Dịch thuật sáng chế tại Campuchia

Sáng chế là một giải pháp kỹ thuật mới, có tính sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp. Để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế, chủ sở hữu sáng chế cần nộp đơn đăng ký sáng chế tại Cơ quan Sở hữu trí tuệ Campuchia (Cambodian Intellectual Property Office, CIPTO). Dịch thuật sáng chế tại Campuchia đang trở thành một việc ngày càng quan trọng trước khi nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ sáng chế. Không những thế việc này còn đóng vai trò quyết định đối với sự phát triển và cạnh tranh của doanh nghiệp trong thị trường quốc tế. Sự đổi mới và bảo vệ sáng chế không chỉ là chìa khóa mở cánh cửa cho sự tiến bộ khoa học và công nghệ, mà còn đảm bảo rằng công lao và sáng tạo của các cá nhân và doanh nghiệp được công nhận và bảo vệ một cách hiệu quả. Thông qua bài viết này, Luật Việt An sẽ gửi thông tin tới quý khách hàng vì sao việc dịch thuật sáng chế lại quan trọng.

Dịch thuật

Cơ sở pháp lý

 • Luật về Bằng sáng chế, Chứng chỉ Mô hình Tiện ích và Thiết kế Công nghiệp, có hiệu lực từ tháng 1 năm 2003;
 • Nghị định và thông tư liên quan.

Sáng chế là gì?

Theo Luật về Bằng sáng chế, Chứng chỉ Mô hình Tiện ích và Thiết kế Công nghiệp, sáng chế là giải pháp kỹ thuật mới, có tính sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp.

Giải pháp kỹ thuật mới là giải pháp kỹ thuật chưa được công bố công khai dưới bất kỳ hình thức nào ở Campuchia hoặc ở bất kỳ quốc gia nào khác trước ngày nộp đơn đăng ký sáng chế.

Tính sáng tạo là tính mới của giải pháp kỹ thuật không thể dễ dàng suy ra từ kiến thức kỹ thuật hiện có ở Campuchia hoặc ở bất kỳ quốc gia nào khác vào ngày nộp đơn đăng ký sáng chế.

Khả năng áp dụng công nghiệp là giải pháp kỹ thuật có thể được sử dụng trong sản xuất hoặc trong các hoạt động thương mại khác.

Sáng chế có thể bao gồm các giải pháp kỹ thuật sau:

 • Sản phẩm mới, bao gồm máy móc, thiết bị, dụng cụ, thuốc, vật liệu, giống cây trồng, vật nuôi, v.v.
 • Phương pháp mới, bao gồm phương pháp sản xuất, phương pháp xử lý, phương pháp chữa bệnh, v.v.
 • Loại sản phẩm mới, bao gồm sản phẩm được tạo ra từ các vật liệu, thành phần hoặc cấu trúc mới.
 • Loại phương pháp mới, bao gồm phương pháp được thực hiện theo cách mới.

Sáng chế được bảo hộ bởi bằng sáng chế. Bằng sáng chế là một loại giấy phép độc quyền, cho phép chủ sở hữu sáng chế độc quyền khai thác sáng chế trong một thời hạn nhất định.

Vì sao cần dịch thuật sáng chế tại Campuchia?

Theo quy định của CIPTO, hồ sơ đăng ký sáng chế tại Campuchia phải được dịch sang tiếng Khmer. Việc dịch thuật giúp đảm bảo rằng hồ sơ đăng ký sáng chế của chủ đơn được hiểu đúng bởi CIPTO và các cơ quan có thẩm quyền khác của Campuchia.

Cụ thể, dịch thuật sáng chế tại Campuchia giúp:

Đảm bảo hồ sơ đăng ký sáng chế được hiểu đúng

Hồ sơ đăng ký sáng chế bao gồm nhiều tài liệu kỹ thuật phức tạp, sử dụng nhiều thuật ngữ chuyên ngành. Việc dịch thuật sáng chế giúp đảm bảo rằng các thông tin trong hồ sơ đăng ký sáng chế được hiểu đúng bởi CIPTO và các cơ quan có thẩm quyền khác của Campuchia.

Tăng cơ hội được cấp bằng sáng chế

Việc dịch thuật sáng chế giúp hồ sơ đăng ký sáng chế của chủ đơn được đánh giá một cách khách quan và chính xác hơn. Điều này giúp tăng cơ hội được cấp bằng sáng chế tại Campuchia.

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của chủ đơn

Bằng sáng chế là một loại tài sản trí tuệ, giúp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của chủ đơn đối với sáng chế. Việc dịch thuật sáng chế giúp đảm bảo rằng quyền sở hữu trí tuệ của chủ đơn được bảo vệ một cách đầy đủ và hiệu quả.

Tạo thuận lợi cho việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ

Bằng sáng chế được cấp tại Campuchia có hiệu lực trên toàn lãnh thổ Campuchia. Nếu chủ đơn muốn thực thi quyền sở hữu trí tuệ của mình đối với sáng chế tại Campuchia, chủ đơn cần dịch bản sao bằng sáng chế của mình sang tiếng Khmer. Việc dịch thuật bản sao bằng sáng chế giúp các cơ quan chức năng Campuchia hiểu rõ các quyền của chủ đơn đối với sáng chế, từ đó giúp chủ đơn thực thi quyền sở hữu trí tuệ của mình một cách hiệu quả.

Tăng cường khả năng hợp tác kinh doanh

Nếu chủ đơn muốn hợp tác kinh doanh với các doanh nghiệp Campuchia, chủ đơn cần dịch tài liệu sáng chế của mình sang tiếng Khmer. Việc dịch thuật tài liệu sáng chế giúp các đối tác Campuchia hiểu rõ sáng chế của chủ đơn, từ đó giúp chủ đơn tăng cường khả năng hợp tác kinh doanh.

Tạo thuận lợi cho việc tiếp cận thị trường Campuchia

Nếu chủ đơn muốn đưa sản phẩm hoặc dịch vụ của mình vào thị trường Campuchia, chủ đơn cần dịch tài liệu sáng chế của mình sang tiếng Khmer. Việc dịch thuật tài liệu sáng chế giúp các doanh nghiệp Campuchia hiểu rõ sáng chế của chủ đơn, từ đó giúp chủ đơn tiếp cận thị trường Campuchia một cách thuận lợi hơn.

Yêu cầu về dịch thuật sáng chế tại Campuchia

Theo quy định của CIPTO, hồ sơ đăng ký sáng chế tại Campuchia phải được dịch sang tiếng Khmer. Hồ sơ dịch thuật phải được thực hiện bởi một người dịch có đủ năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

Các loại tài liệu cần dịch thuật khi nộp đơn đăng ký sáng chế tại Campuchia bao gồm:

 • Đơn đăng ký sáng chế
 • Bản mô tả sáng chế
 • Bản vẽ sáng chế
 • Biểu bảng sáng chế

Tiêu chuẩn về dịch thuật sáng chế

Hồ sơ dịch thuật sáng chế tại Campuchia cần đáp ứng các tiêu chuẩn sau: Chính xác, Rõ ràng, Cụ thể, Đúng thuật ngữ kỹ thuật

Lựa chọn dịch giả

Khi lựa chọn dịch giả để dịch thuật sáng chế tại Campuchia, chủ đơn cần lưu ý các yếu tố  về kinh nghiệm, trình độ chuyên môn, kỹ năng dịch thuật

Hướng dẫn về dịch thuật sáng chế tại Campuchia

Để dịch thuật sáng chế tại Campuchia, chủ đơn cần thực hiện các bước sau:

 1. Chuẩn bị tài liệu cần dịch

Trước khi dịch, chủ đơn cần chuẩn bị đầy đủ các tài liệu cần dịch. Các tài liệu cần dịch phải được scan hoặc chụp lại với độ phân giải cao để đảm bảo chất lượng dịch thuật.

 1. Lựa chọn dịch giả

Sau khi chuẩn bị đầy đủ tài liệu cần dịch, chủ đơn cần lựa chọn dịch giả phù hợp. Chủ đơn có thể tham khảo ý kiến của luật sư chuyên về sở hữu trí tuệ để được tư vấn lựa chọn dịch giả phù hợp.

 1. Gửi tài liệu cho dịch giả

Sau khi lựa chọn dịch giả, chủ đơn cần gửi tài liệu cần dịch cho dịch giả. Khi gửi tài liệu, chủ đơn cần cung cấp cho dịch giả các thông tin sau:

 • Tên sáng chế
 • Loại sáng chế
 • Tiêu đề của các tài liệu
 • Các yêu cầu cụ thể về dịch thuật
 1. Nhận tài liệu dịch thuật

Sau khi dịch thuật xong, dịch giả sẽ gửi tài liệu dịch thuật cho chủ đơn. Chủ đơn cần kiểm tra kỹ lưỡng tài liệu dịch thuật trước khi nộp hồ sơ đăng ký sáng chế tại CIPTO.

Lưu ý khi dịch thuật sáng chế tại Campuchia

 • Chủ đơn cần lưu ý rằng dịch thuật sáng chế là một công việc đòi hỏi kỹ năng và kinh nghiệm. Chủ đơn nên lựa chọn dịch giả có đủ năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.
 • Chủ đơn cần kiểm tra kỹ lưỡng tài liệu dịch thuật trước khi nộp hồ sơ đăng ký sáng chế tại CIPTO. Chủ đơn nên tham khảo ý kiến của luật sư chuyên về sở hữu trí tuệ để được tư vấn kiểm tra tài liệu dịch thuật.

Quý khách có nhu cầu dịch thuật sáng chế tại Campuchia, vui lòng liên hệ đến Luật Việt An để được hỗ trợ hiệu quả nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO