Điều chỉnh dự án đầu tư

Điều chỉnh dự án đầu tư là thủ tục bắt buộc nhà đầu tư phải thực hiện để ghi nhận những nội dung thay đổi, bổ sung của dự án vào trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư có quyền điều chỉnh mục tiêu, quy mô, địa điểm, loại hình, vốn, thời hạn dự án, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư hoặc các nội dung khác.

Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư

Thủ tục điểu chỉnh dự án đầu tư, nhà đầu tư thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ điều chỉnh dự án. Nhà đầu tư có thể liên hệ công ty Luật Việt An để được hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ nhanh chóng và chính xác.

Hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư thông thường bao gồm:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông/ chủ sở hữu của Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Giải trình lý do điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Bản sao Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư hoặc Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư hoặc Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh.
 • Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh.

Bước 2: Nộp hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư

Nhà đầu tư cần kê khai hồ sơ điều chỉnh qua hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài www.fdi.gov.vn trước khi nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến qua hệ thống.

Thời gian cơ quan đăng ký đầu tư xử lý hồ sơ điều chỉnh dự án:

 • Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.
 • Trường hợp điều chỉnh những nội dung khác tên dự án và tên nhà đầu tư. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

Bước 3: Nhận kết quả

Nhà đầu tư nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan đăng ký đầu tư.

Kết quả nhận được: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ghi nhận nội dung điều chỉnh dự án mới.

Các thay đổi dự án đầu tư cần  phải điều chỉnh dự án đầu tư để cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

 • Tên dự án đầu tư.
 • Nhà đầu tư.
 • Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng.
 • Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư.
 • Vốn đầu tư của dự án đầu tư (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động).
 • Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.
 • Tiến độ thực hiện dự án đầu tư, bao gồm:
  • Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn;
  • Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư, trường hợp dự án đầu tư chia thành từng giai đoạn thì phải quy định tiến độ thực hiện từng giai đoạn.

Lưu ý khi điều chỉnh dự án đầu tư

 • Khi doanh nghiệp thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, doanh nghiệp cần thay đổi các nội dung liên quan trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy phép kinh doanh (nếu có);
 • Đối với doanh nghiệp có Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (được cấp phép đầu tư trước ngày 01/07/2015) cần cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Nếu doanh nghiệp thay đổi có thêm nhà đầu tư góp vốn mới cần lưu ý nhà đầu tư mới phải góp vốn đầu tư vào tài khoản vốn đầu tư trực tiếp của doanh nghiệp và lưu ý góp đúng tiến độ theo thời hạn đã cam kết theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh. Trường hợp, nhà đầu tư không góp vốn đúng tiến độ cam kết trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, doanh nghiệp phải làm thủ tục gia hạn góp vốn và bị phạt theo quy định của pháp luật.

Dịch vụ điều chỉnh dự án đầu tư của Công ty luật Việt An

 • Luật Việt An tư vấn cho khách hàng điều kiện, hồ sơ, thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh doanh nghiệp liên quan đến nội dung điều chỉnh theo qui định của pháp luật và thông tin doanh nghiệp cung cấp;
 • Đại diện theo ủy quyền của khách hàng thực hiện các thủ tục để điều chỉnh dự án đầu tư tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Theo dõi quá trình thụ lý hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, giải trình với các cơ quan nhà nước về các vấn đề liên quan đến hồ sơ để được điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục pháp lý phát sinh sau khi điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;
 • Tư vấn cấp, điều chỉnh các giấy phép con có liên quan sau khi điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp;
 • Tư vấn cấp thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau khi thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;
 • Hỗ trợ các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh cho nhà đầu tư tại Việt Nam;
 • Tư vấn các thủ tục về pháp luật thuế, kế toán cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Một số câu hỏi liên quan đến điều chỉnh dự án đầu tư

Có bắt buộc điều chỉnh dự án đầu tư khi thay đổi nội dung dự án đầu tư?

Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Do đó khi thay đổi các nội dung của Dự án đầu tư phải thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trường hợp không thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng (Nghị định 50/2016/NĐ-CP).

Phải nộp hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư trong thời hạn bao lâu kể từ thời điểm thay đổi?

Luật đầu tư 2020 và các văn bản hướng dẫn không quy định thời hạn làm thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư kể từ thời điểm thay đổi. Tuy nhiên, doanh nghiệp nên làm thủ tục sớm tránh trường hợp bị cơ quan nhà nước kiểm tra mà nội dung dự án thay đổi không đúng với nội dung dự án ghi nhận trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Cơ quan nào có thẩm quyền điều chỉnh dự án đầu tư?

Theo quy định tại Luật Đầu tư 2020, cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư bao gồm:

Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tiếp nhận, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt hoặc dự kiến đặt trụ sở chính hoặc văn phòng điều hành để thực hiện dự án đầu tư tiếp nhận, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Quý khách hàng quan tâm đến dịch vụ điều chỉnh dự án đầu tư vui lòng liên hệ trực tiếp đến Công ty luật Việt An để được tư vấn chi tiết.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Pháp luật đầu tư

  Pháp luật đầu tư

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO