Thủ tục đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chỉ định Việt Nam

Căn cứ pháp lý

 • Hiệp ước hợp tác quốc tế về Bằng sáng chế năm 1970, được sửa đổi năm 1984;
 • Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
 • Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;
 • Thông tư số 01/2007/TT-BKHCNngày 14/02/2007 của Bộ Khoa hoc va Công nghê hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP;
 • Thông tư số 22/2009/TT-BTC ngày 04/02/2009 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

Điều kiện thực hiện việc nộp đơn đăng ký sáng chế

 • Đơn phải được nộp vào Cục Sở hữu trí tuệ trước khi kết thúc tháng thứ 31 kể từ ngày ưu tiên.
 • Tổ chức, cá nhân nước ngoài đáp ứng các điều kiện để được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế tại Việt Nam có thể nộp đơn đăng ký sáng chế tại Việt Nam theo Hiệp ước PCT.
 • Để được cấp bằng độc quyền sáng chế, sáng chế đó phải đáp ứng các yêu cầu sau:
  • Có tính mới;
  • Có trình độ sáng tạo;
  • Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Hồ sơ tiến hành thủ tục đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chỉ định Việt Nam bao gồm:

 • Tờ khai (theo mẫu);
 • Bản sao đơn quốc tế (trường hợp người nộp đơn yêu cầu vào giai đoạn quốc gia trước ngày công bố quốc tế);
 • Bản dịch ra tiếng Việt của đơn quốc tế: Bản mô tả, yêu cầu bảo hộ, chú thích các hình vẽ và bản tóm tắt;
 • Chứng từ nộp phí, lệ phí quốc gia.

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Các phương thức thực hiện thủ tục đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chỉ định Việt Nam

 • Trực tiếp tại Cơ quan Sở hữu trí tuệ của bất kỳ nước Thành viên nào của Hiệp ước PCT (kể cả Việt Nam) hoăc Văn phong quôc tê.
 • Qua bưu điện.

Trình tự thực hiện thủ tục đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chỉ định Việt Nam

 • Tiếp nhận đơn: Đơn đăng ký yêu câu bao hô tai Viêt Nam (gọi tắt là đơn PCT có chỉ định Việt Nam) có thể nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới Cơ quan Sở hữu tri tuê của bất kỳ nước Thành viên nào của Hiệp ước PCT (kể cả Việt Nam).
 • Xử lý đơn trong giai đoạn quốc gia: sau khi vào giai đoạn quốc gia, đơn PCT co chi đinh Viêt Nam được thẩm định hình thức và thẩm định nội dung theo các thủ tục quy định đối với đơn đăng ký sáng chế thông thường tại Viêt Nam.

Thời hạn thủ tục đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chỉ định Việt Nam

 • Công bố đơn: 18 tháng kể từ ngày ưu tiên;
 • Thẩm định nội dung: 12 tháng từ ngày có yêu cầu thẩm định nội dung hoặc ngày công bố.

Dịch vụ của Luật Việt An về thủ tục đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chỉ định Việt Nam

 • Tư vấn pháp luật về thủ tục đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chỉ định Việt Nam;
 • Soạn thảo hồ sơ đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chỉ định Việt Nam;
 • Nộp hồ sơ và theo dõi tiến trình tại Cục Sở hữu trí tuệ;
 • Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình làm thủ tục đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chỉ định Việt Nam.

Mọi khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chỉ định Việt Nam, xin vui lòng liên hệ với Công ty Luật Việt An để được tư vấn!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO