Giao cấu với người chưa thành niên phải chịu trách nhiệm gì?

Hiện nay, khi xã hội ngày càng phát triển, tỷ lệ tội phạm gia tăng cả về số lượng và tính chất phức tạp của các vụ, việc, đặc biệt là nhóm tội phạm hướng đến đối tượng là người chưa thành niên. Những đứa trẻ còn non nớt về suy nghĩ và nhận thức cũng như thiếu kiến thức xã hội rất dễ bị xâm hại. Vậy khi giao cấu với người chưa thành niên phải chịu trách nhiệm gì? Trong bài viết dưới đây Luật Việt An sẽ cung cấp những thông tin khái quát về các trách nhiệm mà người có hành vi giao cấu với người chưa thành niên phải gánh chịu khi có hành vi vi phạm.

Luật sư hình sự

Căn cứ pháp lý

 • Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
 • Bộ luật Dân sự năm 2015.
 • Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.
 • Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn xét xử vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi;

Giao cấu với người chưa thành niên được hiểu như thế nào?

Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao có hướng dẫn quy định nội hàm của hành vi giao cấu như sau: “Giao cấu” là hành vi xâm nhập của bộ phận sinh dục nam vào bộ phận sinh dục nữ, với bất kỳ mức độ xâm nhập nào. Giao cấu với người dưới 10 tuổi được xác định là đã thực hiện không phụ thuộc vào việc đã xâm nhập hay chưa xâm nhập.

Theo Khoản 1 Điều 21 Bộ luật Dân sự 2015, thì người chưa thành niên là người chưa đủ 18 tuổi. Đây là đối tượng chưa phát triển đầy đủ về tâm sinh lý, mặt thể chất và tinh thần vẫn còn đang trong quá trình hoàn thiện, chưa có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ pháp lý như những người đã thành niên nên rất cần được quan tâm, bảo vệ.

Như vậy, có thể hiểu rằng giao cấu với người chưa thành niên là hành vi xâm nhập của bộ phận sinh dụng nam vào bộ phận sinh dục nữ của người dưới 18 tuổi.

Giao cấu với người chưa thành niên phải chịu trách nhiệm gì?

Trách nhiệm hình sự

Khi giao cấu với người chưa thành niên, căn cứ vào độ tuổi và tính chất đồng thuận mà cá nhân có hành vi giao cấu có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về các tội:

 • Tội giao cấu hoặc thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác (sử dụng bộ phận khác, dụng cụ khác để thực hiện xâm nhập với bất kỳ mức độ nào) đối với người từ đủ 13 tuổi đến người dưới 16 tuổi (Điều 145 Bộ luật Hình sự): Có hành vi giao cấu với người từ 13 đến dưới 16 tuổi mà có sự đồng thuận từ hai phía.
 • Tội cưỡng dâm (Điều 143 Bộ luật Hình sự): có hành vi dùng mọi thủ đoạn khiến người lệ thuộc mình hoặc người đang ở trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu hoặc miễn cưỡng thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác.
 • Tội cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi (Điều 144 Bộ luật Hình sự): có hành vi dùng mọi thủ đoạn khiến người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi đang ở trong tình trạng lệ thuộc mình hoặc trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu hoặc miễn cưỡng thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác.
 • Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi (Điều 142 Bộ luật Hình sự): Mọi trường hợp giao cấu với trẻ dưới 13 tuổi và giao cấu với trẻ em từ 13 đến dưới 16 tuổi trái ý muốn của nạn nhân.
 • Tội hiếp dâm (Điều 141 Bộ luật Hình sự): Có hành vi giao cấu với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi mà trái ý muốn của nạn nhân.

Khi có hành vi thỏa mãn cấu thành tội phạm tội giao cấu với người chưa thành niên, người phạm tội bên cạnh việc phải chịu trách nhiệm hình sự về tội danh quy định tại Bộ luật Hình sự. Theo đó, người phạm tội có thể bị áp dụng hình phạt tù (tùy theo tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, người phạm tội sẽ bị áp dụng hình phạt tù theo các khung hình phạt) và hình phạt bổ sung như sau:

Mức phạt Tội giao cấu hoặc thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác đối với người từ 13 – 16 tuổi Tội cưỡng dâm Tội hiếp dâm
Phạt tù (mức phạt chung) Từ 01 – 05 năm. Bị hại từ đủ 16-18 tuổi: Từ 02 – 07 năm.

Bị hại dưới 16 tuổi: Từ 05 – 10 năm

Bị hại từ đủ 16-18 tuổi: Từ 02 – 07 năm.

Bị hại dưới 16 tuổi: Từ 07 – 15 năm

Phạt bổ sung Có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Trách nhiệm dân sự

Bên cạnh việc phải chịu trách nhiệm hình sự về tội danh quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 người có hành vi giao cấu với người chưa thành niên còn phải chịu trách nhiệm dân sự theo Điều 19 Bộ luật Dân sự 2015. Theo đó, các cá nhân này sẽ có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bị hại. Bồi thường thiệt hại là hình thức trách nhiệm dân sự nhằm buộc bên có hành vi gây thiệt hại phải khắc phục hậu quả bằng cách đền bù các tổn thất về vật chất và tổn thất về tinh thần cho bên bị thiệt hại.

Về bồi thường vật chất

 • Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại.
 • Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại, nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại.
 • Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị, nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại;

Về bồi thường về tinh thần

Mức bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa cho một người có sức khỏe bị xâm phạm không quá năm mươi lần mức lương cơ sở do Nhà nước quy định (áp dụng theo quy định hiện hành tại Nghị định 24/2023/NĐ-CP, mức lương cơ sở năm 2024 là 1,8 triệu đồng/tháng).

Trách nhiệm hành chính

Người có hành giao cấu với người từ đủ 16 tuổi trở lên mà có sự đồng thuận tự nguyện thì không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội hiếp dâm hay giao cấu với người chưa thành niên. Tuy nhiên, trong trường hợp giao cấu với người từ 16 tuổi trở lên theo hình thức mua bán dâm thì các cá nhân trên có thể bị xử phạt vi phạm hành chính.

Theo quy định tại Điều 24 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, hành vi giao cấu với người từ 16 tuổi trở lên theo hình thức mua bán dâm sẽ bị xử phạt hành chính với các hình thức như phạt tiền, phạt bổ sung:

Phạt tiền

 • Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi mua dâm.
 • Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp mua dâm từ 02 người trở lên cùng một lúc.

Sự khác nhau của các tội phạm liên quan đến giao cấu với người chưa thành niên

  Tội giao cấu với người từ 13 – 16 tuổi Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi Tội hiếp dâm
Căn cứ pháp lý Điều 145 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 Điều 142 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 Điều 141 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017
Mặt khách quan Có hành vi giao cấu theo thỏa thuận đồng ý giữa người đã thành niên (từ đủ mười tám tuổi trở lên) với người chưa thành niên không vì bất kỳ mục đích có tính chất khác, không có điều kiện. Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn.

Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi.

Hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân.
Mặt chủ quan Người phạm tội thực hiện tội phạm với lỗi cố ý trực tiếp. Người phạm tội thực hiện tội phạm với lỗi cố ý trực tiếp. Người phạm tội thực hiện tội phạm với lỗi cố ý trực tiếp.
Khách thể Hành vi phạm tội xâm phạm đến quyền được bảo vệ về nhân phẩm, danh dự của người chưa thành niên, xâm phạm đến sức khỏe và sự phát triển bình thường của người chưa thành niên. Hành vi phạm tội xâm phạm đến quyền được bảo vệ về nhân phẩm, danh dự của trẻ em, xâm phạm đến sức khỏe và sự phát triển bình thường của trẻ em. Xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự con người.
Chủ thể thực hiện tội phạm Người đã thành niên (từ đủ 18 tuổi trở lên).

Có năng lực trách nhiệm hình sự.

Người từ đủ 14 tuổi trở lên. Người từ đủ 14 tuổi trở lên.
Bị hại Người từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Người dưới 16 tuổi. Người từ đủ 16 tuổi.
Hình phạt Phạt tù: Thấp nhất là 01 năm tù, cao nhất là 15 năm tù.

Hình phạt bổ sung: Có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Phạt tù: Thấp nhất là 07 năm, cao nhất là tử hình.

Hình phạt bổ sung: Có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Phạt tù: Thấp nhất là 05 năm tù, cao nhất là tù chung thân.

Hình phạt bổ sung: Có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Dịch vụ tư vấn của Luật Việt An

 • Tư vấn các quy định pháp lý liên quan đến hành vi phạm tội, cụ thể quy định giao cấu với người chưa thành niên phải chịu trách nhiệm gì.
 • Hỗ trợ tham gia vào các giai đoạn tố tụng để làm rõ hành vi phạm tội và phân tích tư vấn các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự.
 • Tư vấn, hướng dẫn, đưa ra phương án khắc phục hậu quả của hành vi phạm tội.
 • Tư vấn hướng dẫn các chính sách khoan hồng, chính sách ân xá, đặc xá, cho mãn hạn tù trước thời hạn.
 • Tư vấn, hỗ trợ cho người bị hại trong các vụ án hình sự để đảm bảo các quyền và lợi ích chính đáng mà họ được hưởng.
 • Đại diện cho người phạm tội, người bị hại tham gia các giai đoạn tố tụng như điều tra, truy tố, xét xử nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp.

Quý khách hàng có thắc mắc liên quan hoặc có nhu cầu hỗ trợ tư vấn vấn đề giao cấu với người chưa thành niên, vui lòng liên hệ Công ty Luật Việt An để được hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả nhất!

Bài viết được cập nhật đến tháng 5/2024, bất kỳ sự thay đổi về pháp luật nào chưa được cập nhật, vui lòng liên hệ đến Luật Việt An để được hỗ trợ.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Luật sư hình sự

  Luật sư hình sự

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO