Đăng ký nhãn hiệu tại Antigua và Barbuda

Antigua và Barbuda là một quốc gia nằm tại khu vực Caribe, nổi tiếng với vẻ đẹp tự nhiên hùng vĩ và nền văn hóa đa dạng. Nơi đây có những điều kiện thuận lợi để phát triển mảng du lịch nên ngày càng có nhiều doanh nghiệp mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh tại đây. Để bảo vệ quyền lợi và danh tiếng của doanh nghiệp, việc đăng ký nhãn hiệu là một phần quan trọng trong quá trình kinh doanh ở đây. Quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Antigua and Barbuda được thực hiện theo các quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ. Luật Việt An xin hướng dẫn quý khách hàng sơ bộ thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Antigua và Barbuda.

Sở hữu trí tuệ Antigua và Barbuda

Cơ sở pháp lý

 • Đạo luật về Nhãn hiệu 2003 (Đạo luật số 18 năm 2003)
 • Văn bản pháp lý khác liên quan

Khái quát chung về nhãn hiệu tại Antigua và Barbuda

Nhãn hiệu tại Antigua và Barbuda được định nghĩa là bất kỳ dấu hiệu nào có khả năng phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của một doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác. Dấu hiệu này có thể bao gồm: Từ ngữ, Hình ảnh, Thiết kế, Âm thanh, Mùi hương hoặc bất kỳ tổ hợp nào của những yếu tố trên

Phân loại nhãn hiệu

Nhãn hiệu tại Antigua và Barbuda được phân loại thành 4 loại chính:

 • Nhãn hiệu chữ: Bao gồm các từ ngữ, chữ cái, số.
 • Nhãn hiệu hình ảnh: Bao gồm các hình ảnh, biểu tượng, logo.
 • Nhãn hiệu phối hợp: Bao gồm kết hợp giữa nhãn hiệu chữ và nhãn hiệu hình ảnh.
 • Nhãn hiệu không truyền thống: Bao gồm âm thanh, mùi hương, hình dạng ba chiều, v.v.

Quyền lợi sở hữu nhãn hiệu

Quyền sở hữu nhãn hiệu tại Antigua và Barbuda được bảo vệ theo nguyên tắc “đăng ký trước được hưởng quyền trước”. Doanh nghiệp đầu tiên đăng ký nhãn hiệu sẽ được hưởng quyền sở hữu và sử dụng độc quyền nhãn hiệu đó.

Điều kiện đăng ký nhãn hiệu tại Antigua và Barbuda

 • Dấu hiệu phải có khả năng phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của chủ đơn với hàng hóa hoặc dịch vụ của doanh nghiệp khác.
 • Dấu hiệu không được vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba.
 • Dấu hiệu không được trái với đạo đức công hoặc trật tự công cộng.

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Antigua và Barbuda

Dưới đây là các tài liệu cần thiết cho hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Antigua và Barbuda:

 • Đơn đăng ký: Đơn đăng ký phải được nộp bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Đơn đăng ký có thể được tải xuống từ trang website của Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Antigua và Barbuda qua đường link sau: https://abipco.gov.ag/
 • Biên lai nộp lệ phí
 • Mẫu nhãn hiệu: Mẫu nhãn hiệu phải được nộp theo quy định của Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Antigua và Barbuda. Mẫu nhãn hiệu phải thể hiện rõ ràng và chính xác nhãn hiệu mà chủ đơn muốn đăng ký.
 • Danh sách các hàng hóa hoặc dịch vụ: Danh sách các hàng hóa hoặc dịch vụ phải được nộp theo quy định của Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Antigua và Barbuda. Danh sách các hàng hóa hoặc dịch vụ phải mô tả rõ ràng và chính xác các hàng hóa hoặc dịch vụ mà chủ đơn muốn sử dụng nhãn hiệu.
 • Giấy ủy quyền (nếu có): Trong trường hợp chủ đơn nộp đơn thông qua đại diện sở hữu trí tuệ thì cần nộp kèm
 • Các tài liệu khác (nếu có):
  • Nếu chủ đơn yêu cầu quyền ưu tiên theo Hiệp định Paris, chủ đơn cần phải nộp bản sao Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại quốc gia đầu tiên.
  • Nếu chủ đơn yêu cầu đăng ký nhãn hiệu tập thể hoặc nhãn hiệu chứng nhận, chủ đơn cần phải nộp các tài liệu bổ sung theo quy định của Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Antigua và Barbuda.

Phương thức nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Antigua và Barbuda

Để nộp đơn bảo hộ nhãn hiệu tại Antigua và Barbuda, quý khách hàng có thể nộp bằng các phương thức nộp đơn sau:

 • Nộp trực tiếp: Quý khách hàng có thể đến trực tiếp tại văn phòng của Cục Sở hữu Trí tuệ Antigua và Barbuda tại Hewlett House St. John’s Street St. John’s Antigua để nộp đơn và các tài liệu liên quan.
 • Gửi Qua Bưu Điện: Quý khách hàng có thể gửi đơn đăng ký và tất cả các tài liệu cần thiết thông qua dịch vụ bưu điện hoặc dịch vụ chuyển phát nhanh đến địa chỉ của Cục Sở hữu Trí tuệ Antigua và Barbuda.
 • Nộp trực tuyến qua website: https://abipco.gov.ag/ Khi nộp đơn trực tuyến quý khách cần chú ý đến việc thanh toán phí liên quan theo hướng dẫn của Cục Sở hữu Trí tuệ Antigua và Barbuda.

Lệ phí đăng ký nhãn hiệu tại Antigua và Barbuda

Lệ phí đăng ký nhãn hiệu tại Antigua và Barbuda bao gồm:

Phí nộp đơn

 • Phí nộp đơn đăng ký nhãn hiệu là 250 USD.
 • Phí này bao gồm phí nộp đơn và phí thẩm định

Phí đăng công báo

 • Phí đăng công báo là 100 USD.
 • Phí này được thanh toán sau khi đơn đăng ký được chấp nhận.

Phí cấp văn bằng bảo hộ

 • Phí cấp văn bằng bảo hộ là 250 USD.
 • Phí này được thanh toán sau khi nhãn hiệu đăng công báo

Phí khác (tùy vào tài liệu chủ đơn muốn bổ sung sẽ phải nộp thêm lệ phí)

 • Phí ủy quyền: 50 USD.
 • Phí yêu cầu quyền ưu tiên: 50 USD.
 • Phí thay đổi thông tin đăng ký: 50 USD.

Quy trình xử lý đăng nhãn hiệu tại Antigua và Barbuda

Sau khi nộp đơn và được chấp nhận đơn về mặt hình thức, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu

Xem xét hồ sơ

Sau khi nhận được đơn đăng ký, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành xem xét hồ sơ để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu pháp luật. Nếu hồ sơ đáp ứng các yêu cầu, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ công bố nhãn hiệu trên Tạp chí Nhãn hiệu. Nếu hồ sơ không đáp ứng các yêu cầu, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thông báo cho người nộp đơn và yêu cầu sửa đổi hoặc bổ sung hồ sơ.

Công bố và phản đối

Nếu hồ sơ đáp ứng các yêu cầu, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ công bố nhãn hiệu trên Tạp chí Nhãn hiệu trong vòng 3 tháng để các bên thứ ba có thể phản đối. Bất kỳ ai có lợi ích chính đáng đều có thể nộp đơn phản đối. Đơn phản đối phải được nộp bằng văn bản đến Cục Sở hữu trí tuệ trong vòng 3 tháng kể từ ngày công bố nhãn hiệu trên Tạp chí Nhãn hiệu. Đơn phản đối phải nêu rõ lý do và căn cứ pháp lý của việc phản đối. Nếu có đơn phản đối được nộp, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành xem xét đơn phản đối và quyết định có chấp nhận hay không. Nếu Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận đơn phản đối, đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ bị từ chối.

Cấp văn bằng bảo hộ

Nếu không có đơn phản đối nào được nộp, hoặc tất cả các phản đối được giải quyết, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ cấp văn bằng bảo hộ. Văn bằng bảo hộ có hiệu lực trong 10 năm kể từ ngày cấp và có thể được gia hạn thêm nhiều lần, mỗi lần 10 năm

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại Antigua và Barbuda của Công ty Luật Việt An

 • Thực hiện việc tra cứu và thông báo cho quý khách hàng bằng văn bản kết quả tra cứu nhãn hiệu tại Antigua và Barbuda;
 • Soạn thảo hồ sơ và thay mặt chủ sở hữu nhãn hiệu trực tiếp nộp và theo dõi tình trạng hồ sơ nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Antigua và Barbuda;
 • Thông báo, tư vấn và xử lý các thiếu sót/từ chối của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) trong quá trình theo dõi đơn đăng ký nhãn hiệu tại Antigua và Barbuda;
 • Hỗ trợ theo dõi, đại diện giải quyết các phản đối và phản hồi với đại diện sở hữu trí tuệ thực hiện thủ tục tại Antigua và Barbuda.
 • Nhận các công văn, Giấy chứng nhận và bàn giao cho khách hàng (nếu có).

Quý khách có nhu cầu nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Antigua và Barbuda, vui lòng liên hệ đến Luật Việt An để được hỗ trợ hiệu quả nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Đăng ký nhãn hiệu quốc tế

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO