Quy định về xuất hóa đơn điện tử

Ngày:

Xin chào công ty luật Việt An. Mình xin phép nêu sự việc phát sinh nghiệp vụ như sau : Công ty mình chuyên về dự án cung cấp hàng hóa, thiết bị cho các đơn vị HCSN, hợp đồng là trọn gói bao gồm hàng hóa, nhân công lắp đặt, hướng dẫn, chi phí vận chuyển, …

Hiện tại bên mình đang sử dung hóa đơn điện tử và thường danh mục hàng hóa, dịch vụ đã nêu rất chi tiết trong hợp đồng rồi nên khi có nghiệm thu bàn giao bên mình sẽ Xuất hóa đơn theo hợp đồng như 2 mẫu ảnh.

Vậy bên mình xuất hóa đơn như này là có sai quy định về xuất hóa đơn điện tử hay không?

Tư vấn Xuất hóa đơn điện tử

Đại lý thuế Việt An có nhận được email bạn gửi hỏi về nội dung liên quan đến xuất hóa đơn điện tử. Về vướng mắc của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.

+ Tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 3 hướng dẫn về hoá đơn điện tử.

1. Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ được khởi tạo, lập, gửi nhận, lưu trữ bằng phương tiện điện tử. Hóa đơn điện tử phải đáp ứng các nội dung quy định tại Điều 6 Thông tư này.

Hóa đơn điện tử có giá trị pháp lý nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

a) Có sự đảm bảo đủ tin cậy về tính toàn vẹn của thông tin chứa trong hóa đơn điện tử từ khi thông tin được tạo ra ở dạng cuối cùng là hóa đơn điện tử.

Tiêu chí đánh giá tính toàn vẹn là thông tin còn đầy đủ và chưa bị thay đổi, ngoài những thay đổi về hình thức phát sinh trong quá trình trao đổi, lưu trữ hoặc hiển thị hóa đơn điện tử.

b) Thông tin chứa trong hóa đơn điện tử có thể truy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết. ”

+ Tại Điều 6 quy định nội dung của hóa đơn điện tử:

“Điều 6. Nội dung của hoá đơn điện tử

 1. Hóa đơn điện tử phải có các nội dung sau:

a) Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự hóa đơn;

Ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu, số thứ tự trên hóa đơn thực hiện theo quy định tại Phụ lục số 1 Thông tư số 153/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính.

b) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán;

c) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua;

d) Tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hoá, dịch vụ; thành tiền ghi bằng số và bằng chữ.

e) Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người bán; ngày, tháng năm lập và gửi hóa đơn. Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người mua trong trường hợp người mua là đơn vị kế toán.

g) Hóa đơn được thể hiện bằng tiếng Việt. Trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên phải trong ngoặc đơn () hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ nhỏ hơn chữ tiếng Việt. …”

Do đó, hoá đơn điện tử bản chất là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử, số dòng có thể tăng lên tuỳ theo số lượng hàng hoá, sản phẩm có trên hoá đơn. Khi bán hàng hóa Công ty xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng thì công ty phải lập đầy đủ danh mục hàng hóa, dịch vụ bán ra.

Thực tế, công ty bạn chuyên về dự án cung cấp hàng hóa, thiết bị cho các đơn vị HCSN bao gồm hàng hóa, nhân công lắp đặt, hướng dẫn, chi phí vận chuyển. Khi xuất hóa đơn bạn có thể tính toán xây dựng giá bán hàng hóa đã bao gồm  nhân công lắp đặt, hướng dẫn, chi phí vận chuyển để xuất hóa đơn điện tử đầy đủ danh mục hàng hóa, bán ra.

Hiện nay, tùy cơ quan thuế có chấp nhận được lập hóa đơn sử dụng bảng kê hay không. Ví dụ Cục Thuế TP Hà Nội, Cục Thuế Bắc Ninh, Cục thuế Bình Dương không cho phép việc lập bảng kê hóa đơn điện tử. Ngược lại, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho phép đính kèm bảng kê hóa đơn điện tử. Nên bạn cần tham khảo ý kiến chi cục thuế quản lý để có xác nhận đúng nhất.

Trên đây là nội dung tư vấn có liên quan đến câu hỏi của bạn. Bạn vui lòng tham khảo và liên hệ lại Việt An nếu có vướng mắc!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn pháp luật thuế

  Tư vấn pháp luật thuế

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO