Đăng ký sáng chế tại Brazil (Theo Luật số 14.200)

Số lượng đơn đăng ký sáng chế tại Brazil trên mọi lĩnh vực đang gia tăng với số lượng đáng kể những năm gần đây. Nông nghiệp là một trong những thế mạnh của Brazil – một trong những nhà sản xuất nông nghiệp lớn nhất thế giới, với thế mạnh về các sản phẩm như đậu nành, cà phê, đường, thịt bò và gia cầm. Để có thể gia tăng số lượng sản phẩm nhưng vẫn giữ được chất lượng, nhiều sáng chế liên quan đã được đăng ký như các sáng chế tập trung vào cải thiện năng suất cây trồng, phát triển các giống cây trồng mới, giảm thiểu tác động môi trường của nông nghiệp. Brazil có nguồn tài nguyên năng lượng tái tạo dồi dào, đặc biệt là thủy điện, năng lượng sinh khối và năng lượng mặt trời. Sáng chế trong lĩnh vực năng lượng có thể tập trung vào phát triển các công nghệ năng lượng tái tạo mới, cải thiện hiệu quả năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính. Hiện tại các ngành nghề khác tại Brazil như dược phẩm và công nghệ thông tin cũng đang trên đà phát triển. Với sự tập trung vào sản xuất thuốc generic và thuốc sinh học, các sáng chế trong lĩnh vực dược phẩm có thể tập trung vào phát triển các loại thuốc mới, cải thiện khả năng tiếp cận thuốc của người dân và giảm chi phí chăm sóc sức khỏe. Ngành công nghiệp công nghệ thông tin của Brazil đang phát triển mạnh mẽ, với sự tập trung vào phát triển phần mềm, dịch vụ công nghệ thông tin và thương mại điện tử. Sáng chế trong lĩnh vực công nghệ thông tin có thể tập trung vào phát triển các ứng dụng và nền tảng mới, cải thiện an ninh mạng và thúc đẩy chuyển đổi số. Tuy nhiên nhiều người vẫn chưa biết thủ tục đăng ký sáng chế tại Brazil, Luật Việt An xin hướng dẫn quý khách hàng sơ bộ thủ tục đăng ký sáng chế tại Brazil qua bài viết dưới đây.

Cơ sở pháp lý

 • Luật số 9.279 ngày 14 tháng 5 năm 1996 (Luật Sở hữu Công nghiệp, được sửa đổi bổ sung đến Luật số 14.200 ngày 2 tháng 9 năm 2021)

Tổng quan về sáng chế tại Brazil

Đăng ký sáng chế tại Brazil

Định nghĩa về sáng chế tại Brazil

Tại Brazil, bằng sáng chế là một chứng nhận được cấp bởi Viện Sở hữu Công nghiệp Quốc gia (INPI), trao cho chủ sở hữu quyền độc quyền ngăn chặn các bên thứ ba sản xuất, sử dụng, bán hoặc nhập khẩu sáng chế được cấp bằng sáng chế mà không có sự đồng ý của họ. Quyền độc quyền này có thời hạn, thường là 20 năm đối với bằng sáng chế phát minh và 15 năm đối với bằng sáng chế kiểu dáng công nghiệp, kể từ ngày nộp đơn.

Điều kiện cấp bằng sáng chế tại Brazil

 • Tính mới: Sáng chế không được thuộc phạm vi công nghệ hiện có, nghĩa là nó không được công bố hoặc tiết lộ cho công chúng trước ngày nộp đơn xin cấp bằng sáng chế.
 • Tính sáng tạo (Không hiển nhiên): Sáng chế không được hiển nhiên đối với một người có chuyên môn trong lĩnh vực kỹ thuật, dựa trên trình độ kỹ thuật tại thời điểm nộp đơn.
 • Khả năng áp dụng công nghiệp: Sáng chế phải có khả năng được sản xuất hoặc sử dụng trong bất kỳ ngành công nghiệp nào.

Các loại bằng sáng chế có thể được đăng ký tại Brazil

 • Bằng sáng chế phát minh (PI): Được cấp cho các sản phẩm hoặc quy trình mới có tính sáng tạo.
 • Bằng sáng chế kiểu dáng công nghiệp (MU): Được cấp cho các đối tượng mới và có khả năng áp dụng công nghiệp, là kết quả của hành động sáng tạo và mang lại sự cải tiến về chức năng hoặc hình thức cho một đối tượng đã biết.

Tra cứu sáng chế tại Brazil

Trang web chính thức của INPI

e-INPI – đây là nền tảng tìm kiếm dữ liệu sở hữu trí tuệ trực tuyến chính thức của Viện Sở hữu Công nghiệp Quốc gia (INPI) ở Brazil. Hệ thống cung cấp cơ sở dữ liệu toàn diện về các bằng sáng chế và kiểu dáng công nghiệp của Brazil. Người dùng có thể tìm kiếm theo số bằng sáng chế, tên người nộp đơn, tên nhà phát minh, tiêu đề, tóm tắt hoặc mã IPC (Phân loại Bằng sáng chế Quốc tế).

Người dùng có thể truy cập đường dẫn sau:

https://gru.inpi.gov.br/pePI/servlet/LoginController?action=login

Các cơ sở dữ liệu khác

 • Latipat: Hệ thống này cung cấp quyền truy cập vào các thông tin dữ liệu bằng sáng chế từ các quốc gia Mỹ Latinh, bao gồm cả Brazil.
 • Espacenet: Đây là cơ sở dữ liệu của Văn phòng Sáng chế Châu Âu, cũng bao gồm các tài liệu bằng sáng chế từ Brazil.
 • Patentscope: Đây là cơ sở dữ liệu toàn cầu của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO), cũng bao gồm các tài liệu bằng sáng chế từ Brazil.

Hồ sơ đăng ký sáng chế tại Brazil

 • Đơn xin cấp bằng sáng chế: Mẫu đơn này bao gồm các thông tin như tên của sáng chế, tên và địa chỉ của (các) nhà phát minh và (các) người nộp đơn, và ngày nộp đơn.
 • Bản mô tả: Đây là phần mô tả chi tiết về sáng chế của chủ đơn, bao gồm bối cảnh, lĩnh vực kỹ thuật, các vấn đề mà nó giải quyết và cách thức hoạt động của nó. Chủ đơn phải cung cấp đủ chi tiết để một người có chuyên môn trong lĩnh vực này có thể hiểu và tái tạo lại sáng chế. Thông tin thường bao gồm các phần sau:
  • Tên của sáng chế
  • Lĩnh vực kỹ thuật
  • Nghệ thuật nền
  • Tóm tắt sáng chế
  • Mô tả ngắn gọn về các bản vẽ (nếu có)
  • Mô tả chi tiết về sáng chế
  • Khả năng ứng dụng công nghiệp
 • Các yêu cầu bảo hộ: Đây là danh sách các yêu cầu được đánh số để xác định phạm vi bảo hộ cho sáng chế của mình. Các yêu cầu bảo hộ là phần quan trọng nhất của đơn xin cấp bằng sáng chế, vì chúng xác định phạm vi quyền độc quyền của chủ đơn.
 • Bản vẽ (nếu có): Nếu sáng chế của chủ đơn có thể được minh họa thì cần cung cấp các bản vẽ để giúp làm rõ phần mô tả.
 • Tóm tắt: Bản tóm tắt ngắn gọn về sáng chế, thường khoảng 150 từ hoặc ít hơn.
 • Tài liệu ưu tiên (nếu có): Nếu chủ đơn đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế cho cùng một sáng chế ở một quốc gia khác trong vòng 12 tháng qua, chủ đơn có thể yêu cầu quyền ưu tiên.
 • Giấy ủy quyền (nếu có): Nếu chủ đơn nộp đơn thông qua đại diện sáng chế cần cung cấp giấy ủy quyền cho họ thay mặt chủ đơn.
 • Các tài liệu khác (nếu có): Tùy thuộc vào trường hợp của chủ đơn, chủ đơn có thể cần nộp các tài liệu khác, chẳng hạn như hợp đồng chuyển nhượng nếu người nộp đơn không phải là nhà phát minh, hoặc bản tuyên bố về quyền tác giả.

Đăng ký sáng chế tại Brazil thông qua hệ thống PCT

Hệ thống PCT là gì?

Hệ thống PCT là viết tắt của Hiệp ước Hợp tác về Sáng chế (Patent Cooperation Treaty) – một hiệp ước quốc tế nhằm tạo ra một quy trình thống nhất để nộp đơn đăng ký sáng chế quốc tế. Hệ thống này được quản lý bởi Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) và có hơn 150 quốc gia tham gia, bao gồm cả Brazil.

Lợi ích của hệ thống PCT:

 • Tiết kiệm thời gian và chi phí: Hệ thống PCT cho phép chủ đơn nộp một đơn đăng ký sáng chế duy nhất để bảo hộ sáng chế tại nhiều quốc gia tham gia Hiệp ước, thay vì phải nộp đơn riêng ở từng quốc gia. Điều này giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và thủ tục hành chính.
 • Hoãn thời hạn nộp đơn quốc gia: Khi nộp đơn PCT, chủ đơn có thêm 30 tháng để quyết định quốc gia nào chủ đơn muốn bảo hộ sáng chế. Đây là thời gian quý báu để chủ đơn đánh giá tiềm năng thương mại của sáng chế và chuẩn bị cho việc nộp đơn quốc gia.
 • Quy trình đơn giản: Hệ thống PCT sử dụng một bộ quy tắc và thủ tục chung cho tất cả các quốc gia tham gia, giúp đơn giản hóa quá trình nộp đơn và tiết kiệm thời gian cho cả người nộp đơn và cơ quan sáng chế quốc gia.
 • Thông tin tìm kiếm sớm: Báo cáo tra cứu quốc tế và Ý kiến bằng văn bản của Cơ quan tra cứu sáng chế quốc tế sẽ cung cấp cho chủ đơn thông tin về tính mới và khả năng được cấp bằng sáng chế của sáng chế, giúp chủ đơn đưa ra quyết định sáng suốt về việc nộp đơn quốc gia.
 • Tăng cường hợp tác quốc tế: Hệ thống PCT khuyến khích hợp tác quốc tế trong lĩnh vực sáng chế bằng cách tạo ra một nền tảng chung cho việc trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm giữa các quốc gia.
 • Hỗ trợ đổi mới: Hệ thống PCT giúp thúc đẩy đổi mới bằng cách giảm bớt gánh nặng thủ tục cho các nhà sáng chế và giúp họ dễ dàng bảo hộ sáng chế của mình trên toàn thế giới.

Hồ sơ đăng ký sáng chế thông qua hệ thống PCT

Để nộp đăng ký sáng chế thông qua hệ thống PCT, bạn cần chuẩn bị một bộ hồ sơ bao gồm các tài liệu sau:

 • Đơn PCT: Đơn đăng ký có thể được nộp bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, tuy nhiên, khuyến nghị nên nộp bằng tiếng Anh để thuận tiện cho quá trình xử lý. Bạn có thể tải mẫu đơn PCT từ trang web của WIPO: https://www.wipo.int/pct/en/forms/
 • Mô tả sáng chế: Mô tả sáng chế cần trình bày chi tiết và rõ ràng về sáng chế, bao gồm:
  • Tên sáng chế Lĩnh vực kỹ thuật
  • Tóm tắt sáng chế
  • Giải thích chi tiết về sáng chế
  • Các bản vẽ (nếu có)
  • Yêu cầu bảo hộ
 • Yêu cầu bảo hộ: Yêu cầu bảo hộ cần xác định rõ ràng phạm vi bảo hộ mà chủ đơn muốn cho sáng chế.
 • Tuyên bố sáng chế: Tuyên bố sáng chế cần xác định rõ ràng người sáng chế (hoặc những người sáng chế).
 • Thư ủy quyền (nếu có): Nếu chủ đơn sử dụng đại diện sở hữu trí tuệ để nộp đơn, chủ đơn cần cung cấp Thư ủy quyền cho phép đại diện thay mặt chủ đơn trong quá trình nộp đơn và xử lý thủ tục.

Tài liệu bổ sung (có thể yêu cầu):

 • Tài liệu ưu tiên (nếu có): Nếu chủ đơn đã nộp đơn đăng ký sáng chế cho cùng một sáng chế tại quốc gia khác trước khi nộp đơn PCT, chủ đơn có thể yêu cầu quyền ưu tiên dựa trên ngày nộp đơn đó.
 • Bản dịch (nếu có): Nếu bất kỳ tài liệu nào trong hồ sơ không phải bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, chủ đơn cần cung cấp bản dịch sang một trong hai ngôn ngữ này.
 • Phí nộp đơn: Chủ đơn cần thanh toán phí nộp đơn PCT cho Văn phòng Tiếp nhận Quốc tế (IB).

Dịch vụ đăng ký sáng chế tại Brazil của Công ty luật Việt An

 • Thực hiện việc tra cứu và thông báo cho quý khách hàng bằng văn bản kết quả tra cứu sáng chế tại Brazil;
 • Soạn thảo hồ sơ và thay mặt chủ sở hữu sáng chế trực tiếp nộp và theo dõi tình trạng hồ sơ nộp đơn đăng ký sáng chế tại Brazil;
 • Thông báo, tư vấn và xử lý các thiếu sót/từ chối của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) trong quá trình theo dõi đơn đăng ký sáng chế tại Brazil;
 • Hỗ trợ theo dõi, đại diện giải quyết các phản đối và phản hồi với đại diện sở hữu trí tuệ thực hiện thủ tục tại Brazil.
 • Nhận các công văn, Giấy chứng nhận và bàn giao cho khách hàng (nếu có).

Quý khách có nhu cầu nộp đơn đăng ký sáng chế tại Brazil, vui lòng liên hệ đến Luật Việt An để được hỗ trợ hiệu quả nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO