Cách hạch toán tiền lương và bảo hiểm xã hội

Chi phí tiền lương và chi phí bảo hiểm xã hội là một trong những chi phí then chốt của doanh nghiệp. Vậy việc hạch toán các chi phí này sẽ như thế nào? Bài viết này, Đại lý thuế Việt An mời Quý khách hàng tham khảo nội dung dưới đây để làm sáng tỏ nội dung trên.

Hạch toán tiền lương và các khoản phụ cấp

Để hạch toán chính xác và chi tiết chi phí tiền lương cho từng bộ phận, doanh nghiệp cần xác định được chi phí đó thuộc bộ phận nào? Ví dụ bộ phận văn phòng, bộ phận sản xuất hay bộ phận bán hàng…

Ngoài ra, cần xác định được doanh nghiệp đang áp dụng chế độ kế toán theo thông tư 133 hay thông tư 200. Do một số tài khoản chi tiết sẽ khác nhau ở hai thông tư này.

Dựa vào bảng tính lương kế toán hạch toán như sau:

Theo thông tư 133:

 • Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
 • Nợ TK 241 – Xây dựng cơ bản dỡ dang
 • Nợ TK 6421 – Chi phí bán hàng
 • Nợ TK 6422 – Chi phí quản lý doanh nghiệp
 • Có TK 334 – Phải trả người lao động

Theo thông tư 200:

 • Nợ TK 241 – Xây dựng cơ bản dỡ dang
 • Nợ TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp
 • Nợ TK 623 – Chi phí sử dụng máy thi công (6231)
 • Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung (6271)
 • Nợ TK 641 – Chi phí bán hàng (6411)
 • Nợ TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp (6421)
 • Có TK 334 – Phải trả người lao động (3341, 3348).

Hạch toán các khoản bảo hiểm trích theo lương và nộp BHXH, Thuế TNCN

Tỷ lệ trích các khoản BHXH, BHYT, BHTN

Mức đóng BHXH bắt buộc từ 01/7/2021 đến hết 30/6/2022 theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 như sau:

Người sử dụng lao động Người lao động
BHXH BHTN BHYT BHXH BHTN BHYT
HT ÔĐ-TS TNLĐ-BNN HT ÔĐ-TS TNLĐ-BNN
14% 3% 0% 1% 3% 8% 1% 1.5%
21% 10.50%
Tổng cộng 31.5%

 

Trước đây, áp dụng mức đóng là 32% (Giảm 0.5% so với quy định trước đây)

Hạch toán các khoản BHXH, BHYT, KPCĐ trừ vào chi phí của doanh nghiệp

Theo thông tư 133:

 • Nợ TK 154/ 241/ 6421/ 6422
 • Có TK 3383 – BHXH
 • Có TK 3384 – BHYT
 • Có TK 3385 – BHTN

Theo thông tư 200:

 • Nợ TK 241/ 622/ 623/ 627/ 641/ 642
 • Có TK 3383 – BHXH
 • Có TK 3384 – BHYT
 • Có TK 3386 – BHTN

Hạch toán các khoản BHXH, BHYT, KPCĐ trừ vào lương của nhân viên

Theo thông tư 133:

 • Nợ TK 334
 • Có TK 3383 – BHXH
 • Có TK 3384 – BHYT
 • Có TK 3385 – BHTN

Theo thông tư 200:

 • Nợ TK 3341/3348
 • Có TK 3383 – BHXH
 • Có TK 3384 – BHYT
 • Có TK 3386 – BHTN

Hạch toán bút toán khi nộp tiền Bảo Hiểm

Dựa vào giấy nộp tiền và kết quả bảo hiểm xã hội gửi, kế toán hạch toán như sau:

 • Nợ TK 3383: BHXH – theo tổng tỷ lệ chi phí doanh nghiệp + tỷ lệ trừ vào lương NLĐ
 • Nợ TK 3384: BHYT – theo tổng tỷ lệ chi phí doanh nghiệp + tỷ lệ trừ vào lương NLĐ)
 • Nợ TK 3386 – TT 200 (hoặc 3385 – TT 133): theo tổng tỷ lệ chi phí doanh nghiệp + tỷ lệ trừ vào lương NLĐ
 • Có TK 1111, 1121: Tổng phải nộp

Hạch toán bút toán thuế thu nhập cá nhân phải nộp (Nếu có)

Khi trừ số thuế TNCN phải nộp vào lương của nhân viên:

 • Có TK 3335: Thuế TNCN
 • Nợ TK 334: Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ

Khi nộp tiền thuế TNCN:

 • Có TK 1111, 1121
 • Nợ TK 3335 : số Thuế TNCN phải nộp

Các trường hợp hạch toán khác

Hạch toán khi trả lương (hoặc nhân viên ứng trước tiền lương)

Khi thanh toán tiền lương hoặc nhân viên có ứng trước tiền lương, ghi:

 • Nợ TK 334:  Phải trả người lao động
 • Có TK 111, 112   : Số tiền trả

Hạch toán trả lương bằng sản phẩm, hàng hoá

Nếu hàng hoá, sản phẩm thuộc nhóm đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ. Kế toán phản ánh doanh thu bán hàng nội bộ theo giá bán chưa có thuế GTGT:

 • Nợ TK 334 – Phải trả người lao động (3341, 3348 – Thông tư 200)
 • Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311)
 • Có TK 5118 – Doanh thu khác (Giá bán chưa có thuế GTGT).

Nếu không thuộc nhóm đối tượng chịu thuế GTGT hoặc kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp. Kế toán phản ánh doanh thu bán hàng nội bộ theo giá thanh toán:

 • Nợ TK 334 – Phải trả người lao động (3341, 3348 – Thông tư 200)
 • Có TK 5118 – Doanh thu khác (Giá thanh toán).

Hạch toán khi tính tiền thưởng phải trả bằng quỹ khen thưởng

Khi xác định số tiền thưởng trả công nhân viên trích từ quỹ khen thưởng:

 • Nợ TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi
 • Có TK 334 – Phải trả người lao động

Khi xuất quỹ chi trả tiền thưởng:

 • Nợ TK 334 – Phải trả người lao động.
 • Có các TK 111, 112,. . .

Hạch toán khi tính tiền BHXH (ốm đau, thai sản,…) phải trả cho nhân viên:

 • Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3383)
 • Có TK 334 – Phải trả người lao động (3341)

Hạch toán khi nhận được tiền của Cơ quan BHXH trả cho DN:

 • Nợ TK 111, 112:
 • Có TK 3383

Hạch toán khi trả tiền chế độ BHXH cho nhân viên (thai sản, ốm đau, tai nạn…):

 • Nợ TK: 334
 • Có TK 111, 112

Trên đây là bài viết của Đại lý thuế Việt An về cách hạch toán các bút toán liên quan đến chi phí lương và bảo hiểm xã hội. Quý khách hàng quan tâm đến dịch vụ kê khai thuế, dịch vụ bảo hiểm xã hội của chúng tôi xin vui lòng liên hệ để được hỗ trợ nhanh chóng và chính xác!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tin tức pháp luật Thuế

  Tin tức pháp luật Thuế

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO