Tư vấn pháp luật đất đai tại tỉnh Trà Vinh

Tỉnh Trà Vinh có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, yêu cầu tư vấn pháp luật đất đai tại địa bàn tỉnh Trà Vinh là một trong lĩnh vực tư vấn mà công ty luật Việt An nhận được nhiều câu cầu tư vấn trong thời gian gần đây.

Căn cứ pháp lý về đất đai:

 • Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
 • Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013;
 • Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
 • Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ;

Quỹ đất tại các đơn vị hành chính của tỉnh Trà Vinh:

 • Đất thuộc thành phố Trà Vinh,
 • Đất thuộc thị xã Duyên Hải
 • Đất thuộc huyện Càng Long,
 • Đất thuộc huyện Cầu Kè,
 • Đất thuộc huyện Cầu Ngang,
 • Đất thuộc huyện Châu Thành,
 • Đất thuộc huyện Duyên Hải,
 • Đất thuộc huyện Tiểu Cần,
 • Đất thuộc huyện Trà Cú.

Dịch vụ tư vấn pháp luật đất đai tại tỉnh Trà Vinh:

 • Soạn thảo các văn bản, Hợp đồng liên quan đến quyền sử dụng đất như: Chuyển nhượng, chuyển đổi, tặng cho, thừa kế, thế chấp, cho thuê, góp vốn;
 • Tư vấn các quy định pháp luật đất đai liên quan đến quyền sử dụng đất như: Tặng cho, thừa kế, chuyển nhượng, chuyển đổi, thế chấp, giao đất, cho thuê đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất;
 • Đại diện cho khách hàng tham gia đàm phán kí kết hợp đồng, đại diện giải quyết tranh chấp liên quan đến đất đai, nhà đất;
 • Tư vấn, giải đáp thắc mắc, khiếu nại liên quan đến pháp luật đất đai về thu hồi, bồi thường giải phóng mặt bằng;
 • Thực hiện các dịch vụ về nhà đất như: xóa nợ thuế, sang tên, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ);
 • Tư vấn, soạn thảo đơn khởi kiện và hướng dẫn thủ tục khởi kiện;
 • Đại diện cho khách hàng, cử luật sư tham gia giải quyết tranh chấp đất đai tại các cấp Toà án và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Các lĩnh vực tư vấn luật khác tại địa bàn tỉnh Trà Vinh:

 • Tư vấn luật doanh nghiệp;
 • Tư vấn pháp luật thương mai;
 • Tư vấn pháp luật đầu tư;
 • Tư vấn pháp luật sở hữu trí tuệ;
 • Tư vấn pháp luật dân sự;
 • Tư vấn pháp luật hình sự;
 • Tư vấn pháp luật liên quan đến xây dựng;
 • Tư vấn pháp luật liên quan đến hôn nhân gia đình;
 • Tư vấn pháp luật liên quan đến lĩnh vực lao động.
Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn luật

  Tư vấn luật

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO