Đăng ký nhãn hiệu cho người nước ngoài tại Việt Nam

Với số lượng dân số đông, Việt Nam là một trong các điểm đến của các nhà đầu tư nước ngoài cũng như nhiều nhãn hàng nước ngoài cũng quan tâm đến thị trường Việt Nam. Để đầu tư cũng như đưa hàng hóa, dịch vụ vào thị trường Việt Nam thì một trong những nội dung quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp có sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ là đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam. Nhằm hỗ trợ các chủ sở hữu nhãn hiệu nước ngoài có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam, Công ty Luật Việt An hướng dẫn cho Quý khách hàng quy trình, thủ tục đăng ký nhãn hiệu nước ngoài tại Việt Nam như sau:

Hồ sơ tài liệu khách hàng cần cung cấp khi đăng ký nhãn hiệu nước ngoài tại Việt Nam

Đối với công ty nước ngoài nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

STT Tên tài liệu, thông tin Phương thức chuẩn bị
1 Thông tin tên công ty kèm bản chụp đăng ký kinh doanh công ty Chỉ cần là bản chụp hoặc phô tô
2 Danh mục hàng hóa, dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam Cung cấp chính xác để phân nhóm đúng, tránh phát sinh chi phí
3 Giấy ủy quyền (theo mẫu của Luật Việt An) Bắt buộc phải có, do người đại diện công ty ký tên và đóng dấu, có thể chuyển bản chụp để nộp đơn sớm, bản gốc chuyển về Việt Nam trong vòng 01 tháng kể từ ngày nộp đơn.
4 Mẫu nhãn hiệu không nhỏ hơn 3×3 cm, không vượt quá 8×8 cm
5 Tài liệu xin hưởng quyền ưu tiên Nếu có

Đối với cá nhân nước ngoài nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

STT Tên tài liệu, thông tin Phương thức chuẩn bị
1 Thông tin cá nhân đăng ký nhãn hiệu kèm bản chụp hộ chiếu Chỉ cần là bản chụp hoặc phô tô
2 Danh mục hàng hóa, dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam Cung cấp chính xác để phân nhóm đúng, tránh phát sinh chi phí
3 Giấy ủy quyền theo mẫu của Luật Việt An Tài liệu bắt buộc cần có, ký tên bởi người đăng ký, có thể chuyển bản chụp để nộp đơn sớm, bản gốc chuyển về Việt Nam trong vòng 01 tháng kể từ ngày nộp đơn.
4 Mẫu nhãn hiệu không nhỏ hơn 3×3 cm, không vượt quá 8×8 cm
5 Tài liệu xin hưởng quyền ưu tiên Nếu có

 

Điều kiện nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài

Chủ thể có yếu tố nước ngoài chỉ có thể thông qua Tổ chức đại diện Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam để nộp đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu (Công ty Luật Việt An là một trong các tổ chức đại diện sở hữu trí tuệ tại Việt Nam).

Lưu ý: Cá nhân, tổ chức nước ngoài là chủ thể quyền đối với chỉ dẫn địa lý theo quy định pháp luật của nước xuất xứ có quyền đăng ký chỉ dẫn địa lý đó tại Việt Nam trong đơn đăng ký nhãn hiệu. So với đơn yêu cầu đăng ký chỉ dẫn địa lý của tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài cần có tài liệu chứng minh chỉ dẫn địa lý đang được bảo hộ tại nước có chỉ dẫn địa lý đó, nếu là chỉ dẫn địa lý của nước ngoài.

Lưu ý về quyền ưu tiên đối với đơn đăng ký nhãn hiệu nước ngoài tại Việt Nam

Pháp luật Việt Nam áp dụng ưu tiên nộp đơn đầu tiên, quyền ưu tiên trong việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. Theo nguyên tắc này trong trường hợp có nhiều chủ đơn khác nhau cùng nộp các đơn đăng ký nhãn hiệu trùng/tương tự với nhau cho các sản phẩm, dịch vụ trùng hoặc tương tự nhau thì đơn có ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn đầu tiên sẽ được chấp nhận bảo hộ.

 • Trường hợp có nhiều đơn của nhiều chủ đơn khác nhau cùng nộp cho một đối tượng có cùng ngày ưu tiên hoặc ngày nộp đơn đầu tiên thì chỉ chấp nhận bảo hộ cho một đơn duy nhất theo thỏa thuận các các chủ đơn này. Nếu các chủ đơn không thỏa thuận được thì đối tượng đó sẽ bị từ chối cấp văn bằng bảo hộ.
 • Yêu cầu hưởng quyền ưu tiên của người nộp đơn sẽ được chấp nhận nếu đáp ứng các điều kiện sau:
 • Người nộp đơn là công dân Việt Nam hoặc công dân của nước là thành viên của Công ước Paris hoặc cư trú, có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam hoặc tại nước là thành viên của Công ước.
 • Đơn đầu tiên đã được nộp tại Việt Nam hoặc tại nước thành viên của Công ước và đơn đó có phần yêu cầu hưởng quyền ưu tiên đăng ký nhãn hiệu.
 • Đơn đăng ký nhãn hiệu nộp trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nộp đơn đầu tiên và thời hạn ưu tiên được tính kể từ ngày nộp đơn đầu tiên, ngày nộp đơn đầu tiên không tính trong thời hạn ưu tiên.
 • Trong đơn đăng ký người nộp đơn nêu rõ yêu cầu hưởng quyền ưu tiên và phải nộp bản sao đơn đầu tiên  có xác nhận của Cơ quan nhận đơn đầu tiên trong trường hợp nộp tại nước ngoài.
 • Nộp đủ lệ phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên.

Thủ tục tra cứu nhãn hiệu tại Việt Nam

Tra cứu là thủ tục hoàn toàn tự nguyện của người nộp đơn. Tuy nhiên, nên tiến hành thủ tục này vì đây là bước đầu tiên và quan trọng để đánh giá sơ bộ một nhãn hiệu.

Nhưng tra cứu này chỉ mang tính chất tham khảo và không là căn cứ để cấp hay không cấp văn bằng.

 • Tra cứu sơ bộ miễn phí:Luật Việt An sẽ tiến hành tra cứu sơ bộ miễn phí cho khách hàng để đánh giá khả năng đăng ký của nhãn hiệu trong vòng 01 ngày kể từ khi khách hàng cung cấp mẫu nhãn hiệu.
 • Tra cứu rà soát chính thức tại Cục Sở hữu trí tuệ:Sau khi tra cứu sơ bộ nhãn hiệu chưa có dấu hiệu trùng tương tự với nhãn hiệu đã đăng ký. Quý khách hàng nên thực hiện thủ tục tra cứu thông qua đại diện Luật Việt An để đánh giá cao nhất khả năng bảo hộ của nhãn hiệu. Thủ tục tra cứu thông qua đại diện thời gian từ 1-3 ngày làm việc.

Hồ sơ nộp đơn đăng ký nhãn hiệu

 • Tờ khai đăng ký nhãn hiệu (trường hợp khách hàng ủy quyền cho Công ty Luật Việt An thì tờ khai sẽ do người đại diện sở hữu công nghiêp của Luật Việt An ký);
 • Ủy quyền cho đại diện Công ty Luật Việt An nộp đơn đăng ký nhãn hiệu;
 • Tài liệu xin hưởng quyền ưu tiên (nếu có).
 • Chứng từ nộp lệ phí đăng ký nhãn hiệu.

Cơ quan tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký nhãn hiệu

Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Quy trình đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Thời hạn thẩm định hình thức: 01 tháng kể từ ngày nộp đơn.

 • Cục Sở hữu trí tuệ sẽ xem xét đơn có đủ điều kiện về hình thức, mẫu nhãn, chủ sở hữu đơn, quyền nộp đơn, phân nhóm,…
 • Nếu đơn đăng ký của doanh nghiệp đáp ứng điều kiện, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ và cho đăng công bố đơn.
 • Nếu đơn đăng ký của doanh nghiệp không đáp ứng điều kiện, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra Thông báo không chấp nhận đơn và đề nghị doanh nghiệp sửa đổi. Doanh nghiệp tiến hành sửa đổi theo yêu cầu và nộp công văn sửa đổi cho Cục sở hữu trí tuệ

Thời hạn công bố đơn đăng ký nhãn hiệu: 02 tháng kể từ ngày có Thông báo chấp nhận đơn hợp lệ.

 • Nội dung công bố đơn đăng ký nhãn hiệu là các thông tin liên quan đến đơn hợp lệ ghi trong thông báo chấp nhận đơn hợp lệ, mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ kèm theo.

Thời hạn thẩm định nội dung: 09 tháng kể từ ngày công bố đơn.

 • Cục Sở hữu trí tuệ xem xét các điều kiện đăng ký nhãn hiệu từ đó đánh giá khả năng cấp văn bằng cho nhãn hiệu mà doanh nghiệp đăng ký. Nếu đơn đăng ký nhãn hiệu đáp ứng đủ điều kiện thì Cục Sở hữu trí tuệ ra Thông báo dự định cấp văn bằng cho nhãn hiệu mà doanh nghiệp đã đăng ký.
 • Nếu đơn đăng ký nhãn hiệu không đáp ứng đủ điều kiện, Cục Sở hữu trí tuệ ra Thông báo không cấp văn bằng cho nhãn hiệu mà doanh nghiệp đăng ký. Doanh nghiệp xem xét và gửi công văn trả lời, khiếu nại quyết định của Cục Sở hữu, đồng thời đưa ra các căn cứ để cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu cho nhãn hiệu của doanh nghiệp.

Thời hạn cấp văn bằng: 02-03 tháng kể từ ngày nộp lệ phí cấp văn bằng.

 • Sau khi có quyết định cấp văn bằng, Doanh nghiệp nộp lệ phí vấp văn bằng và lấy văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.

Như vậy, thông thường thời gian đăng ký thông thường của nhãn hiệu khoảng 12 – 18 tháng kể từ khi có chấp nhận đơn hợp lệ. Trong trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu thực hiện thủ tục với thời gian đăng ký nhanh kể từ ngày có chấp nhận đơn hợp lệ vui lòng liên hệ với Luật Việt An để được hướng dẫn chi tiết.

Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam

Nhãn hiệu được bảo hộ trong vòng 10 năm kể từ ngày nộp đơn (ngày ưu tiên). Doanh nghiệp được gia hạn văn bằng bảo hộ và không hạn chế số lần gia hạn. Do vậy, nhãn hiệu sẽ là tài sản xuyên suốt quá trình hoạt động, kinh doanh của doanh

Dịch vụ tư vấn nhãn hiệu của Luật Việt An về đăng ký nhãn hiệu nước ngoài tại Việt Nam

 • Tư vấn pháp luật về thủ tục và điều kiện đăng ký nhãn hiệu;
 • Tư vấn tính khả thi khi đăng ký nhãn hiệu;
 • Tra cứu sơ bộ khả năng đăng ký nhãn hiệu;
 • Tư vấn hưởng quyền ưu tiên, ngày ưu tiên cho khách hàng khi đăng ký bảo hộ nhãn hiệu;
 • Tra cứu chính thức nhãn hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ (CSHTT) – Chi phí độc lập;
 • Đại diện đăng ký nhãn hiệu cho khách hàng trong quá trình đăng ký nhãn hiệu;
 • Soạn thảo hồ sơ đăng ký nhãn hiệu;
 • Nộp hồ sơ và theo dõi tiến trình đăng ký, xét nghiệm đơn tại CSHTT;
 • Đại diện cho khách hàng trong toàn bộ quá trình xác lập quyền và phúc đáp công văn trao đổi với CSHTT về việc đăng ký nhãn hiệu;
 • Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.

Doanh nghiệp, cá nhân nước ngoài có nhu cầu đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam xin vui lòng liên hệ với Công ty Luật Việt An để được hướng dẫn nhanh nhất, với chi phí đại diện hợp lý nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn đăng ký nhãn hiệu

  Tư vấn đăng ký nhãn hiệu

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO