Tư vấn đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân

Lập và lưu giữ hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân là nghĩa vụ của doanh nghiệp từ ngày 01/7/2023 – Ngày Nghị định 13/2023/NĐ-CP của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân sẽ chính thức có hiệu lực thi hành. Hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân phải luôn có sẵn để phục vụ hoạt động kiểm tra, đánh giá của Bộ Công an và gửi Bộ Công an (Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao).

xử lý dữ liệu cá nhân

Quy định về xử lý dữ liệu các nhân

Theo quy định tại Khoản 7 điều 2 Nghị định 13/2023/NĐ-CP thì: Xử lý dữ liệu cá nhân là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

Căn cứ khoản 3, 4 điều 2 Nghị định 13/2023/NĐ-CP thì dữ liệu cá nhân gồm:

Dữ liệu cá nhân cơ bản:

 • Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có);
 • Ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích;
 • Giới tính;
 • Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ;
 • đ) Quốc tịch;
 • Hình ảnh của cá nhân;
 • Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế;
 • Tình trạng hôn nhân;
 • Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái);
 • Thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng;
 • Các thông tin khác gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể không thuộc quy định tại khoản 4 Điều này.

Dữ liệu cá nhân nhạy cảm gồm:

 • Quan điểm ​​chính trị, quan điểm tôn giáo;
 • Tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án, không bao gồm thông tin về nhóm máu;
 • Thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc, nguồn gốc dân tộc;
 • Thông tin về đặc điểm di truyền được thừa hưởng hoặc có được của cá nhân;
 • Thông tin về thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của cá nhân;
 • Thông tin về đời sống tình dục, xu hướng tình dục của cá nhân;
 • Dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật;
 • Thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức được phép khác, gồm: thông tin định danh khách hàng theo quy định của pháp luật, thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về tài sản gửi, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;
 • Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị;
 • Dữ liệu cá nhân khác được pháp luật quy định là đặc thù và cần có biện pháp bảo mật cần thiết.

Như vậy, trong quá trình hoạt động các doanh nghiệp đều có các hành động tác động đến dữ liệu cá nhân. Vì vậy, hầu hết các doanh nghiệp đang hoạt động đều phải lập, lưu giữ hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân theo quy định của Nghị định 13/2023/NĐ-CP.

Thủ tục thông báo gửi hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu

Bước 1: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm:

 • 01 bản chính Thông báo gửi hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân (theo mẫu);
 • Hồ sơ Đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân (dành cho Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân, Bên Kiểm soát và Xử lý dữ liệu cá nhân)
 • Hồ sơ Đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân (dành cho Bên Xử lý dữ liệu cá nhân)
 • Hồ sơ Đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân (dành cho Bên thứ Ba)
 • Giấy chứng nhận đăng kí hoạt động/quyết định thành lập hoặc căn cước công dân/chứng minh thư/hộ chiếu của chủ hồ sơ
 • Quyết định hoăc giấy tờ liên quan đến phân công của bộ phận phụ trách bảo vệ dữ liệu cá nhân của chủ hồ sơ
 • Hợp đồng hoặc văn bản liên quan đến thỏa thuận liên quan xử lý dữ liệu cá nhân với các bên (nếu có)
 • Giấy tờ khác (các phụ lục bảng biểu tính toán chi phí, lợi ích của các giải pháp)

Bước 2: Nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ trực tiếp/qua đường bưu điện đến Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công an trong thời gian 60 ngày kể từ ngày tiến hành xử lý dữ liệu cá nhân.

Bước 3: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền phản hồi kết quả hồ sơ

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an phản hồi thông tin về kết quả lập hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ. Trong trường hợp Hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân chưa đầy đủ và đúng quy định, yêu cầu doanh nghiệp bổ sung và hoàn thiện.

Dịch vụ tư vấn Đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân của Công ty luật Việt An

 • Tư vấn, soạn thảo chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân cho doanh nghiệp;
 • Tư vấn các thủ tục, hồ sơ Đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân;
 • Hoàn thiện hồ sơ Đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân cho khách hàng;
 • Đại diện doanh nghiệp thực hiện Đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tư vấn, hướng xử lý khi có xung đột liên quan đến dữ liệu cá nhân trong doanh nghiệp, tổ chức.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Dịch vụ Tư vấn pháp luật

  Dịch vụ Tư vấn pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO