Điều kiện đầu tư Dịch vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Công ty cổ phần là loại hình công ty có nhiều ưu điểm hơn hẳn. Do đó, các công ty thành lập theo loại hình khác có xu hướng tiến hành cổ phần hóa để trở thành công ty cổ phần. Một bước quan trọng nhất trong thủ tục cổ phần hóa đó là xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa. Hiện nay, các nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn lĩnh vực này để đầu tư ngày càng gia tăng. Để hiểu rõ hơn về các điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực này, Công ty luật Việt An xin tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý

 • Nghị định 59/2011/NĐ­CP ngày 18/7/2011
 • Nghị định 189/2013/NĐ­CP ngày 20/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 59/2011/NĐ­CP.
 • Thông tư 127/2012/TT­BTC ngày 08/8/2012

Điều kiện đầu tư

 1. Biểu cam kết WTO, FTAs (Hiệp định Thương mại tự do)

Điều ước quốc tế WTO, FTAs không quy định điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài đầu tư dịch vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa tại Biểu cam kết.

 1. Pháp luật Việt Nam

Pháp luật Việt Nam quy định khá chặt chẽ về điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài đầu tư hoạt động dịch vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa. Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo một trong hai hình thức:

Hình thức thứ nhất: Thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam để cung cấp dịch vụ.

Hình thức thứ hai: Không thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam mà chỉ cung cấp dịch vụ.

Nhà đầu tư nước ngoài được thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam để cung cấp dịch vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa và phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Là tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực thẩm định giá, kiểm toán, kế toán, tư vấn tài chính, tư vấn chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp theo pháp luật tại nước đặt trụ sở chính.
 • Có ít nhất 05 (năm) năm kinh nghiệm về một trong các lĩnh vực thẩm định giá, kiểm toán, kế toán, chứng khoán, tư vấn tài chính và tư vấn chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp.
 • Trong thời gian 03 (ba) năm gần nhất với thời điểm nộp hồ sơ xin thực hiện dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp, mỗi năm tổ chức phải thực hiện được ít nhất 30 hợp đồng cung cấp dịch vụ thuộc các lĩnh vực nói trên.

Đối với Tổ chức tư vấn định giá nước ngoài không thành lập pháp nhân tại Việt Nam chỉ được cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa và phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Hình thức đầu tư: hợp tác, liên danh
 • Đối tác Việt Nam tham gia hoạt động đầu tư: tổ chức tư vấn định giá.
 • Nhà đầu tư nước ngoài
 • Là tổ chức hoạt động trong các lĩnh vực thẩm định giá, kiểm toán, kế toán, tư vấn tài chính, tư vấn chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp theo pháp luật tại nước đặt trụ sở chính.
 • Có ít nhất 05 (năm) năm kinh nghiệm về một trong các lĩnh vực thẩm định giá, kiểm toán, kế toán, chứng khoán, tư vấn tài chính và tư vấn chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp.
 • Trong thời gian 03 (ba) năm gần nhất với thời điểm nộp hồ sơ xin thực hiện dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp, mỗi năm tổ chức phải thực hiện được ít nhất 30 hợp đồng cung cấp dịch vụ thuộc các lĩnh vực nói trên.

CÔNG TY LUẬT - ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ Việt An

Luật sư: Đỗ Thị Thu Hà

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 0979 05 77 68

Mobile: 0976 18 66 08

Email: info@luatvietan.vn

Yahoo Online

Mr Dong

Văn phòng tại TP. HCM

Mobile: 0966 83 66 08

Mobile: 0975 58 79 58

Email: saigon@luatvietan.vn

Skype Online

Hotline:

Vietnamese speaking: 0933 11 33 66 (Zalo, Viber, Whatsapp)

English speaking: (+84) 9 61 67 55 66 (Mr.Alex Thuc) (Zalo, Viber, Whatsapp)

Tin tức về Tư vấn hợp đồng

Hợp đồng đối tác công tư

Một trong những hình thức đầu tư được Luật Đầu tư 2014 ghi nhận là hình thức hợp đồng đối tác công tư (Hợp đồng PPP). Loại hình đầu tư này khá...

Hợp đồng xây dựng

Theo quy định tại Luật Xây dựng 2014 thì hợp đồng xây dựng là một hợp đồng dân sự được thỏa thuận bằng văn bản giữa bên giao thầu và bên nhận...

Các loại hợp đồng xây dựng

Hợp đồng xây dựng là một loại hợp đồng dân sự phổ biến và phức tạp. Nhất là đối với các dự án xây dựng lớn, các hợp đồng xây dựng có thể...
Công ty tư vấn luật - Đại diện sở hữu trí tuệ Việt An

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số: 01010266/TP/ĐKHĐ, cấp lần đầu ngày 23/10/2007 tại Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội.

Giấy đăng ký hoạt động của Chi Nhánh Luật Việt An tại TP Hồ Chí Minh

Đại diện bởi: Bà Đỗ Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty)

Mã số thuế: 0102392370