Mẫu hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là một trong những loại hình rất được các nhà đầu tư yêu thích để mở doanh nghiệp. Để có thể thành lập doanh nghiệp tư nhân, bắt buộc nhà đầu tư sẽ phải biết hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân sẽ bao gồm những loại giấy tờ nào. Để giải đáp thắc mắc của quý khách hàng, công ty Luật Việt An đưa ra bài viết mẫu hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân.

Cơ sở pháp lý

 • Luật Doanh nghiệp Việt Nam năm 2020.
 • Nghị định 122/2020/NĐ-CP liên thông đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký hóa đơn.
 • Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp.

Doanh nghiệp tư nhân là gì?

Căn cứ tại Điều 183 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định về doanh nghiệp tư nhân như sau:

 • Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ một loại chứng khoán nào.
 • Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân.
 • Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh.
 • Doanh nghiệp tư nhân sẽ không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

Thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân

Khi thành lập doanh nghiệp tư nhân thì quý khách sẽ phải thực hiện theo những bước như sau:

Chuẩn bị thông tin, hồ sơ

Quý khách chuẩn bị các loại hồ sơ thành lập như dưới đây.

 • Chuẩn bị về tên doanh nghiệp tư nhâ phải đảm bảo không bị trùng, không gây nhầm lẫn đối với doanh nghiệp khác trên phạm vi cả nước.
 • Địa chỉ: Trụ sở chính của doanh nghiệp là địa điểm liên lạc vàgiao dịch của doanh nghiệp, trụ sở phải ở trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định, số điện thoại, thư điện tử.
 • Chuẩn bị vốn đầu tư: Là mức vốn chủ doanh nghiệp đầu tư vào hoạt động của doanh nghiệp và phải góp đầy đủ đúng thời hạn 90 ngày kể từ khi được cấp giấy phép doanh nghiệp.
 • Chuẩn bị ngành nghề kinh doanh: Ngành nghề kinh doanh phải đảm bảo có trong hệ thống ngành nghề theo pháp luật quy định và không bị cấm đầu tư kinh doanh.

Nộp hồ sơ

Có thể nộp hồ sơ theo các cách như sau:

 • Có thể nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Phòng đăng ký kinh doanh nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.
 • Sử dụng phương thức nộp qua mạng internet theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Tiếp nhận hồ sơ

Phòng đăng ký kinh doanh sẽ tiếp nhận hồ sơ để nhận thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi đã nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Nhận kết quả

Khi đã nhận đủ giấy tờ cần thiết, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ cho doanh nghiệp. Trong trường hợp xét thấy hồ sơ hợp lệ thì sẽ trao giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ.

Căn cứ vào ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ hoặc có thể đăng ký nhận kết quả tại địa chỉ thông qua dịch vụ trả kết quả qua bưu điện.

Nếu hồ sơ hợp lệ thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Công bố thông tin và thông báo mẫu con dấu

Doanh nghiệp tư nhân sẽ công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp trên cổng thông tin đăng ký quốc gia.

Đồng thời doanh nghiệp sẽ thông báo mẫu con dấu với Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư khu vực doanh nghiệp đặt trụ sở.

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân

Theo quy định của pháp luật hiện hành, hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân bao gồm những loại giấy tờ như sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân quy định tại tại Phụ lục I-1 được ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT.
 • Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ doanh nghiệp: Đối với công dân Việt Nam là Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực. Đối với người nước ngoài sẽ là hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.
 • Văn bản ủy quyền (trong trường hợp không phải là người đại diện theo pháp luật).
 • Các giấy tờ khác nếu có đăng ký kinh doanh ngành nghề có điều kiện: Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định). Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với doanh nghiệp tư nhân kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
 • Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác).
 • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Mẫu hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân

Căn cứ tại Phụ lục I-1 được ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT. Mẫu đơn đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân bao gồm những nội dung như sau:

downlaw

Vì đây là mẫu đã được quy định một cách rõ ràng trong vă bản pháp luật nên các thương nhân khi muốn đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân bắt buộc phải tuân theo mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp này.

Về mặt nội dung của giấy đề nghị thì sẽ bao gồm những nội dung cơ bản như sau:

 • Ngày, tháng, năm làm đề nghị.
 • Tên cơ quan đăng kinh doanh xem xét đề nghị thành lập doanh nghiệp.
 • Họ và tên, giới tính, ngày sinh, dân tộc, quốc tịch, mã số giấy tờ chứng thực cá nhân cùng ngày cấp và nơi cấp, địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú, địa chỉ nơi ở hiện tại, số điện thoại, email, fax của chủ doanh nghiệp tư nhân.
 • Tình trạng thành lập của doanh nghiệp.
 • Tên bằng tiếng Việt, ngoại ngữ và tên viết tắt của doanh nghiệp.
 • Địa chỉ trụ sở chính.
 • Ngành nghề kinh doanh.
 • Vốn đầu tư, tài sản được dùng để góp vốn.
 • Thông tin đăng ký thuế.
 • Thông tin về hộ kinh doanh được chuyển đổi để thành lập doanh nghiệp tư nhân.

 Hướng dẫn viết giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

 • Tên của chủ doanh nghiệp và doanh nghiệp sẽ phải luôn viết in hoa.
 • Tại mục “Kính gửi” đề tên Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Tại mục “Vốn đầu tư” phải kê khai chuẩn xác theo phần trăm từng loại tài sản được sử dụng để đầu tư vào hoạt động của doanh nghiệp.
 • Tại mục “Ngành, nghề kinh doanh” chỉ được đăng ký kinh doanh các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện nếu đã thỏa mãn các quy định của Luật Đầu tư.
 • Tại mục “Kế toán trưởng hay Người phụ trách kế toán” chỉ cần phải kê khai nếu doanh nghiệp lựa chọn phương thức hạch toán là “Hạch toán độc lập”.
 • Tại mục “Năm tài chính” có thể điền như sau: Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. Đối với trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quỹ; ngày; tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý
 • Không cần phải kê khai thời điểm hoạt động nếu thời điểm bắt đầu hoạt động cũng là ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Không cần kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu thêm thông tin về mẫu hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân xin vui lòng liên hệ Công ty Luật Việt An để được chúng tôi hỗ trợ tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thành lập công ty

  Thành lập công ty

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO