Điều kiện để bằng độc quyền sáng chế duy trì hiệu lực

Sau khi đăng ký bằng độc quyền sáng chế, chủ sở hữu và tác giả của sáng chế luôn có một thắc mắc rằng điều kiện để bằng độc quyền sáng chế duy trì hiệu lực là gì? Luật Việt An sẽ giải đáp thắc mắc này cho quý khách thông qua nội dung bài viết dưới đây.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019, 2022;
 • Thông tư 16/2016/TT-BKHCN quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp;
 • Thông tư 263/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp.

Bằng độc quyền sáng chế là gì?

Bằng độc quyền sáng chế là một chứng nhận các đặc quyền dành cho nhà sáng chế hoặc chủ sở hữu sáng chế bởi một quốc gia trong thời hạn nhất định. Đây là loại bằng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức cá nhân nhằm xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế. Điều kiện cũng như hiệu lực của bằng sẽ thay đổi theo luật pháp của từng quốc gia và các thỏa thuận quốc tế.

Điều kiện để cấp bằng độc quyền sáng chế

Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có tính mới;
 • Có trình độ sáng tạo;
 • Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Để tìm hiểu thêm về điều kiện cấp bằng độc quyền sáng chế, quý khách có thể tham khảo bài viết trên website của Luật Việt An hoặc liên hệ với chúng tôi để được tư vấn cụ thể nhất.

Hiệu lực của bằng độc quyền sáng chế

 • Về không gian: có hiệu lực trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam.
 • Về thời gian: có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài hết hai mươi năm kể từ ngày nộp đơn.

Hiệu lực bằng độc quyền sáng chế không được gia hạn như văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hay kiểu dáng công nghiệp, tuy nhiên hiệu lực này cần được nộp phí duy trì hàng năm trong suốt thời gian bảo hộ để được duy trì.

Việc duy trì hiệu lực bằng độc quyền sáng chế cũng được áp dụng tương tự đối với giải pháp hữu ích.

Thủ tục duy trì hiệu lực bằng độc quyền sáng chế

Bước 1: Chuẩn bịnộp hồ sơ

Dựa theo quy định của Thông tư 16/2016/TT-BKHCN, hồ sơ được chuẩn bị bao gồm:

 • Tờ khai yêu cầu duy trì hiệu lực (theo mẫu 02-GH/DTVB tại Phụ lục C của Thông tư này);
 • Giấy ủy quyền (trường hợp nộp yêu cầu thông qua đại diện);
 • Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí theo quy định;
 • Tài liệu khác (nếu cần).

Hồ sơ sau khi chuẩn bị theo quy định thì có thể nộp tại:

 • Trụ sở Cục Sở hữu Trí tuệ (386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội);
 • Văn phòng đại diện Cục SHTT tại thành phố Hồ Chí Minh (8A/1 Nguyễn Cảnh Chân, phường Nguyễn Cư Chinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh);
 • Văn phòng đại diện Cục SHTT tại thành phố Đà Nẵng (Tầng 3, số 135 Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng).

Bước 2: Xử lý hồ sơ

Cục Sở hữu trí tuệ xem xét yêu cầu duy trì hiệu lực trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận được yêu cầu và các khoản phí, lệ phí của người yêu cầu.

 • Trường hợp hồ sơ hợp lệ

Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sáng chế, ra thông báo về việc duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

 • Trường hợp hồ sơ có thiếu sót hoặc không hợp lệ

Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo và ấn định thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra thông báo để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối.

Nếu kết thúc thời hạn đã ấn định mà người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc có ý kiến phản đối những không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ.

Quy trình xử lý đơn yêu cầu duy trì hiệu lực

Kể từ ngày nhận đơn, Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn yêu cầu duy trì hiệu lực trong thời hạn 01 tháng. Trường hợp đơn không có thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định duy trì hiệu lực, ghi nhận vào văn bằng bảo hộ (nếu có yêu cầu), đăng bạ và công bố quyết định duy trì hiệu lực hiệu lực văn bằng bảo hộ trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra quyết định.

Sau khi thủ tục duy trì hiệu lực đã hoàn tất, trường hợp chủ văn bằng được chấp thuân yêu cầu bảo hộ thì phải thực hiện nghĩa vụ về nộp phí, lệ phí theo quy định cũng như thực hiện thủ tục sử đổi văn bằng bảo hộ.

Trong trường hợp Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối duy trì hiệu lực, có nêu rõ lý do và ấn định thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra thông báo để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối, nếu đơn yêu cầu duy trì hiệu lực thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Đơn yêu cầu duy trì hiệu lực không hợp lệ hoặc được nộp không đúng thủ tục quy định;
 • Người yêu cầu duy trì hiệu lực không phải là chủ văn bằng bảo hộ tương ứng.

Nếu kết thúc thời hạn đã ấn định mà người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc có ý kiến phản đối nhưng không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối duy trì hiệu lực hiệu lực văn bằng bảo hộ.

Lệ phí duy trì hiệu lực

Theo Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp quy định tại Thông tư 263/2016/TT-BTC, mức phí, lệ phí nộp duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích như sau:

 • Lệ phí duy trì hiệu lực: 100.000 đồng/điểm
 • Lệ phí duy trì hiệu lực muộn: 10% lệ phí duy trì/mỗi tháng nộp muộn
 • Phí thẩm định yêu cầu duy trì: 160.000 đồng/VBBH
 • Phí sử dụng VBBH (theo năm):
Năm 1 – 2 300.000 đồng/năm/điểm
Năm 3 – 4 500.000 đồng/năm/điểm
Năm 5 – 6 800.000 đồng/năm/điểm
Năm 7 – 8 1.200.000 đồng/năm/điểm
Năm 9 – 10 1.800.000 đồng/năm/điểm
Năm 11 – 13 2.500.000 đồng/năm/điểm
Năm 14 – 16 3.300.000 đồng/năm/điểm
Năm 17 – 20 4.200.000 đồng/năm/điểm
 • Phí công bố Thông báo ghi nhận duy trì: 120.000 đồng/đơn
 • Phí đăng bạ thông tin duy trì hiệu lực: 120.000 đồng/VBBH.

Một số lưu ý khi duy trì hiệu lực Văn bằng độc quyền sáng chế

Thứ nhất, về hiệu lực bảo hộ

Văn bằng độc quyền sáng chế có hiệu lực kể từ ngày cấp kéo dài đến hết 20 năm kể từ ngày nộp đơn. Hiệu lực bảo hộ cần được duy trì hàng năm.

Ví dụ:

Ngày 01/7/2020, Bạn nộp đơn đăng ký bảo hộ sáng chế tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Ngày 02/7/2023, sáng chế của bạn được cấp Bằng độc quyền Sáng chế.

Như vậy, Sáng chế của bạn sẽ được pháp luật bảo hộ độc quyền tính từ ngày 02/07/2023, kéo dài đến 20 năm kể từ ngày nộp đơn tức sẽ được bảo hộ đến ngày 01/07/2040.

Thứ hai, lưu ý về thời gian

Để được duy trì hiệu lực Văn bằng độc quyền sáng chế, trong vòng 06 tháng trước khi kết thúc kỳ hạn hiệu lực chủ Văn bằng độc quyền sáng chế cần nộp đơn yêu cầu duy trì hiệu lực.

Điểm lưu ý là đơn duy trì hiệu lực có thể nộp muộn nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc kỳ hạn hiệu lực và chủ Văn bằng độc quyền sáng chế sẽ nộp thêm lệ phí duy trì hiệu lực muộn. Việc lưu ý về thời gian sẽ giúp chủ văn bằng tiết kiệm được về mặt thời gian cũng như tài chính của mình.

Thứ ba, về kết quả thực hiện

Cục Sở hữu trí tuệ sau thời gian xem xét sẽ ra thông báo ghi nhận duy trì hiệu lực Văn bằng độc quyền sáng chế và công bố trên công báo Sở hữu công nghiệp hoặc Quyết định từ chối duy trì hiệu lực Văn bằng độc quyền sáng chế. Lúc này, người nộp đơn nếu không nộp đơn thông qua một bên trung gian thì phải thường xuyên theo dõi hồ sợ, cập nhật kịp thời các Thông báo của Cục để tránh ảnh hưởng đến hồ sơ nếu bị từ chối.

Trên đây là những tư vấn của Công ty luật Việt An về điều kiện để bằng độc quyền sáng chế duy trì hiệu lực, đăng ký sáng chế nếu quý khách có nhu cầu về gia hạn bằng độc quyền sáng chế, đăng ký sáng chế hãy liên hệ với chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO