Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Những doanh nghiệp vừa và nhỏ giữ vị trí quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay, do đó, Nhà nước luôn chú trọng ban hành và cố gắng thực thi nhiều chính sách, chương trình trợ giúp các doanh nghiệp này phát triển. Một trong những thay đổi tích cực đó là sự ra đời của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 (bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018).

Theo đó, luật được áp dụng đối với những doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật doanh nghiệp và đáp ứng tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm:

  • Nguồn vốn tín dụng có hỗ trợ, bảo lãnh của Nhà nước;
  • Nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước;
  • Nguồn vốn hỗ trợ từ miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất và các khoản khác phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật;
  • Nguồn vốn hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể tiếp cận các nguồn vốn hỗ trợ thông qua các chính sách hỗ trợ của nhà nước về tiếp cận tín dụng, hỗ trợ về thuế, kế toán. Doanh nghiệp có thể dễ dàng vay vốn từ các tổ chức tín dụng và được hỗ trợ xây dựng phương án sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, việc miễn, giảm thuế giúp cho doanh nghiệp bớt được khoản chi phí phải nộp vào ngân sách nhà nước và sử dụng nguồn vốn đó phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, doanh nghiệp nhỏ và vừa còn được hỗ trợ về mặt bằng sản xuất, hỗ trợ công nghệ, mở rộng thị trường, vấn đề pháp lý, phát triển nguồn nhân lực.

Tuy nhiên, việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cần đảm bảo các nguyên tắc về quy luật thị trường; bảo đảm công khai, minh bạch; Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có trọng tâm, có thời hạn, phù hợp với mục tiêu hỗ trợ và khả năng cân đối nguồn lực. Quy định này thể hiện đúng tinh thần của Luật đặt ra đó và chỉ hỗ trợ cho các doanh nghiệp, không làm thay đổi bản chất của nền kinh tế thị trường, nhà nước không được can thiệp sâu vào nền kinh tế thị trường. Hơn nữa, việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đòi hỏi có những nguồn lực tài chính vững vàng, minh bạch. Và phương án hỗ trợ cần được triển khai trên thực tế một cách hiệu quả, có lộ trình để thể hiện đúng vai trò, ý nghĩa của nó, tránh tình trạng các doanh nghiệp phụ thuộc, lạm dụng sự hỗ trợ từ phía nhà nước.

Trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa đồng thời đáp ứng điều kiện của các mức hỗ trợ khác nhau trong cùng một nội dung hỗ trợ theo quy định của pháp thì doanh nghiệp được lựa chọn mức hỗ trợ có lợi nhất. Trường hợp nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng đáp ứng điều kiện hỗ trợ theo quy định của Luật này thì ưu tiên lựa chọn doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao động nữ hơn.

Luật quy định các thông tin hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (nội dung, chương trình, kết quả thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các thông tin khác có liên quan) phải được cơ quan hỗ thực hiện công khai. Việc công khai thực hiện theo các hình thức sau:

  • Niêm yết công khai tại cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;
  • Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của cơ quan thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Các doanh nghiệp cần theo dõi, cập nhật các chính sách ưu đãi từ phía cơ quan nhà nước để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

CÔNG TY LUẬT - ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ Việt An

Luật sư: Đỗ Thị Thu Hà

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 0979 05 77 68

Mobile: 0976 18 66 08

Email: info@luatvietan.vn

Yahoo Online

Yahoo Online

Hotline: 0913 380 750
Mr Dong

Văn phòng tại TP Hồ Chí Minh

Mobile: 0966 83 66 08

Mobile: 0975 58 79 58

Email: saigon@luatvietan.vn

Yahoo Online

Skype Online

Tin tức doanh nghiệp

Điều kiện cấp phép kinh doanh xăng dầu

Mới đây, Bộ công thương đã ban hành Thông tư số 28/2017/TT-BCT trong đó có phần sửa đổi, bổ sung thông tư trong kinh doanh xăng dầu. Theo đó, Thông tư số...

Dán nhãn hàng hóa

“Nhãn hàng hóa” được quy định tại Luật Thương mại 2005 và Nghị định 89/2006/NĐ-CP được Chính Phủ ban hành ngày 30 tháng 08 năm 2006. Theo đó, nhãn hàng...

Thành lập công ty kiến trúc

Trong những năm gần đây, nhu cầu thuê thiết kế nhà ở đang ngày càng nhiều và trở nên phổ biến, các gia đình có yêu cầu cao hơn đối với không gian sống...
Công ty tư vấn luật - Đại diện sở hữu trí tuệ Việt An

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số: 01010266/TP/ĐKHĐ, cấp lần đầu ngày 23/10/2007 tại Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội.

Giấy đăng ký hoạt động của Chi Nhánh Luật Việt An tại TP Hồ Chí Minh

Đại diện bởi: Bà Đỗ Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty)

Mã số thuế: 0102392370