyết định bổ nhiệm.

Đối với giáo viên, nhân viên cơ sở đào tạo:

 • Bản sao công chứng, chứng thực CMND/CCCD.
 • Bản sao chứng thực các văn bằng chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, giáo viên, nhân viên.
 • Bản sao chứng chỉ chứng chỉ sư phạm.
 • Sơ yếu lí lịch có xác nhận của chính quyền địa phương.
 • Hợp đồng lao động.

Sau đó nộp hồ sơ tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Trong thời hạn 25 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền tại Sở sẽ cung cấp giấy phép hoạt động cho cơ sở nếu hồ sơ hợp lệ.

Quý khách hàng có nhu cầu muốn được tư vấn và tìm hiểu thêm thông tin về thủ tục thành lập công ty, cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài, thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài xin vui lòng liên hệ Công ty Luật Việt An để được chúng tôi hỗ trợ tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

  Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO