Phân loại hình theo hiện tượng thiên nhiên khi đăng ký nhãn hiệu

Loại hình này thuộc vào lớp một của bảng phân loại hình Vienna 07. Nó được phân loại vào lớp 01 và có tên gọi: Thiên thể, các hiện tượng tự nhiên, các bản đồ địa lý. Dựa trên lớp 1 và phân theo các nhóm sau: sao, sao chổi, măt trời, trái dất, địa cầu, các hành tinh , mặt trăng, chòm sao, nhóm sao, bầu trời sao, thiên thể, bản đồ thiên thể, các hiện tượng tự nhiên, bản đồ địa lý, bình đồ địa cầu.

Bảng phân loại hình, lớp 1: Các hiện tượng tự nhiên

01.15 NATURAL PHENOMENA CÁC HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN
  Note: Not include sets of lines evoking sound or electromagnetic waves (A 26.11.22) Chú thích: Không bao gồm tập hợp các đường thẳng làm liên tưởng đến âm thanh hay sóng điện từ (A 26.11.22)
01.15.01 Rainbows Cầu vồng
01.15.03 Lightning Chớp
01.15.05 Flames Ngọn lửa
01.15.07 Sparks, explosions, exploding fireworks Tia chớp, tiếng nổ, pháo hoa
Note: Not including sparks represented by uneven-pointed stars (01.01.01) Chú thích: Không bao gồm các tia sáng phát ra từ những ngôi sao có cánh không bình thường (01.01.01)
01.15.09 Luminous sources, rays, shafts of light Nguồn sáng, tia sáng, chùm ánh sáng
01.15.11 Clouds, fog, vapor, smoke Mây, sương, hơi nước, khói
01.15.13 Rain, hail Mưa, mưa đá
01.15.14 Puddles (of water) Vũng nước (nước)
01.15.15 Drops Giọt nước
01.15.17 Snow, snow flakes or snow crystals Tuyết, bông tuyết hoặc hoa tuyết
01.15.19 Icicles, stalactites, stalagmites, mineral crystals Cột băng, thạch nhũ, măng đá, tinh thể khoáng chất
01.15.21 Bubbles, frothy masses Bong bóng, khối bọt
Note: Including speech bubbles. Gồm các hộp hội thoại
01.15.23 Vortices, rotary movements, tornadoes Gió lốc, chuyển động xoáy, vòi rồng
Note: Not including astronomic orbits (01.13.01), atomic orbits (01.13.10), concentric circles (26.01.04 or 26.01.05) and spirals (26.01.05). Chú thích: Không bao gồm các quĩ đạo thiên văn (01.13.01), các quĩ đạo nguyên tử (01.13.10), các đường tròn đồng tâm (26.01.04 hoặc 26.01.05) và các đường xoắn ốc (26.01.05)
01.15.24 Waves Sóng
Note: Not including waves represented by wavy lines (26.11.01 to 26.11.03). Chú thích: Không bao gồm sóng do các đường lượn sóng tạo nên (từ 26.11.01 đến 26.11.03)
01.15.25 Other natural phenomena not classified in other divisions or categories Các hiện tượng tự nhiên không thuộc các nhóm khác
Note: Including aurora borealis (northern lights) Chú thích: Gồm cả cảnh bình minh Bắc cực

 

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  100 câu hỏi liên quan đến đăng ký nhãn hiệu năm 2023, 2024

  100 câu hỏi liên quan đến đăng ký nhãn hiệu năm 2023, 2024

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO