09 33 11 33 66
info@luatvietan.vn
Email: info@luatvietan.vn

Điều kiện đăng ký sáng chế tại Campuchia

Đăng ký sáng chế tại Campuchia là một thủ tục quan trọng mà các cá nhân và doanh nghiệp nên chú ý để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình. Với môi trường kinh doanh ngày càng phát triển, chính sách bảo vệ sáng chế đã trở thành một phần quan trọng trong việc thúc đẩy sự đổi mới và bảo vệ đầu tư nghiên cứu và phát triển. Campuchia trong tình hình kinh tế đang phát triển và thuận lợi cho đầu tư, đã thiết lập hệ thống pháp lý để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, trong đó có các quy định về đăng ký sáng chế. Thủ tục này cung cấp cơ hội cho các cá nhân, tổ chức, và doanh nghiệp có thể đăng ký và sở hữu những ý tưởng độc đáo, phát minh và sáng tạo của mình. Nhằm truyền tải cho quý khách hàng những thông tin cơ bản và cần thiết, thông qua bài viết này, Luật Việt An sẽ hướng dẫn các điều kiện cơ bản để đăng ký sáng chế tại Campuchia.

Đăng ký sáng chế

Cơ sở pháp lý

 • Luật về Bằng sáng chế, Chứng chỉ Mô hình Tiện ích và Thiết kế Công nghiệp, có hiệu lực từ tháng 1 năm 2003;
 • Nghị định và thông tư liên quan.

“Sáng chế” là gì?

Theo quy định của Luật về Bằng sáng chế, Chứng chỉ Mô hình Tiện ích và Thiết kế Công nghiệp, sáng chế được định nghĩa là:

“Giải pháp kỹ thuật mới, có tính sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp, được tạo ra trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, công nghệ.”

Điều kiện để được đăng ký sáng chế tại Campuchia

Theo quy định của Luật về Bằng sáng chế, Chứng chỉ Mô hình Tiện ích và Thiết kế Công nghiệp, sáng chế được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau:

Sáng chế phải là giải pháp kỹ thuật mới

Giải pháp kỹ thuật mới là giải pháp kỹ thuật chưa được công bố công khai dưới bất kỳ hình thức nào ở Campuchia hoặc ở bất kỳ quốc gia nào khác trước ngày nộp đơn đăng ký sáng chế. Giải pháp kỹ thuật là giải pháp có thể được thực hiện bằng các phương pháp kỹ thuật, được tạo ra bởi con người và có thể được áp dụng trong sản xuất hoặc trong các hoạt động thương mại khác. Ví dụ, một quy trình sản xuất mới là một giải pháp kỹ thuật mới. Một thành phần mới cho một sản phẩm là một giải pháp kỹ thuật mới. Một phương pháp mới để sử dụng một sản phẩm là một giải pháp kỹ thuật mới.

Một giải pháp kỹ thuật không được coi là mới nếu nó đã được công bố công khai ở Campuchia hoặc ở bất kỳ quốc gia nào khác trước ngày nộp đơn đăng ký sáng chế. Công bố công khai bao gồm bất kỳ hình thức công bố nào, chẳng hạn như xuất bản trong một tạp chí, trình bày tại một hội nghị, hoặc sử dụng trong sản xuất.

Nếu một giải pháp kỹ thuật đã được công bố công khai trước ngày nộp đơn đăng ký sáng chế, thì nó sẽ không được bảo hộ bởi luật sở hữu trí tuệ Campuchia. Tuy nhiên, có một số trường hợp ngoại lệ đối với quy định về tính mới của sáng chế. Ví dụ, một sáng chế sẽ được coi là mới nếu nó đã được công bố công khai trong thời gian 12 tháng trước ngày nộp đơn đăng ký sáng chế, nhưng chỉ với mục đích nghiên cứu hoặc thử nghiệm. Ngoài ra, một sáng chế sẽ được coi là mới nếu nó đã được công bố công khai bởi chính người nộp đơn hoặc bởi người được người nộp đơn ủy quyền.

Sáng chế phải có tính sáng tạo

Tính sáng tạo là tính mới của giải pháp kỹ thuật không thể dễ dàng suy ra từ kiến thức kỹ thuật hiện có ở Campuchia hoặc ở bất kỳ quốc gia nào khác vào ngày nộp đơn đăng ký sáng chế. Tính sáng tạo được xác định dựa trên mức độ khó khăn để một người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực kỹ thuật tương ứng có thể suy ra giải pháp kỹ thuật từ kiến thức kỹ thuật hiện có. Ví dụ, một giải pháp kỹ thuật là một sự cải tiến nhỏ đối với một giải pháp kỹ thuật đã được biết đến trước đó có thể không được coi là sáng tạo. Tuy nhiên, một giải pháp kỹ thuật hoàn toàn mới và không thể suy ra từ kiến thức kỹ thuật hiện có có thể được coi là sáng tạo. Nếu một giải pháp kỹ thuật không có tính sáng tạo, thì nó sẽ không được bảo hộ bởi luật sở hữu trí tuệ Campuchia. Tuy nhiên, có một số trường hợp ngoại lệ đối với quy định về tính sáng tạo của sáng chế. Ví dụ, một sáng chế sẽ được coi là sáng tạo nếu nó là một giải pháp kỹ thuật đơn giản, nhưng lại có hiệu quả hơn đáng kể so với các giải pháp kỹ thuật hiện có.

Sáng chế phải có khả năng áp dụng công nghiệp

Khả năng áp dụng công nghiệp là giải pháp kỹ thuật có thể được sử dụng trong sản xuất hoặc trong các hoạt động thương mại khác. Khả năng áp dụng công nghiệp được xác định dựa trên khả năng giải pháp kỹ thuật có thể được thực hiện bằng các phương pháp kỹ thuật, có thể được sản xuất hàng loạt hoặc được sử dụng trong các hoạt động thương mại khác. Ví dụ, một quy trình sản xuất mới có thể được sử dụng để sản xuất hàng loạt một sản phẩm mới có thể được bán trên thị trường. Một thành phần mới cho một sản phẩm có thể được sử dụng để cải thiện hiệu suất của sản phẩm. Một phương pháp mới để sử dụng một sản phẩm có thể làm tăng lợi nhuận từ việc sử dụng sản phẩm. Nếu một giải pháp kỹ thuật không có khả năng áp dụng công nghiệp, thì nó sẽ không được bảo hộ bởi luật sở hữu trí tuệ Campuchia. Tuy nhiên, có một số trường hợp ngoại lệ đối với quy định về khả năng áp dụng công nghiệp của sáng chế. Ví dụ, một sáng chế sẽ được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu nó là một giải pháp kỹ thuật đơn giản, nhưng lại có tiềm năng ứng dụng trong tương lai.

Thời hạn bảo hộ sáng chế tại Campuchia
Theo quy định của Luật Luật về Bằng sáng chế, Chứng chỉ Mô hình Tiện ích và Thiết kế Công nghiệp, thời hạn bảo hộ sáng chế tại Campuchia là 20 năm kể từ ngày nộp đơn đăng ký sáng chế.

Thời hạn bảo hộ sáng chế có thể được gia hạn một lần, tối đa là 20 năm. Đơn gia hạn bằng phải được nộp trước ngày hết hạn hiệu lực của bằng sáng chế. Khi hết hạn bảo hộ, sáng chế sẽ trở thành tài sản công cộng và bất kỳ ai cũng có thể sử dụng sáng chế đó mà không cần sự đồng ý của chủ sở hữu bằng sáng chế. Chủ sở hữu bằng sáng chế có quyền tiếp tục sử dụng sáng chế đó trong thời hạn 6 tháng sau khi hết hạn bảo hộ.

Dịch vụ đăng ký sáng chế tại Campuchia của Công ty Luật Việt An

 • Thực hiện việc tra cứu và thông báo cho quý khách hàng bằng văn bản kết quả tra cứu sáng chế tại Campuchia;
 • Soạn thảo hồ sơ và thay mặt chủ sở hữu sáng chế trực tiếp nộp và theo dõi tình trạng hồ sơ nộp đơn đăng ký sáng chế tại Campuchia;
 • Thông báo, tư vấn và xử lý các thiếu sót/từ chối của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) trong quá trình theo dõi đơn đăng ký sáng chế tại Campuchia;
 • Hỗ trợ theo dõi, đại diện giải quyết các phản đối và phản hồi với đại diện sở hữu trí tuệ thực hiện thủ tục tại Campuchia.
 • Nhận các công văn, Giấy chứng nhận và bàn giao cho khách hàng (nếu có).

Quý khách có nhu cầu nộp đơn đăng ký sáng chế tại Campuchia, vui lòng liên hệ đến Luật Việt An để được hỗ trợ hiệu quả nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 33 11 33 66
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 67 55 66
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO