Tra cứu nhãn hiệu

Tại Việt Nam, nhãn hiệu được cấp văn bằng bảo hộ theo nguyên tắc nộp đơn đầu tiên (first – to – file), do đó cơ quan Sở hữu trí tuệ chỉ cấp văn bằng bảo hộ cho chủ thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu sớm nhất. Do đó, việc đầu tiên trước khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu thì chủ đơn nên tiến hành thủ tục tra cứu nhãn hiệu để xác định khả năng bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam.

Mục đích tra cứu nhãn hiệu tại Việt Nam

Kiểm tra khả năng cấp văn bằng bảo hộ trước khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu

Việc tra cứu nhãn hiệu sẽ giúp kiểm tra xem nhãn hiệu mà cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký có bị “trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn” với nhãn hiệu khác đã đăng ký hay chưa để đưa ra giải pháp hợp lý nhằm sửa đổi để nhãn hiệu dự định đăng ký có khả năng cấp văn bằng bảo hộ.

Tránh mất thời gian và chi phí không cần thiết

 • Số lượng đơn đăng ký nhãn hiệunộp tại Cục Sở hữu trí tuệ hàng năm là rất lớn. Do đó, việc lựa chọn nhãn hiệu không tương tự hoặc trùng với những nhãn hiệu đã nộp trước là rất quan trọng đối với những chủ sở hữu nộp sau.
 • Trong trường hợp kết quả tra cứu là không khả quan cho khả năng đăng ký, việc này sẽ giúp chủ đơn tránh mất kinh phí để tiến hành đăng ký cũng như thời gian chờ đợi Cục Sở hữu trí tuệ xét duyệt hồ sơ (bên cạnh thời gian nghiên cứu và sáng tạo ra một nhãn hiệu mới).

Kiểm tra tính chính xác trước khi nộp đơn

Sau khi đã đăng ký, việc tra cứu sẽ giúp cá nhân, doanh nghiệp có thể kiểm tra thông tin trong giấy chứng nhận nhãn hiệu đã được cấp có chính xác với dữ liệu trong hệ thống thông tin của Cục Sở hữu trí tuệ hay chưa; nếu có phát sinh sai sót thì kịp thời chỉnh sửa, sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu đã nộp đảm bảo quyền và lợi ích tối đa của chủ đơn.

Phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu, văn bằng bảo hộ nhãn hiệu có dấu hiệu xâm phạm

Tra cứu nhãn hiệu dành cho các chủ sở hữu nhãn hiệu đã được cấp văn bằng bảo hộ kiểm tra nhãn hiệu mới đăng ký có dấu hiệu xâm phạm nhãn hiệu:

 • Nhãn hiệu đã được cấp văn bằng bảo hộ phát hiện có hàng nhái, hàng giả, nhãn hiệu tương tự với mình trên thị trường;
 • Các nhãn hiệu có uy tín, nổi tiếng có các ngành hàng, mặt hàng khác lợi dụng uy tín của nhãn hiệu nổi tiếng đăng ký cho các hàng hóa, dịch vụ khác.

Tra cứu nhãn hiệu giúp các chủ nhãn hiệu đặc biệt là các nhãn hiệu đã được cấp văn bằng bảo hô, các nhãn hiệu có uy tín, nổi tiếng kiểm tra các đơn nhãn hiệu mới nộpđơn đăng ký nhãn hiệu có dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu của mình đã được cấp bằng hay không từ đó thực hiện thủ tục phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu đối với các nhãn hiệu có dấu hiệu xâm phạm quyền của mình nhằm đảm bảo thẩm định viên không cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiêu cho các nhãn hiệu có dấu hiệu xâm phạm nhãn hiệu của mình.

Kiểm tra tình trạng đơn đăng ký nhãn hiệu

Sau khi nộp đơn chủ đơn muốn kiểm tra tình trạng nộp đơn cũng có thể thực hiện tra cứu nhãn hiệu để biết tình trạng đơn của đơn nhãn hiệu đến giai đoạn nào. Từ đó có chiến lược thực hiện các chiến lược và phát triển cho nhãn hiệu sau khi được cấp văn bằng bảo hộ hoặc thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan khác cho nhãn hiệu.

Các trang web tra cứu nhãn hiệu online tại Việt Nam

Trang web của Cục Sở hữu trí tuệ: https://ipvietnam.gov.vn/

Trang web của Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ: http://vipri.gov.vn/

Trên hai trang web này đều có mục tra cứu nhãn hiệu, tuy nhiên, để tra cứu nhãn hiệu cần có kiến thức và kỹ năng nhất định mới cho được kết quả tra cứu chính xác, đánh giá được khả năng tương tự, gây nhầm lẫn của nhãn hiệu!

Cách tra cứu nhãn hiệu trên các trang website tại Việt Nam

Để kiểm tra khả năng bảo hộ của nhãn hiệu thì quý khách hàng có thể tự mình thực hiện bằng cách truy cập vào cơ sở dữ liệu về sở hữu công nghiệp online của Cục Sở hữu trí tuệ hoặc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới để tra cứu.

Bước 1: Truy cập vào website của Cục sở hữu trí tuệ hoặc  Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ

http://wipopublish.ipvietnam.gov.vn/wopublish-search/public/trademarks?1&query=*:*

Hoặc

http://vipri.gov.vn/

Bước 2: Nhập thông tin nhãn hiệu cần tra cứu

Theo dữ liệu tra cứu mới nhất của Cục Sở hữu trí tuệ thì các trường tì kiếm hạn chế thông tin hơn trước đây: Tuy nhiên, tại đây người tìm kiếm có thể tra cứu nhãn hiệu dự định đăng ký hoặc nhãn hiệu đã được bảo hộ.

Đối với nhãn hiệu dự định hoặc chuẩn bị đăng ký bảo hộ

Người tra cứu cần quan tâm đến các trường sau

 • Nhãn hiệu: nhập tên nhãn hiệu muốn tra cứu
 • Nhóm sản phẩm/dịch vụ: Theo bảng phân loại Ni xơ về phân nhóm nhãn hiệu.

Đối với tra cứu nhãn hiệu đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ

Ngoài các trường nêu ở trên, cần thêm một số trường dưới đây, để việc tra cứu diễn ra nhanh chóng hơn:

 • Số đơn: (nếu đã nộp nhập số đơn)
 • Chủ đơn/chủ bằng: Nếu đã nộp nhập chính xác tên chủ đơn/chủ bằng
 • Đại diện: tìm kiếm cho đơn đã nộp.

Cách tra cứu nhãn hiệu trên trang của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO)

http://www.wipo.int

Tra cứu trước khi nộp đơn giúp tra cứu các nhãn hiệu đang tồn tại là bước đầu tiên cần thực hiện. Nếu nhãn hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác hoặc vi phạm luật pháp quốc gia, nhãn hiệu có thể bị từ chối đăng ký.

Trước khi nộp đơn đăng ký quốc tế thông qua hệ thống Madrid, nên tra cứu để tìm kiếm các nhãn hiệu trùng hoặc tương tự đã tồn tại (hoặc đăng chờ xử lý) tại thị trường mục tiêu.

Sử dụng hướng dẫn này để tìm hiểu cách thức tra cứu Cơ sở dữ liệu nhãn hiệu toàn cầu của WIPO (WIPO’s Global Brand Database) trước khi nộp đơn đăng ký nhãn và cách thức tra cứu các đăng bạ nhãn hiệu của các cơ quan đăng ký nhãn hiệu quốc gia và khu vực.

Cơ sở dữ liệu toàn cầu của WIPO cho phép bạn tra cứu các nhãn hiệu đã đăng ký theo hệ thống Madrid, Tên gọi xuất xứ được đăng ký theo hệ thống Lisbon và các biểu tượng được bảo hộ theo Điều 6ter Công ước Paris. Một số cơ sở dữ liệu nhãn hiệu quốc gia cũng được tích hợp trong cơ sở dữ liệu này. Thông qua cơ sở này có thể:

 • Thực hiện một truy vấn cho nhiều nguồn dữ liệu cùng một lúc;
 • Tìm hiểu các nhãn hiệu chữ trùng hoặc tương tự thông qua nhiều tính năng tra cứu khác nhau như tra cứu theo “đúng-sai”, tương tự, từ gốc, ngữ âm và “gần tương tự”;
 • Tra cứu nhãn hiệu hình trùng hoặc tương tự bằng cách sử dụng chức năng tra cứu hình ảnh.

Tra cứu nhãn hiệu trước khi nộp đơn nếu phát hiện nhãn hiệu trung hoặc tương tự. Việc phát hiện một nhãn hiệu trùng hoặc tương tự từ trước khi nộp đơn sẽ tốt hơn là sau khi nộp đơn. Thông tin này sẽ cho phép người nộp ra quyết định thích hợp. Điều quan trọng là phải xác định nhãn hiệu trùng hoặc tương tự:

 • Có được đăng ký cho hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc có liên quan hay không;
 • Có là đối tượng của một đơn đã nộp hoặc một đăng ký đang còn hiệu lực hay không.

Nếu nhãn hiệu trùng hoặc tương tự nhưng đăng ký cho hàng hóa/dịch vụ không liên quan, bạn có thể quyết định tiếp tục đăng ký. Tương tự, nếu nhãn hiệu là đối tượng của đơn đã bị từ chối hoặc của đăng ký đã hết hiệu lực, bạn cũng có thể tiếp tục quá trình đăng ký.

Dịch vụ tra cứu nhãn hiệu chuyên sâu

 • Tra cứu chuyên sâu là thủ tục hoàn toàn tự nguyện của người nộp đơn. Tuy nhiên, nên tiến hành thủ tục này vì đây là bước đầu tiên và quan trọng để đánh giá sơ bộ một nhãn hiệu có nên nộp đơn đăng ký bảo hộ hay không?
 • Tuy nhiên, việc tra cứu nhãn hiệu cũng chỉ mang tính chất tham khảo và không là căn cứ để cấp hay không cấp văn bằng (một phần liên quan đến quyền ưu tiên khi đăng ký nhãn hiệu).
 • Việc tra cứu nhãn hiệu chuyên sâu nên cần được thực hiện qua Đại diện Sở hữu trí tuệ như Luật Việt An để các chuyên gia, luật sư sở hữu trí tuệ tra cứu, đánh giá đưa ra sự tư vấn có tính chuyên môn và chính xác nhất cho kết quả tra cứu nhãn hiệu của Quý khách hàng.

Hồ sơ tra cứu nhãn hiệu khách hàng cần chuẩn bị

03 mẫu nhãn hiệu có kých thước lớn hơn 3x3cm, không vượt quá 8x8cm.

Thủ tục tra cứu nhãn hiệu chuyên sâu

Thông qua Công ty luật Việt An thời gian từ 1-3 ngày làm việc.

Dịch vụ tra cứu nhãn hiệu của Công ty luật Việt An

 • Tư vấn, tra cứu nhãn hiệu, đánh giá khả năng đăng ký nhãn hiệu ở Việt Nam và nước ngoài;
 • Tra cứu tình trạng đơn đăng ký nhãn hiệu, tra cứu thông tin hạn còn lại của nhãn hiệu đã được đăng ký;
 • Xác định thời hạn có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu đối với các nhãn hiệu đã hết hạn bảo hộ tại Việt Nam và nước ngoài;
 • Tra cứu chi tiết thông tin của chủ đơn đăng ký nhãn hiệu, tìm giải pháp liên quan để thương thảo việc chuyển nhượng, sử dụng nhãn hiệu khi có nhu cầu;
 • Tra cứu, đánh giá khả năng cấp văn bằng bảo hộ đối với nhãn hiệu;
 • Tư vấn tính khả thi khi đăng ký nhãn hiệu;
 • Tra cứu sơ bộ khả năng đăng ký nhãn hiệu;
 • Tra cứu chuyên sâu nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ;
 • Tư vấn sửa đổi, bổ sung thông tin nhãn hiệu để có khả năng cấp bằng bảo hộ sau khi có kết quả tra cứu.

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và cá nhân xác lập quyền đối với nhãn hiệu cho hàng hóa, dịch vụ của mình trước khi ra thị trường một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp nhất, chính xác nhất. Công ty luật Việt An hướng dẫn quy trình tra cứu và đăng ký nhãn hiệu cho hàng hóa dịch vụ của Quý khách hàng.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn đăng ký nhãn hiệu

  Tư vấn đăng ký nhãn hiệu

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO