Pháp luật tố tụng hành chính

Pháp luật tố tụng hành chính quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hành chính; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; trình tự, thủ tục khởi kiện, giải quyết vụ án hành chính, thi hành án hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hành chính. Luật tố tụng hành chính góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; giáo dục mọi người nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; bảo đảm tính ổn định, thông suốt và hiệu lực của nền hành chính quốc gia.

Thủ tục áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng hành chính

Thủ tục áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng hành chính

Ngày ban hành: 25/11/2020 , Nơi ban hành: Hà Nội , Người ký: Nguyễn Sinh Hùng

Nghị Quyết Số 104 về Thi hành luật Tố Tụng Hành Chính

Kể từ ngày Luật tố tụng hành chính số 93/2015/QH13 có hiệu lực thi hành (ngày 01 tháng 7 năm 2016):

Ngày ban hành: 25/08/2020 , Nơi ban hành: , Người ký: Củ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

Mẫu số 14-HC Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính (dành cho Thẩm phán)

Mẫu số 14-HC Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính (dành cho Thẩm phán)

Ngày ban hành: 13/01/2020 , Nơi ban hành: Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao , Người ký: Nguyễn Hòa Bình

Tiêu chí xác định vụ việc hòa giải thành, đối thoại thành

Tiêu chí xác định vụ việc hòa giải thành, đối thoại thành. Công văn số 55/TANDTC-PC được ban hành và hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao.

Ngày ban hành: 20/03/2018 , Nơi ban hành: Hà Nội , Người ký: Phó Tránh Án - Nguyễn Trí Tuệ

Luật xử phạt hành chính 2017 - 09/VBHN-VPQH

Vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính.

Ngày ban hành: 12/12/2017 , Nơi ban hành: Hà Nội , Người ký: Nguyễn Xuân Phúc

Nghị quyết 02/2017 của Hội đồng thẩm phán ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính

Nghị quyết 02/2017 ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng hành chính do Hội đồng thẩm phán ban hành. Sau khi có ý kiến thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

Ngày ban hành: 13/08/2017 , Nơi ban hành: Hà Nội - Hội đồng thẩm phán , Người ký: Chánh Án - Nguyễn Hòa Bình

Mẫu số 05-HC Thông báo tạm ứng chi phí tố tụng

Mẫu số 05-HC Thông báo tạm ứng chi phí tố tụng trong tố tụng hành chính do Hội đồng thẩm phán ban hành.

Ngày ban hành: 13/01/2017 , Nơi ban hành: Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao , Người ký: Nguyễn Hòa Bình

Mẫu số 18-HC Quyết định hoãn phiên toà Tố tụng hành chính

Mẫu số 18-HC Quyết định hoãn phiên toà Tố tụng hành chính

Ngày ban hành: 13/01/2017 , Nơi ban hành: Ủy ban thường vụ quốc hội , Người ký: Nguyễn Hòa Bình

Mẫu số 06-HC Thông báo về việc thụ lý vụ án Tố tụng hành chính

Mẫu số 06-HC Thông báo về việc thụ lý vụ án Tố tụng hành chính, được hướng dẫn thực hiện Hội đồng thẩm phán Việt Nam

Ngày ban hành: 13/01/2017 , Nơi ban hành: Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao , Người ký: Nguyễn Hòa Bình

Mẫu số 19-HC Quyết định tạm ngừng phiên tòa tố tụng hành chính

Mẫu số 19-HC Quyết định tạm ngừng phiên tòa tố tụng hành chính

Ngày ban hành: 13/01/2017 , Nơi ban hành: Hội đồng thẩm phán, Hà Nội , Người ký: Chánh Án: Nguyễn Hòa Bình

Mẫu số 07-HC Biên bản về kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ

Mẫu số 07-HC Biên bản về kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ

Ngày ban hành: 13/01/2017 , Nơi ban hành: Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao , Người ký: Nguyễn Hòa Bình

Mẫu số 20-HC Biên bản phiên toà sơ thẩm tố tụng hành chính

Mẫu số 20-HC Biên bản phiên toà sơ thẩm tố tụng hành chính

Ngày ban hành: 13/01/2017 , Nơi ban hành: Hội đồng thẩm phán , Người ký: Nguyễn Hòa Bình

Mẫu số 08-HC Biên bản đối thoại tố tụng hành chính

Mẫu số 08-HC Biên bản đối thoại tố tụng hành chính,  ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Ngày ban hành: 13/01/2017 , Nơi ban hành: Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao , Người ký: Nguyễn Hòa Bình

Mẫu số 21-HC Biên bản nghị án trong tố tụng hành chính

Mẫu số 21-HC Biên bản nghị án trong tố tụng hành chính

Ngày ban hành: 13/01/2017 , Nơi ban hành: Hội thẩm phán , Người ký: Chánh án : Nguyễn Hòa Bình

Mẫu số 09-HC Quyết định công nhận kết quả đối thoại thành, đình chỉ giải quyết vụ án

Mẫu số 09-HC Quyết định công nhận kết quả đối thoại thành, đình chỉ giải quyết vụ án

Ngày ban hành: 13/01/2017 , Nơi ban hành: Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao , Người ký: Nguyễn Hòa Bình

CÔNG TY LUẬT - ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ - ĐẠI LÝ THUẾ VIỆT AN

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số: 01010266/TP/ĐKHĐ, cấp lần đầu ngày 23/10/2007 tại Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội.

Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Công ty Luật Việt An tại TP Hồ Chí Minh

Đại diện bởi: TS. LS Đỗ Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty)

Mã số thuế: 0102392370

Thông báo bộ công thương