Sửa đổi văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Trong thực tế, một số trường hợp chủ sở hữu văn bằng bảo hộ sẽ có nhu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp vì một bài lý do khác nhau. Vậy điều kiện và thủ tục để sửa đổi văn bằng bảo hộ như thế nào? Luật Việt An sẽ trình bày trong bài viết này.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019, 2022;
 • Nghị định 65/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp.

Kiểu dáng công nghiệp là gì?

Kiểu dáng công nghiệp được hiểu là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, có thể ảnh hưởng đến sự thu hút của sản phẩm đối với người tiêu dùng. Điều này bao gồm các yếu tố như hình dạng, kích thước, cấu trúc, màu sắc, và các đặc điểm ngoại hình khác của sản phẩm.

Các trường hợp sửa đổi văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Doanh nghiệp, là chủ văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, có quyền yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận các thay đổi sau đây:

 • Thay đổi về tên, địa chỉ của chủ văn bằng bảo hộ, tên, quốc tịch của tác giả kiểu dáng công nghiệp.
 • Thay đổi chủ văn bằng bảo hộ, bao gồm các trường hợp như chuyển dịch quyền sở hữu do thừa kế, kế thừa, sáp nhập, chia, tách, hợp nhất, liên doanh, liên kết, thành lập pháp nhân mới của cùng chủ sở hữu, chuyển đổi hình thức kinh doanh hoặc theo quyết định của Tòa án hoặc của cơ quan có thẩm quyền khác.

Thành phần hồ sơ yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ hiện hành, để có thể yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ, chủ sở hữu văn bằng cần chuẩn bị bộ hồ sơ như sau:

 • Tờ khai yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp. Lưu ý rằng một tờ khai yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ có thể liên quan đến nhiều văn bằng bảo hộ nếu có cùng nội dung sửa đổi, với điều kiện người yêu cầu phải nộp phí, lệ phí cho từng văn bằng bảo hộ
 • Bản gốc của văn bằng bảo hộ.
 • Tài liệu xác nhận việc thay đổi tên, địa chỉ. Đây có thể là bản gốc hoặc bản sao có công chứng của quyết định đổi tên, địa chỉ; giấy phép đăng ký kinh doanh có ghi nhận việc thay đổi tên, địa chỉ; hoặc các tài liệu pháp lý khác chứng minh việc thay đổi tên, địa chỉ.
 • Tài liệu chứng minh việc chuyển dịch quyền sở hữu (nếu có) theo quy định. Đây có thể là tài liệu chứng minh việc thừa kế, kế thừa, sáp nhập, chia, tách, hợp nhất, liên doanh, liên kết, thành lập pháp nhân mới của cùng chủ sở hữu, hoặc tài liệu chứng minh việc chuyển đổi hình thức kinh doanh hoặc theo quyết định của Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác.
 • Tài liệu thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi.
 • 05 bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ kiểu dáng công nghiệp đã sửa đổi (nếu yêu cầu sửa đổi kiểu dáng công nghiệp).
 • Giấy ủy quyền cho công ty Luật Việt An thực hiện thủ tục sửa đổi văn bằng bảo hộ (trong trường hợp sửa dụng dịch vụ của Luật Việt An);
 • Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ).

Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ sửa đổi văn bằng bảo hộ

Chủ sở hữu văn bằng bảo hộ có thể nộp hồ sơ sửa đổi văn bằng bảo hộ theo một trong các cơ quan sau đây:

 • Trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội: 386 đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân
 • Văn phòng đại diện Cục SHTT tại TP. HCM: 17-19 đường Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1
 • Văn phòng đại diện Cục SHTT tại TP. Đà Nẵng: 135 đường Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn.

Trình tự thay đổi văn bằng bảo hộ

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Chủ sở hữu văn bằng bảo hộ cần phải chuẩn bị bộ hồ sơ như Luật Việt An đã trình bày phía trên.

Lưu ý, cần chuẩn bị hồ sơ thật kỹ và đúng theo yêu cầu để tránh tốn kém thời gian và chi phí không cần thiết.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Sau khi đã chuẩn bị bộ hồ sơ như trên, chủ sở hữu văn bằng bảo hộ sẽ nộp hồ sơ cho một trong các cơ quan có thẩm quyền như Luật Việt An đã trình bày phía trên.

Bước 3: Xử lý hồ sơ

Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày nhận đơn. Cục sở hữu trí tuệ sẽ xem xét tính hợp lệ của hồ sơ.

Trong trường hợp bị thiếu hoặc không hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ gửi cho chủ sở hữu văn bằng bảo hộ yêu cầu thông báo dự định từ chối chấp nhận việc sửa đổi, có nêu rõ lý do và ấn định thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra thông báo để doanh nghiệp sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối.

Trong trường hợp kết thúc thời hạn đã ấn định doanh nghiệp yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng, thì Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định từ chối yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp.

Bước 4: Nhận kết quả

sau khi tiến hành sửa đổi thông tin theo hồ sơ hợp lệ, quy trình thực hiện sửa đổi thông tin trên văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp thường bao gồm các bước sau:

 • Cập nhật nội dung sửa đổi vào bản gốc Văn bằng bảo hộ: Cục Sở hữu trí tuệ sẽ điều chỉnh và cập nhật thông tin đã được sửa đổi vào bản gốc của văn bằng bảo hộ. Qua quy trình này, sự thay đổi sẽ được chính thức ghi nhận và phản ánh trên văn bằng.
 • Trả văn bằng cho chủ sở hữu: Sau khi hoàn tất việc cập nhật thông tin, văn bằng sẽ được trả lại cho chủ sở hữu. Điều này đảm bảo rằng chủ sở hữu có văn bằng mới với thông tin đã được sửa đổi và được cập nhật đầy đủ.
 • Ra Quyết định ghi nhận sửa đổi Văn bằng bảo hộ: Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ban hành một Quyết định chính thức ghi nhận việc sửa đổi trên văn bằng bảo hộ. Quyết định này xác nhận và công nhận rằng sự thay đổi đã được thực hiện theo quy định và đáng tin cậy.
 • Công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp: Kết quả sửa đổi cũng sẽ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp. Điều này đảm bảo rằng thông tin đã được cập nhật sẽ được công khai và thông báo đến cộng đồng liên quan và các bên thứ ba có liên quan.

Chi phí sửa đổi văn bằng bảo hộ

Theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ hiện hành, chi phí sửa đổi văn bằng bảo hộ được quy định như sau:

Nội dung Phí, lệ phí
Phí công bố Quyết định ghi nhận sửa đổi Văn bằng bảo hộ 120.000 Đồng
Phí đăng bạ Quyết định ghi nhận sửa đổi Văn bằng bảo hộ 120.000 Đồng
Phí yêu cầu sửa đổi Văn bằng bảo hộ (sửa đổi tên, địa chỉ) (mỗi Văn bằng bảo hộ) 160.000 Đồng
Phí thẩm định yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ đối với Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 700.000 Đồng
Tổng 1.100.000 đồng

Lưu ý:

 • Các chi phí trên được quy định tại Mục A Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 263/2016/TT-BTC. Tùy vào từng thời điểm, các quy định về mức phí nhà nước có thể thay đổi.
 • Chẳng hạn theo Thông tư số 44/2023/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, từ 01/7/2023 đến 31/12/2023, lệ phí sở hữu công nghiệp nói chung (bao gồm cả kiểu dáng công nghiệp) giảm bằng 50% mức thu lệ phí quy định theo Thông tư 263/2016/TT-BTC.
 • Các chi phí trên chỉ bao gồm chi phí bắt buộc khi nộp hồ sơ yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ tại Cục Sở hữu trí tuệ. Trên thực thế, khi chủ sở hữu văn bằng bảo hộ làm hồ sơ có thể phát sinh thêm các chi phí khác như chi phí chuẩn bị hồ sơ, chi phí sử dụng dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp của các đại diện hợp pháp tại Việt Nam như công ty Luật Việt An.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về pháp luật dân sự, pháp luật sở hữu trí tuệ, đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, sửa đổi văn bằng bảo hộ vui lòng liên hệ công ty Luật Việt An để đợc hỗ trợ tốt nhất!

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Tư vấn sở hữu trí tuệ

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO