Đăng ký sử dụng tường ngoài trời cho các hoạt động quảng cáo

Hiện nay, với mục đích giới thiệu về hàng hóa, dịch vụ để xúc tiến thương mại, đáp ứng nhu cầu cạnh tranh và mục tiêu lợi nhuận của thương nhân mà hoạt động quảng cáo ngày càng phát triển. Các thương nhân sử dụng sản phẩm và phương tiện quảng cáo bằng nhiều hình thức khác nhau để truyền tải đến công chúng, một trong số đó là việc sử dụng tường ngoài trời để tiến hành quảng cáo. Để giúp khách hàng hiểu rõ hơn, sau đây Luật Việt An sẽ phân tích về đăng ký sử dụng tường ngoài trời cho các hoạt động quảng cáo theo quy định pháp luật.

Giấy phép quảng cáo

Căn cứ pháp lý

 • Luật Quảng cáo năm 2012, được sửa đổi bổ sung năm 2018.
 • Nghị định số 181/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 54/2017/NĐ-CP, Nghị định số 123/2018/NĐ-CP, Nghị định số 11/2019/NĐ-CP.

Khái quát về quảng cáo ngoài trời

Sử dụng tường ngoài trời cho các hoạt động quảng cáo có thể được hiểu là việc tiến hành các hoạt động quảng cáo thông qua việc sử dụng các màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời, biển hiệu, bảng quảng cáo độc lập hoặc gắn vào công trình xây dựng.

Điều kiện sử dụng tường ngoài trời:

 • Việc đặt bảng quảng cáo, băng-rôn phải tuân thủ quy định về khu vực bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa; hành lang an toàn giao thông, đê điều, lưới điện quốc gia; không được che khuất đèn tín hiệu giao thông, bảng chỉ dẫn công cộng; không được chăng ngang qua đường giao thông và phải tuân thủ quy hoạch quảng cáo của địa phương và quy chuẩn kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền ban hành.
 • Khi thực hiện quảng cáo trên màn hình chuyên quảng cáo đặt ngoài trời không được dùng âm thanh.

Theo Điều 31 Luật Quảng cáo năm 2012, được sửa đổi bổ sung năm 2018, trong các trường hợp sau đây, việc sử dụng tường quảng cáo ngoài trời phải xin giấy phép xây dựng đối với công trình quảng cáo, cụ thể:

 • Xây dựng màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời có diện tích một mặt từ 20 mét vuông (m2) trở lên;
 • Xây dựng biển hiệu, bảng quảng cáo có diện tích một mặt trên 20 mét vuông (m2) kết cấu khung kim loại hoặc vật liệu xây dựng tương tự gắn vào công trình xây dựng có sẵn, chẳng hạn như tường ngoài trời của các công trình dân dụng, công trình xây dựng khác;
 • Bảng quảng cáo đứng độc lập có diện tích một mặt từ 40 mét vuông (m2) trở lên.

Thủ tục xin giấy phép xây dựng

Trường hợp chưa có công trình xây dựng có sẵn, chủ thể quảng cáo phải thực hiện thủ tục xin giấy phép xây dựng đối với công trình quảng cáo ngoài trời được quy định cụ thể tại Điều 31 Luật Quảng cáo năm 2012, được sửa đổi bổ sung năm 2018, cụ thể:

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo

Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo;

 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo;
 • Bản sao có chứng thực một trong những loại giấy tờ sau:
  1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
  2. Văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai đối với công trình quảng cáo đứng độc lập;
  3. Hợp đồng thuê địa điểm giữa chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo với chủ sở hữu hoặc chủ sử dụng hợp pháp đối với công trình quảng cáo gắn với công trình xây dựng có sẵn hoặc văn bản thông báo kết quả trúng thầu đối với trường hợp địa điểm quảng cáo trong quy hoạch phải tổ chức đấu thầu;
 • Trường hợp công trình quảng cáo gắn với công trình đã có trước phải có văn bản thỏa thuận hoặc hợp đồng của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo với chủ sở hữu hoặc người được giao quyền quản lý công trình đã có trước;
 • Bản vẽ thiết kế của tổ chức thiết kế hợp pháp thể hiện được vị trí mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng điển hình; mặt bằng móng của công trình có chữ ký và đóng dấu của chủ đầu tư xây dựng công trình quảng cáo.

Thẩm quyền cấp phép

Cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng đối với công trình quảng cáo ngoài trời là cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương (thường là Sở Xây dựng cấp tỉnh).

Trình tự, thủ tục cấp giấy phép

Bước 1: Nộp hồ sơ.

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương.

Bước 2: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ.

Trường hợp địa điểm quảng cáo nằm trong quy hoạch quảng cáo đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt:

 • Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo cho tổ chức, cá nhân.
 • Trường hợp không cấp giấy phép, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

Trường hợp địa phương chưa phê duyệt quy hoạch quảng cáo:

 • Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương gửi văn bản xin ý kiến các sở, ban, ngành liên quan.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản xin ý kiến của cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương, các sở, ban, ngành nêu trên phải có ý kiến trả lời bằng văn bản gửi cho cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương.
 • Trong thời hạn 13 ngày, kể từ ngày nhận được ý kiến của các sở, ban, ngành nêu trên, cơ quan có thẩm quyền về xây dựng của địa phương phải cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo cho tổ chức, cá nhân.
 • Trường hợp không cấp giấy phép, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thủ tục thông báo sản phẩm quảng cáo

Sau khi được cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo, để thực hiện quảng cáo ngoài trời, tổ chức, cá nhân cần tiến hành thủ tục thông báo sản phẩm quảng cáo theo quy định tại Điều 29, 30 Luật Quảng cáo năm 2012, được sửa đổi bổ sung năm 2018, cụ thể:

Hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo

 • Văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo ghi rõ nội dung, thời gian, địa điểm quảng cáo, số lượng bảng quảng cáo, băng-rôn.
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo.
 • Bản sao giấy tờ chứng minh sự hợp chuẩn, hợp quy của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ theo quy định của pháp luật hoặc giấy tờ chứng minh đủ điều kiện để quảng cáo.
 • Bản sao văn bản về việc tổ chức sự kiện của đơn vị tổ chức trong trường hợp quảng cáo cho sự kiện, chính sách xã hội.
 • Ma-két sản phẩm quảng cáo in mầu có chữ ký của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc chữ ký của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo.
 • Văn bản chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng bảng quảng cáo; quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng địa điểm quảng cáo đối với băng-rôn.
 • Bản phối cảnh vị trí đặt bảng quảng cáo.
 • Bản sao giấy phép xây dựng công trình quảng cáo đối với loại bảng quảng cáo phải có giấy phép xây dựng.

Thẩm quyền

Thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo là cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương (thường là Sở Văn hóa và Thể thao cấp tỉnh).

Trình tự thông báo sản phẩm quảng cáo

 • Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn phải gửi hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo đến cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương trước khi thực hiện quảng cáo 15 ngày.
 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương xác nhận về việc nhận hồ sơ, nếu không có ý kiến trả lời thì tổ chức, cá nhân được thực hiện sản phẩm quảng cáo đã thông báo.
 • Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền về quảng cáo của địa phương không đồng ý, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Một số lưu ý khi đăng ký sử dụng tường ngoài trời cho các hoạt động quảng cáo

Quy hoạch quảng cáo ngoài trời

Trên nguyên tắc các quảng cáo ngoài trời phải đảm bảo mỹ quan đô thị, cảnh quan môi trường, trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội, pháp luật về quảng cáo cũng quy định riêng về vấn đề quy hoạch quảng cáo ngoài trời. Bên cạnh tuân thủ quy hoạch được cơ quan nhà nước ban hành trên các tiêu chí về quy hoạch đô thị, xây dựng, bảo đảm sự thống nhất tại các điểm tiếp giáp trên trục đường quốc lộ, tỉnh lộ và dựa trên ý kiến của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo, người quảng cáo cũng cần chú ý đến các quy định về việc chọn địa điểm quản cáo của mình.

Đối với quy hoạch quảng cáo ngoài trời, các vị trí được quy hoạch quảng cáo ngoài trời phải đáp ứng các yêu cầu theo Điều 16 Nghị định số 181/2013/NĐ-CP: Không đặt trong hành lang an toàn giao thông, đê điều, mạng lưới điện quốc gia; Bảo đảm không ảnh hưởng đến kiến trúc cảnh quan đô thị; Xác định vị trí dành cho hoạt động tuyên truyền cổ động chính trị, phục vụ lợi ích xã hội và vị trí quảng cáo thương mại.

Về phí, lệ phí

 • Lệ phí cấp giấy phép xây dựng đối với công trình quảng cáo được thực hiện theo quy định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nơi xin giấy phép xây dựng.
 • Đối với hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo: Không thu lệ phí.

Dịch vụ tư vấn pháp lý của Luật Việt An

 • Tư vấn pháp lý về điều kiện, hồ sơ, thủ tục tiến hành quảng cáo sử dụng tường ngoài trời;
 • Hỗ trợ/thay mặt Khách hàng dự thảo hồ sơ và nộp hồ sơ tại cơ quan tiếp nhận;
 • Theo dõi phản hồi của cơ quan tiếp nhận và điều chỉnh lại hồ sơ nếu có yêu cầu;
 • Tư vấn, hỗ trợ khách hàng trong và sau quá trình tiến hành quảng cáo.

Quý khách hàng có thắc mắc liên quan hoặc có nhu cầu hỗ trợ dịch vụ pháp lý về đăng ký sử dụng tường ngoài trời cho hoạt động quảng cáo, xin vui lòng liên hệ Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất!

Bài viết được cập nhật đến tháng 3/2024, bất kỳ sự thay đổi về pháp luật nào chưa được cập nhật, vui lòng liên hệ đến Luật Việt An để được hỗ trợ.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn giấy phép

  Tư vấn giấy phép

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO