Hồ sơ đăng ký sáng chế tại Campuchia

Hồ sơ đăng ký sáng chế tại Campuchia là thủ tục quan trọng, là tiền để để sáng chế được bảo vệ và công nhận quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm độc đáo và sáng tạo. Việc này không chỉ giúp tạo điều kiện công bằng cho những nỗ lực nghiên cứu, đổi mới, mà còn thúc đẩy sự phát triển bền vững trong lĩnh vực kỹ thuật và sáng tạo. Để hiểu rõ thủ tục này tại Campuchia, việc chuẩn bị hồ sơ đăng ký sáng chế là bước cơ bản và quyết định. Hồ sơ đăng ký sáng chế bao gồm nhiều yếu tố quan trọng, từ thông tin cá nhân của chủ đơn đến mô tả chi tiết về sáng chế và quy trình nghiên cứu. Để đảm bảo đạt được hiệu quả cao trong quá trình này, việc nắm vững những yếu tố cần thiết và tuân thủ các quy định của cơ quan chức năng Campuchia là cần thiết. Thông qua bài viết này, Luật Việt An sẽ hướng dẫn quý khách hàng cách chuẩn bị hồ sơ đăng ký sáng chế tại Campuchia.

Đăng ký sáng chế

Cơ sở pháp lý

 • Luật về Bằng sáng chế, Chứng chỉ Mô hình Tiện ích và Thiết kế Công nghiệp, có hiệu lực từ tháng 1 năm 2003;
 • Nghị định và thông tư liên quan.

Hồ sơ đăng ký sáng chế tại Campuchia

Theo quy định của Luật về Bằng sáng chế, Chứng chỉ Mô hình Tiện ích và Thiết kế Công nghiệp, hồ sơ đăng ký sáng chế tại Campuchia bao gồm các tài liệu sau:

 • Tờ khai đăng ký sáng chế

Tờ khai đăng ký sáng chế phải bao gồm các thông tin sau:

 • Tên, địa chỉ của người nộp đơn
 • Tên và địa chỉ của tác giả sáng chế (nếu người nộp đơn không phải là tác giả sáng chế)
 • Tiêu đề sáng chế
 • Mô tả sáng chế
 • Bố trí sáng chế
 • Yêu cầu cấp bằng sáng chế
 • Bản mô tả sáng chế

Bản mô tả sáng chế phải bao gồm các thông tin sau:

 • Tên và địa chỉ của người nộp đơn
 • Tên và địa chỉ của tác giả sáng chế (nếu người nộp đơn không phải là tác giả sáng chế)
 • Tiêu đề sáng chế
 • Tóm tắt sáng chế
 • Mô tả chi tiết sáng chế
 • Các minh họa (nếu có)
 • Bố trí sáng chế

Bố trí sáng chế là bản vẽ hoặc mô hình thể hiện giải pháp kỹ thuật của sáng chế.

 • Yêu cầu cấp bằng sáng chế

Yêu cầu cấp bằng sáng chế phải bao gồm các thông tin sau:

 • Số lượng đơn đăng ký sáng chế
 • Ngày nộp đơn đăng ký sáng chế
 • Loại sáng chế
 • Phạm vi bảo hộ sáng chế

Ngoài ra, hồ sơ đăng ký sáng chế có thể bao gồm các tài liệu bổ sung sau:

 • Giấy ủy quyền

Giấy ủy quyền là văn bản ủy quyền cho người đại diện nộp đơn đăng ký sáng chế.

 • Chứng minh quyền ưu tiên

Chứng minh quyền ưu tiên là văn bản chứng minh rằng sáng chế đã được nộp đơn đăng ký tại một quốc gia khác trước ngày nộp đơn đăng ký sáng chế tại Campuchia.

Tất cả các tài liệu trong hồ sơ đăng ký sáng chế phải được nộp bằng tiếng Khmer. Tuy nhiên, các tài liệu bằng tiếng nước ngoài có thể được nộp kèm theo.

Hồ sơ đăng ký sáng chế phải được nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ Campuchia (CIP). CIP sẽ xem xét hồ sơ đăng ký sáng chế và ra quyết định cấp bằng sáng chế hoặc từ chối cấp bằng sáng chế.

Thẩm định hồ sơ đăng ký sáng chế tại Campuchia
Thẩm định hồ sơ đăng ký sáng chế tại Campuchia được thực hiện theo hai giai đoạn:

Thẩm định hình thức

Thẩm định hình thức bao gồm việc kiểm tra các thông tin và tài liệu trong hồ sơ đăng ký sáng chế để đảm bảo rằng hồ sơ đáp ứng các yêu cầu về hình thức của pháp luật sở hữu trí tuệ Campuchia.

Các nội dung được kiểm tra trong giai đoạn thẩm định hình thức bao gồm:

 • Tên, địa chỉ của người nộp đơn
 • Tên và địa chỉ của tác giả sáng chế (nếu người nộp đơn không phải là tác giả sáng chế)
 • Tiêu đề sáng chế
 • Mô tả sáng chế
 • Bố trí sáng chế
 • Yêu cầu cấp bằng sáng chế

Nếu hồ sơ đăng ký sáng chế đáp ứng các yêu cầu về hình thức, thì CIP sẽ cấp giấy chứng nhận nhận đơn đăng ký sáng chế. Giấy chứng nhận nhận đơn đăng ký sáng chế xác định ngày nộp đơn đăng ký sáng chế và ngày ưu tiên (nếu có).

Thẩm định nội dung

Thẩm định nội dung bao gồm việc kiểm tra tính mới, tính sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp của sáng chế.

Các nội dung được kiểm tra trong giai đoạn thẩm định nội dung bao gồm:

 • Tính mới của sáng chế: Sáng chế được coi là mới nếu nó chưa được công bố công khai ở Campuchia hoặc ở bất kỳ quốc gia nào khác trước ngày nộp đơn đăng ký sáng chế.
 • Tính sáng tạo của sáng chế: Tính sáng tạo là tính mới của sáng chế không thể dễ dàng suy ra từ kiến thức kỹ thuật hiện có ở Campuchia hoặc ở bất kỳ quốc gia nào khác vào ngày nộp đơn đăng ký sáng chế.
 • Khả năng áp dụng công nghiệp của sáng chế: Khả năng áp dụng công nghiệp là sáng chế có thể được sử dụng trong sản xuất hoặc trong các hoạt động thương mại khác.

Nếu sáng chế đáp ứng các yêu cầu về tính mới, tính sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp, thì CIP sẽ cấp bằng sáng chế. Bằng sáng chế sẽ có hiệu lực trong thời hạn 20 năm kể từ ngày nộp đơn đăng ký sáng chế.

Nếu sáng chế không đáp ứng các yêu cầu về tính mới, tính sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp, thì CIP sẽ ra quyết định từ chối cấp bằng sáng chế. Người nộp đơn có thể khiếu nại quyết định từ chối cấp bằng sáng chế trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định.

Giai đoạn công bố

Sau khi thẩm định nội dung, CIP sẽ công bố đơn đăng ký sáng chế trên Công báo sở hữu trí tuệ Campuchia. Thời hạn công bố là 3 tháng kể từ ngày kết thúc thẩm định nội dung.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày công bố, các bên thứ ba có quyền phản đối đơn đăng ký sáng chế nếu họ cho rằng sáng chế không đáp ứng các yêu cầu về tính mới, tính sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp. Nếu không có bên thứ ba nào phản đối đơn đăng ký sáng chế trong thời hạn 90 ngày, thì CIP sẽ cấp bằng sáng chế.

Dịch vụ đăng ký sáng chế tại Campuchia của Công ty Luật Việt An

 • Thực hiện việc tra cứu và thông báo cho quý khách hàng bằng văn bản kết quả tra cứu sáng chế tại Campuchia;
 • Soạn thảo hồ sơ và thay mặt chủ sở hữu sáng chế trực tiếp nộp và theo dõi tình trạng hồ sơ nộp đơn đăng ký sáng chế tại Campuchia;
 • Thông báo, tư vấn và xử lý các thiếu sót/từ chối của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) trong quá trình theo dõi đơn đăng ký sáng chế tại Campuchia;
 • Hỗ trợ theo dõi, đại diện giải quyết các phản đối và phản hồi với đại diện sở hữu trí tuệ thực hiện thủ tục tại Campuchia.
 • Nhận các công văn, Giấy chứng nhận và bàn giao cho khách hàng (nếu có).

Quý khách có nhu cầu nộp đơn đăng ký sáng chế tại Campuchia, vui lòng liên hệ đến Luật Việt An để được hỗ trợ hiệu quả nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO