Thanh lý hàng nhập khẩu thuộc dự án miễn thuế

Ngày: 15/08/2017

Năm 2011 bên mình có mua 1 xe Univer Space 47 chỗ theo HĐ ủy thác số 36/HĐUT/2011, tờ khai hải quan điện tử ngày 14/09/2011, xe oto 47 chỗ HYUNDAI LUXURY Hàn Quốc sản xuất thuộc hàng miễn TNK thuộc dự án đầu tư miễn thuế (Điều 101 mục 7 điểm b, TT 194/2010/TT-BTC)

Số tiền thuế NK được miễn là 1.734.195.960Đ (Mình gửi kèm tờ khai nhập khẩu luôn)

 • Hiện tại bên mình muốn thanh lý chiếc xe này (cho đơn vị mua lại với mục đích sử dụng khác) sẽ phải nộp bổ sung tiền thuế nhập khẩu

Mình muốn nhờ bên bạn tư vấn thủ tục nộp thuế và nếu được thì muốn thuê bên bạn làm toàn bộ các thủ tục đó.

Với nội dung yêu cầu tư vấn của bạn, Luật Việt An xin tư vấn như sau:

 • Căn cứ Điểm 4 Mục II Thông tư 04/2007/TT-BTM ngày 04/04/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) quy định:

“4. Thanh lý hàng nhp khu

a) Doanh nghip có vn đầu tư nước ngoài được thanh lý hàng hoá nhp khu bao gm: máy móc, thiết b, phương tin vn chuyn, nguyên liu, vt tư và các hàng hoá nhp khu khác thuc s hu ca doanh nghip theo các hình thc: xut khu, nhượng bán ti th trường Vit Nam, cho, biếu, tng, tiêu h

b) Hàng hóa nhp khu thuc din thanh lý bao gm:

 • Vt tư, thiết b dôi dư sau khi hoàn thành xây dng cơ bn hình thành doanh nghip;
 • Máy móc, thiết b, phương tin vn chuyn, nguyên vt liu và các hàng hoá khác khi doanh nghip vn đang hot động;
 • Tài sn ca doanh nghip sau khi gii th, chm dt hot động.

c) Điu kin thanh lý hàng nhp khu:

Hàng nhp khu ch được thanh lý khi đáp ng mt trong các điu kin sau:

 • Đối vi máy móc, thiết b, phương tin vn chuyn:
  • Hết thi gian khu hao;
  • B hư hng;
  • Để thu hp quy mô sn xut hoc thay đổi mc tiêu hot động;
  • Để thay thế máy móc, thiết b, phương tin vn chuyn mi…
 • Căn cứ Khoản 3 Điều 85 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 85. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu thực hiện dự án đầu tư miễn thuế

Thanh lý, thay đổi mc đích s dng hàng hoá nhp khu min thuế

a) Các hình thc thanh lý, thay đổi mc đích s dng hàng hoá thuc din thanh lý, điu kin thanh lý, h sơ thanh lý hàng hoá nhp khu min thuế ca d án có vn đầu tư nước ngoài thc hin theo hướng dn ti Thông tư s 04/2007/TT-BTM ngày 04 tháng 4 năm 2007 ca B Thương mi (nay là B Công Thương) hướng dn hot động xut khu, nhp khu, gia công, thanh lý hàng nhp khu và tiêu th sn phm ca doanh nghip có vn đầu tư nước ngoà

Đối vi hàng hóa nhp khu min thuế để thc hin d án có vn đầu tư trong nước, khi chuyn đổi mc đích s dng thì thc hin vic kê khai, tính thuế trên t khai hi quan mi theo hướng dn ti Điu 21 Thông tư này;

b) Th tc thanh lý, thay đổi mc đích s dng thc hin ti cơ quan hi quan nơi đăng ký Danh mc hàng hóa nhp khu min thuế nhp khu hàng hoá min thuế hoc nơi đăng ký t khai hàng hóa nhp khu đối vi trường hp không phi đăng ký danh mc hàng hóa nhp khu min thuế;

c) Th tc thanh lý, thay đổi mc đích s dng:

c.1) Doanh nghip hoc Ban thanh lý có văn bn nêu rõ lý do thanh lý, thay đổi mc đích s dng tên gi, ký mã hiu, lượng hàng, s tin thuế đã được min thuế tương ng vi hàng hóa cn thanh lý, thay đổi mc đích s dng thuc t khai hàng hóa nhp khu s, ngày, tháng, năm gi cơ quan hi quan nơi đăng ký t khai hàng hóa nhp khu hàng hóa min thuế;

c.2) Trường hp xut khu thì doanh nghip m t khai hàng hóa xut khu theo loi hình tương ng;

c.3) Trường hp nhượng bán ti th trường Vit Nam, cho, biếu, tng, tiêu hu thì phi thc hin vic kê khai, tính thuế trên t khai hi quan mi theo hướng dn ti Điu 21 Thông tư này. Doanh nghip làm th tc hi quan theo loi hình nhp khu tương ng; chính sách thuế, chính sách qun lý hàng hóa nhp khu áp dng ti thi đim đăng ký t khai hàng hóa nhp khu, tr trường hp ti thi đim làm th tc nhp khu min thuế doanh nghip đã thc hin đầy đủ chính sách qun lý nhp khu.

Trường hp nhượng bán cho doanh nghip thuc đối tượng min thuế nhp khu thì hàng hóa min thuế phi được tr vào Phiếu theo dõi tr lùi hàng hóa min thuế đã được cp ca doanh nghip được chuyn nhượng;

Căn cứ quy định nêu trên, Công ty có công văn đề nghị thanh lý phương tiện vận chuyển gửi Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu hàng hóa để được xem xét. Khi thanh lý và chuyển loại hình hàng hoá nhập khẩu tạo tài sản cố định, công ty phải kê khai thuế nhập khẩu, VAT theo trị giá mua bán lúc thanh lý.

Doanh nghiệp tham khảo các quy định trên để thực hiện, hiện tại Luật Việt An chưa cung cấp dịch vụ nộp bổ sung thuế xuất nhập khẩu. Doanh nghiệp liên hệ với chi cục hải quan để được hướng dẫn.

Trân trọng!

CÔNG TY LUẬT - ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ Việt An

Luật sư: Đỗ Thị Thu Hà

Văn phòng tại Hà Nội

Mobile: 0979 05 77 68

Mobile: 0976 18 66 08

Email: info@luatvietan.vn

Yahoo Online

Mr Dong

Văn phòng tại TP. HCM

Mobile: 0966 83 66 08

Mobile: 0975 58 79 58

Email: saigon@luatvietan.vn

Skype Online

Hotline:

Vietnamese speaking: 0913 380 750 (Zalo, Viber, Whatsapp)

English speaking: (+84) 9 61 67 55 66 (Mr.Alex Thuc) (Zalo, Viber, Whatsapp)

Tư vấn pháp luật Thuế

Tư vấn thuế thu nhập cá nhân cho người nước ngoài tại Việt Nam

Luật Việt An xin được đưa ra những tư vấn sơ bộ cho khách hàng như sau: Căn cứ pháp lý: Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã...

Thuế nhập khẩu mỹ phẩm từ Thái Lan

Về thắc mắc của bạn, chúng tôi xin giải đáp như sau: Căn cứ pháp lý: Biểu thuế xuất nhập khẩu Về mã HS trong Biểu thuế xuất nhập khẩu: Mỗi một mặt...

Thuế suất thuế nhập khẩu thịt bò từ Úc về Việt Nam

Theo những thông tin bạn trao đổi, Luật Việt An xin tư vấn sơ bộ cho bạn như sau: Căn cứ pháp lý: Nghị định số 158/2017/NĐ-CP; Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi...
Công ty tư vấn luật - Đại diện sở hữu trí tuệ Việt An

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số: 01010266/TP/ĐKHĐ, cấp lần đầu ngày 23/10/2007 tại Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội.

Giấy đăng ký hoạt động của Chi Nhánh Luật Việt An tại TP Hồ Chí Minh

Đại diện bởi: Bà Đỗ Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty)

Mã số thuế: 0102392370