Điểm mới Nghị định 35/2023/NĐ-CP về cấp Giấy phép cho nhà thầu nước ngoài

Nghị định 35/2023/NĐ-CP ra đời đã sửa đổi nhiều nội dung trong lĩnh vực xây dựng, trong đó có những nội dung quan trọng liên quan đến Giấy phép xây dựng cho nhà thầu nước ngoài. Nghị định có hiệu lực từ ngày ban hành (20/6/2023). Trong bài viết dưới đây, Luật Việt An sẽ thông tin đến Quý khách những điểm cập nhật mới như sau.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Xây dựng 2014, được sửa đổi bổ sung năm 2020.
 • Nghị định 35/2023/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
 • Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Bổ sung thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng

Được bổ sung bởi Điều 41a bên cạnh Điều 41 Nghị định 15/2021/NĐ-CP về cấp phép xây dựng, thẩm quyền chung được quy định cho các chủ thể như sau:

 • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép xây dựng đối với công trình thuộc đối tượng có yêu cầu phải cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh, trừ công trình thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp, ủy quyền cho Sở Xây dựng, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng thuộc chức năng và phạm vi quản lý của cơ quan này.
 • Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV và nhà ở riêng lẻ trên địa bàn do mình quản lý.
 • Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng là cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, gia hạn, cấp lại và thu hồi giấy phép xây dựng do mình cấp.
 • Trường hợp cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng không thu hồi giấy phép xây dựng đã cấp không đúng quy định thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trực tiếp quyết định thu hồi giấy phép xây dựng.

Như vậy, cập nhật theo Luật Xây dựng mới sửa đổi thì thẩm quyền cấp phép hiện nay không còn thuộc về Bộ Xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt. Theo đó, nghị định bổ sung quy định thẩm quyền trong một số trường hợp cấp phép đặc biệt như sau:

 • Đối với dự án có nhiều công trình với loại và cấp công trình khác nhau thì thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng được xác định theo công trình có cấp cao nhất của dự án;
 • Khi điều chỉnh thiết kế xây dựng hoặc sửa chữa, cải tạo công trình làm thay đổi cấp của công trình thì thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng được xác định theo cấp của công trình sau điều chỉnh thiết kế hoặc công trình sửa chữa, cải tạo.

Sửa đổi thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động xây dựng

Nghị định 35/2023/NĐ-CP đã sửa đổi quy định về thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động xây dựng tại Điều 104 của Nghị định cũ. Trước đó, quy định về thẩm quyền phân cấp cho hai chủ thể Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng và Sở Xây dựng đồng thời có thẩm quyền cấp phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài, lấy căn cứ phân chia là phân loại dự án, quy mô dự án, vị trí dự án và tầm quan trọng của dự án. Việc phân loại này đã gây ra những khó khăn nhất định cho các chủ thể trong việc xác định và nộp hồ sơ tại đúng cơ quan có thẩm quyền.

Theo Nghị định 35/2023/NĐ-CP, quy định đã được sửa đổi thành:

“Sở Xây dựng cấp giấy phép hoạt động xây dựng (bao gồm cả giấy phép điều chỉnh) cho nhà thầu nước ngoài thực hiện đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh. Trường hợp dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn của 02 tỉnh trở lên thì cơ quan có thẩm quyền cấp là Sở Xây dựng thuộc địa phương nơi nhà thầu nước ngoài dự kiến đặt văn phòng điều hành”.

Như vậy việc phân cấp thẩm quyền hiện nay không còn diễn ra mà chỉ tập trung vào một đầu mối quản lý là Sở Xây dựng. Đồng thời với đó thì việc phân theo phân loại dự án để xác định thẩm quyền cũng không còn. Thay vào đó, việc xác định Sở Xây dựng tỉnh nào chỉ dựa trên căn cứ địa giới hành chính mà dự án đặt địa điểm. Việc quy định này giúp các nhà thầu nước ngoài thuận lợi hơn trong việc xin cấp giấy phép hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

Quy định về Phân loại dự án trong Nghị định 15/2021/NĐ-CP đã được sửa đổi một số mục đồng thời nêu rõ “Việc phân loại dự án tại Phụ lục này để phục vụ quản lý các hoạt động xây dựng theo pháp luật về xây dựng, không áp dụng để xác định dự án xây dựng khu đô thị mới thuộc đối tượng thu hồi đất theo quy định tại Điều 62 Luật Đất đai số 45/2013/QH13”.

Thu hồi giấy phép xây dựng công trình

Quy định về thu hồi Giấy phép xây dựng được cấp không đúng quy định của pháp luật tại Điều 53 Nghị định 15/2021/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung thêm trường hợp “giấy phép xây dựng được cấp không đáp ứng các điều kiện cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật”.

Bổ sung quy định về điều chỉnh Giấy phép hoạt động xây dựng sau khi cấp

Đây là một quy định hoàn toàn mới được Nghị định 35/2023/NĐ-CP bổ sung tại Điều 104a. Nghị định 15/2021/NĐ-CP trước kia đã để lại một lỗ hổng suốt 2 năm thi hành khi không có cơ chế hướng dẫn việc điều chỉnh giấy phép nếu nhà thầu có sự thay đổi các thông tin ghi trên giấy phép sau khi cấp.

Điều kiện

 • Sau khi được cấp giấy phép hoạt động xây dựng;
 • Có sự thay đổi về tên, địa chỉ của nhà thầu, thành viên trong liên danh nhà thầu hoặc nhà thầu phụ hoặc các nội dung khác đã ghi trong giấy phép hoạt động xây dựng được cấp;

Thủ tục điều chỉnh

 • Nhà thầu nước ngoài phải nộp 01 bộ hồ sơ đến Sở Xây dựng nơi đã cấp giấy phép hoạt động xây dựng;
 • Nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.
 • Thời gian điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng được thực hiện trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Hồ sơ đề nghị điều chỉnh

 • Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng được quy định theo Mẫu số 8 Phụ lục IIINghị định này;
 • Các tài liệu chứng minh cho những nội dung đề nghị điều chỉnh. Các tài liệu phải được dịch ra tiếng Việt và được chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Quy định chuyển tiếp đối với những nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 15/2021/NĐ-CP

Nhà thầu nước ngoài đã trình hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động xây dựng hoặc điều chỉnh Giấy phép hoạt động xây dựng nhưng chưa hoàn thành việc cấp Giấy phép hoạt động xây dựng thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.

Việc cấp, điều chỉnh Giấy phép hoạt động xây dựng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành được thực hiện theo quy định tại Nghị định này.

Trên đây là những điểm mới Nghị định 35/2023/NĐ-CP về cấp Giấy phép cho nhà thầu nước ngoài mà Luật Việt An tổng hợp và thông tin tới Quý khách. Vui lòng liên hệ đến Luật Việt An để được hỗ trợ các thủ tục cấp Giấy phép cho nhà thầu nước ngoài tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

  Thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO