Phân loại dự án theo tiêu chí môi trường Theo Luật 2020

Hiện nay, nhu cầu đầu tư kinh doanh ngày càng phát triển, kéo theo sự ra đời của nhiều dự án đầu tư ở nhiều lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn khác nhau. Dự án đầu tư được phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau như về thời hạn, nguồn vốn, mức độ và quy mô, lĩnh vực đầu tư,… Một trong số đó là dựa trên tiêu chí môi trường. Sau đây, Luật Việt An sẽ tư vấn về phân loại dự án theo tiêu chí môi trường theo quy định pháp luật hiện hành.

Các tiêu chí môi trường phân loại dự án

Theo Khoản 1 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường 2020, tiêu chí về môi trường để phân loại dự án đầu tư bao gồm:

Các tiêu chí môi trường phân loại dự án

Phân loại dự án theo tiêu chí môi trường

Theo Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, dự án đầu tư theo tiêu chí môi trường được phân thành 4 nhóm với các tiêu chí phân loại giảm dần mức độ gây ô nhiễm môi trường. Các dự án còn lại không thuộc nhóm I, II, III sẽ thuộc nhóm IV (nhóm các Dự án không có nguy cơ tác động xấu đến môi trường). Các tiêu chí cụ thể như sau:

Tiêu chí Dự án đầu tư nhóm I Dự án đầu tư nhóm II Dự án đầu tư nhóm III
Nguy cơ tác động của dự án Dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao Dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường Dự án ít có nguy cơ tác động xấu đến môi trường
Các trường hợp cụ thể
Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường – Quy mô, công suất lớn;

– Quy mô, công suất trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường.

– Quy mô, công suất trung bình.

– Quy mô, công suất nhỏ nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường

Quy mô, công suất nhỏ
Dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường Quy mô, công suất lớn nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường Quy mô, công suất trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường Có phát sinh nước thải, bụi, khí thải phải được xử lý hoặc có phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định.
Dự án sử dụng đất, đất có mặt nước, khu vực biển Quy mô lớn hoặc với quy mô trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường Quy mô trung bình hoặc với quy mô nhỏ nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường
Dự án khai thác khoáng sản, tài nguyên nước Quy mô lớn hoặc với quy mô trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường Quy mô, công suất trung bình hoặc với quy mô, công suất nhỏ nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường
Dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất Quy mô trung bình trở lên nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường Quy mô nhỏ nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường
Dự án có yêu cầu di dân, tái định cư Quy mô lớn Quy mô trung bình

Yếu tố nhạy cảm về môi trường là gì?

Tiêu chí dự án có yếu tố nhạy cảm về môi trường được xác định theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường 2020 dựa trên các yếu tố như sau:

Yếu tố nhạy cảm về môi trường là gì?

Quy mô dự án đầu tư được xác định như thế nào?

Đầu tư công

Quy mô của dự án đầu tư được phân loại theo tiêu chí quy định tại Luật Đầu tư công 2019, gồm:

 • Dự án quan trọng quốc gia;
 • Nhóm A,
 • Nhóm B;
 • Nhóm C;

Diện tích đất

Quy mô diện tích sử dụng đất, đất có mặt nước của dự án được phân thành 03 loại:

 • Lớn;
 • Trung bình;
 • Nhỏ;

Khu vực biển

Quy mô sử dụng khu vực biển được phân thành 02 nhóm theo thẩm quyền cấp giấy phép:

 • Nhận chìm ở biển;
 • Giao khu vực biển và giao khu vực biển để lấn biển;

Khai thác tài nguyên

Quy mô khai thác tài nguyên thiên nhiên được phân thành 02 nhóm theo thẩm quyền cấp giấy phép:

 • Khai thác khoáng sản,
 • Khai thác và sử dụng tài nguyên nước.

Danh mục loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường

Danh mục loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP được phân thành mức I, mức II, mức III với công suất: lớn, nhỏ hoặc trung bình.

Cụ thể có thể kể đến một số loại hình như sau:

Mức I

 • Làm giàu, chế biến khoáng sản độc hại, khoáng sản kim loại; chế biến khoáng sản có sử dụng hóa chất độc hại
 • Sản xuất gang, thép, luyện kim
 • Sản xuất bột giấy, sản xuất giấy từ nguyên liệu tái chế hoặc từ sinh khối
 • Sản xuất hóa chất vô cơ cơ bản, phân bón hóa học
 • Sản xuất vải, sợi, dệt may
 • Sản xuất da (có công đoạn thuộc da); thuộc da
 • Khai thác dầu thô, khí đốt tự nhiên
 • Lọc, hóa dầu

Mức 2

Danh mục loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường - Mức 2

Mức 3

 • Chế biến mủ cao su
 • Sản xuất bia, nước giải khát có gas
 • Sản xuất pin, ắc quy
 • Chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô công nghiệp
 • Sản xuất đường từ mía
 • Sản xuất linh kiện, thiết bị điện, điện tử

Danh mục các dự án thuộc nhóm I

Danh mục chi tiết các dự án đầu tư nhóm I, II và III được quy định tương ứng tại Phụ lục III, Phụ lục IV và Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP. Trong đó các dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường (dự án nhóm I) bao gồm:

các dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường

Nghĩa vụ đánh giá tác động môi trường dự án

Đánh giá tác động môi trường là quá trình phân tích, đánh giá, nhận dạng, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư và đưa ra biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường.

Theo Điều 30 Luật Bảo vệ môi trường 2019, đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường bao gồm:

 • Dự án đầu tư nhóm I;
 • Dự án đầu tư nhóm II, trừ hai trường hợp:
  • Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất trung bình;
  • Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất nhỏ nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường; dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường;

Lưu ý, nếu những đối tượng trên thuộc dự án đầu tư công khẩn cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư công thì không phải thực hiện đánh giá tác động môi trường.

Ý nghĩa của việc phân loại dự án theo tiêu chí môi trường

 • Việc phân loại dự án đầu tư theo tiêu chí về môi trường có thể ngăn ngừa được một số hạn chế của những phân loại dự án đầu tư cũ như bỏ sót nhiều dự án đầu tư có nguồn vốn tư nhân mà không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, có tác động lớn đến môi trường nhưng không phải đánh giá sơ bộ tác động môi trường để sàng lọc trong giai đoạn chuẩn bị dự án.
 • Hay nhiều dự án đầu tư công, đầu tư, PPP không có hoặc chỉ tác động rất ít tới môi trường khi triển khai thực hiện nhưng vẫn phải thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường, gây tốn thêm thời gian và chi phí, lãng phí nguồn lực xã hội.
 • Trên cơ sở này, Nhà nước đã ban hành các quy định về tiêu chí môi trường để phân loại dự án đầu tư, để hướng dẫn cơ quan tổ chức, cá nhân thi hành một cách đúng đắn.
 • Phân loại dự án đầu tư là quá trình đánh giá các tác động của dự án đến môi trường, từ đó đưa ra các biện pháp giảm thiểu và quản lý tác động môi trường phù hợp, nhằm đáp ứng yêu cầu lập hồ sơ môi trường theo quy định pháp luật.

Quý khách hàng có thắc mắc hay có nhu cầu tư vấn các dịch vụ pháp lý liên quan đến dự án đầu tư, xin vui lòng liên hệ Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thông tin nhà đầu tư cần biết

  Thông tin nhà đầu tư cần biết

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO