Lịch sử về bảo hộ nhãn hiệu

Ngày 08/03/1949, Việt Nam dưới sự quản lý của chính quyền Việt Nam cộng hòa đã trở thành thành viên của Công ước Paris là một trong những công ước quan trọng nhất về sở hữu công nghiệp được kí kết sớm nhất vào ngày 20/3/1883. Công ước là nền tảng cho sự ra đời của các điều ước quốc tế điểu chỉnh việc bảo hộ tương tự hay riêng biệt. Cùng thời gian này Việt Nam cũng trở thành thành viên Thỏa ước Madrid 1891. Ngày 02/06/1976, Việt Nam trở thành thành viên của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đánh dấu một bước phát triển mới của pháp luật về sở hữu trí tuệ của nước ta.

Ngày 2/07/1982, Cục Sáng chế, tiền thân của Cục Sở hữu trí tuệ ngày nay, được thành lập. Đây là cơ quan nhà nước thực hiện công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ cũng như các hoạt động sự nghiệp về sở hữu công nghiệp. Đồng thời, ngày 14/12/1982, Hội đồng Bộ trưởng ban hành nghị định 197-HĐBT Điều lệ về nhãn hiệu hàng hoá, đây là văn bản pháp lý đầu tiên của Việt Nam quy định về lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, ngày càng có nhiều quy định về sở hữu trí tuệ được hoàn thiện và ban hành nhằm đáp ứng tốt nhu cầu của xã hội, góp phần không nhỏ vào sự phát triển của khoa học, công nghệ nói riêng và nền kinh tế của đất nước nói chung trong thời kỳ hội nhập. Đặc biệt, sau khi thực hiện đổi mới từ năm 1986 các văn bản lần lượt được ban hành như: Nghị định số 85-HĐBT ngày 13/5/1988 về bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, Nghị định số 200-HĐBT ngày 28/12/1988 về bảo hộ giải pháp hữu ích, Nghị định số 201-HĐBT về li-xăng sở hữu công nghiệp,….

Năm 1992, quyền nghiên cứu và phát triển các hoạt động sở hữu trí tuệ nói chung của công dân được ghi nhận tại Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nhằm cụ thể hóa và ghi nhận các quy định về sở hữu trí tuệ Quốc hội khóa XI đã thông qua Luật sở hữu trí tuệ 2005, kèm theo đó là các văn bản hướng dẫn thi hành (sửa đổi, bổ sung, xử lý vi phạm). Có thể nói: “từ 2005, Việt Nam đã có đầy đủ khung pháp lý quy định về sở hữu trí tuệ nói chung và nhãn hiệu nói riêng”.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tin tức doanh nghiệp

  Tin tức doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO