Áp dụng Luật Đầu tư 2014 và Luật Doanh nghiệp 2014

Ngày 01/07/2015 tới đây Luật đầu tư 2014 và Luật doanh nghiệp 2014 đều bắt đầu có hiệu lực thi hành. Nhằm mục đích đảm bảo phù hợp với các quy định của Luật đầu tư 2014 và Luật doanh nghiệp 2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Tổng cục thuế (Bộ tài chính) xây dựng kế hoạch nâng cấp hệ thống thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin đăng ký thuế.

Thời gian dự kiến tiến hành nâng cấp là: từ 26/06/2015 – 30/06/2015.

Vì vậy để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội ra Thông báo Về việc giải quyết hồ sơ TTHC lề lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp và đầu tư nước ngoài theo Luật Đầu tư 2014, luật Doanh nghiệp 2014 và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và đầu tư để hạn chế tối đa các vướng mắc cho công dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư khi tiến hành nộp hồ sơ.

Dưới đây là toàn văn nội dung thông báo:

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

—————————-

Số: 569/TB-KH&ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc giải quyết hồ sơ TTHC lề lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp

và đầu tư nước ngoài theo Luật Đầu tư 2014, luật Doanh nghiệp 2014

và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và đầu tư

—————————-

 Ngày 26/11/2014, Quốc hội đã ban hành: Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 (gọi tắt là Luật Đầu tư 2014) và Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (gọi tắt là Luật Doanh nghiệp), có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015.

 Căn cứ văn bản số 3787/BKHĐT-ĐKKD ngày 15/06/2015 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn cấp đăng ký doanh nghiệp trong quá trình nâng cấp Hệ thống thông tin Quốc gia  về ĐKDN (NBRS) để phục vụ thực hiện Luật doanh nghiệp 2014.

 Để tạo thuận lợi tối đa, hạn chế thấp nhất các vướng mắc cho công dân, doanh nghiệp, Sở KH&ĐT TP Hà Nội thông báo một số nội dung liên quan đến việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp và đầu tư nước ngoài như sau:

ĐỐI VỚI LUẬT DOANH NGHIỆP 2014

  1. Với các hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đã được tiếp nhận trước ngày 24/06/2015: Sở KH&ĐT vẫn tiếp nhận và hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005 như bình thường (hồ sơ TL mới hẹn 03 ngày làm việc, HS thay đổi hẹn 05 ngày làm việc,…)
  2. Từ ngày 24/06/2015 đến hết ngày 30/06/2015:

Bộ phận 1 cửa vẫn tiếp nhận hồ sơ bình thường theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005 (nhưng không nhận hồ sơ qua hệ thống NBRS)

– Thời gian hẹn trả kết quả: sau ngày 04/07/2015 (Cụ thể: Hồ sơ nhận ngày 24/06/2015 sẽ hẹn trả vào ngày 06/07, hồ sơ nhận ngày 25/06 hẹn trả vào ngày 07/07,…)

  1. Từ ngày 01/07/2015

– Thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và các hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nếu có)

ĐỐI VỚI LUẬT ĐẦU TƯ 2014

  1. Đối với các hồ sơ đã được tiếp nhận đến hết ngày 30/06/2015 và đủ điều kiện cấp mới, điều chỉnh theo quy trình và thủ tục của Luật đầu tư 2005: sẽ được giải quyết theo quy định của Luật đầu tư năm 2005
  1. Đối với các hồ sơ đã được tiếp nhận đến hết ngày 30/06/2015 nhưng chưa đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo quy trình và thủ tục của Luật đầu tư 2005: sẽ được giải quyết theo quy định của luật đầu tư năm 2014 hoặc xử lý chuyển tiếp theo hướng dẫn cụ thể của bộ kế hoạch và đầu tư (nếu có). Bao gồm:
  • Các hồ sơ đã đc tiếp nhận và đang gửi xin ý kiển thẩm tra, nhưng đến hết ngày 30/06/2015 vẫn chưa có kết quả thẩm tra, chưa đủ điều kiện để xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư
  • Các hồ sơ đã được tiếp nhận và sở KH&ĐT đã có thông báo cho doanh nghiệp nhà đầu tư yêu cầu giải trình bổ sung hồ sơ, nhưng đến hết ngày 30/06/2015 sở KH&ĐT chưa nhận được hồ sơ nộp giải trình, bổ sung theo Thông báo.

Đối với các trường hợp chuyển sang giải quyết theo quy điịnh của pháp luật đầu tư năm 2014, sở kế hoạch đầu tư sẽ thông báo đến từng doanh nghiệp/ nhà đầu tư để biết, thực hiện.

  1. Các hồ sơ nộp sau ngày 30/06/2015: sẽ được xem xét và giải quyết theo quy định của Luật đầu tư 2014, Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hưởng dẫn  thực hiện khác

Sở kế hoạch và đầu tư trân trong thông báo để quý công dân, doanh nghiệp biết, thuận tiện trong quá trình giao dịch, giải quyết công việc tại Sở./

Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

CÔNG TY LUẬT - ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ - ĐẠI LÝ THUẾ VIỆT AN

Luật sư: Đỗ Thị Thu Hà

Luật sư Đầu tư nước ngoài: 09 13 380 750

Luật sư Doanh nghiệp: 09 79 05 77 68

Luật sư Sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08

Email: info@luatvietan.vn

Dịch vụ kế toán - thuế: 09 888 567 08

Luật sư tư vấn Giấy phép: 0966 83 66 08

Tư vấn hợp đồng: 09 88 17 18 06

Email: saigon@luatvietan.vn

Dong Van Thuc Viet An home

Skype - Tiếng Việt

Hotline: 09 33 11 33 66 (Ms.Ha) (Zalo, Viber, Whatsapp, Wechat)

English: (+84) 9 61 67 55 66 (Mr. Thuc) (Zalo, Viber, Whatsapp, Wechat)

Skype - English

Thông tin nhà đầu tư cần biết

Văn phòng đại diện của công ty quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

Các công ty quảng cáo của nước ngoài có thể thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam để thực hiện các hoạt động xúc tiến quảng cáo (nhưng không
Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Hướng dẫn Luật Đầu tư từ ngày 24/07/2015

Để việc áp dụng Luật Đầu tư 2014 thuận tiện và có hướng xử lý cụ thể các hồ sơ thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và điều chỉnh

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài kinh doanh vận tải biển

Việt Nam với hơn 3000 km đường bờ biển cùng với vị trí địa lý trung tâm của Đông Nam Á là một điểm sáng cho ngành kinh doanh dịch vụ vận tải biển.
Tư vấn đầu tư nước ngoài

Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn vào công ty Việt Nam

Nhà nước đối xử bình đẳng giữa các nhà đầu tư; có chính sách khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu
Đầu tư nước ngoài

Biễu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư

Ngày 18/11/2015, Bộ Kế hoạch và đầu tư ban hành Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại
CÔNG TY LUẬT - ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ - ĐẠI LÝ THUẾ VIỆT AN

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số: 01010266/TP/ĐKHĐ, cấp lần đầu ngày 23/10/2007 tại Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội.

Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Công ty Luật Việt An tại TP Hồ Chí Minh

Đại diện bởi: TS. LS Đỗ Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty)

Mã số thuế: 0102392370

Thông báo bộ công thương