Thanh lý hàng nhập khẩu thuộc dự án miễn thuế

Ngày: 15/08/2017

Năm 2011 bên mình có mua 1 xe Univer Space 47 chỗ theo HĐ ủy thác số 36/HĐUT/2011, tờ khai hải quan điện tử ngày 14/09/2011, xe oto 47 chỗ HYUNDAI LUXURY Hàn Quốc sản xuất thuộc hàng miễn TNK thuộc dự án đầu tư miễn thuế (Điều 101 mục 7 điểm b, TT 194/2010/TT-BTC)

Số tiền thuế NK được miễn là 1.734.195.960Đ (Mình gửi kèm tờ khai nhập khẩu luôn)

 • Hiện tại bên mình muốn thanh lý chiếc xe này (cho đơn vị mua lại với mục đích sử dụng khác) sẽ phải nộp bổ sung tiền thuế nhập khẩu

Mình muốn nhờ bên bạn tư vấn thủ tục nộp thuế và nếu được thì muốn thuê bên bạn làm toàn bộ các thủ tục đó.

Với nội dung yêu cầu tư vấn của bạn, Luật Việt An xin tư vấn như sau:

 • Căn cứ Điểm 4 Mục II Thông tư 04/2007/TT-BTM ngày 04/04/2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) quy định:

“4. Thanh lý hàng nhp khu

a) Doanh nghip có vn đầu tư nước ngoài được thanh lý hàng hoá nhp khu bao gm: máy móc, thiết b, phương tin vn chuyn, nguyên liu, vt tư và các hàng hoá nhp khu khác thuc s hu ca doanh nghip theo các hình thc: xut khu, nhượng bán ti th trường Vit Nam, cho, biếu, tng, tiêu h

b) Hàng hóa nhp khu thuc din thanh lý bao gm:

 • Vt tư, thiết b dôi dư sau khi hoàn thành xây dng cơ bn hình thành doanh nghip;
 • Máy móc, thiết b, phương tin vn chuyn, nguyên vt liu và các hàng hoá khác khi doanh nghip vn đang hot động;
 • Tài sn ca doanh nghip sau khi gii th, chm dt hot động.

c) Điu kin thanh lý hàng nhp khu:

Hàng nhp khu ch được thanh lý khi đáp ng mt trong các điu kin sau:

 • Đối vi máy móc, thiết b, phương tin vn chuyn:
  • Hết thi gian khu hao;
  • B hư hng;
  • Để thu hp quy mô sn xut hoc thay đổi mc tiêu hot động;
  • Để thay thế máy móc, thiết b, phương tin vn chuyn mi…
 • Căn cứ Khoản 3 Điều 85 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 85. Thủ tục hải quan đối với hàng hoá nhập khẩu thực hiện dự án đầu tư miễn thuế

Thanh lý, thay đổi mc đích s dng hàng hoá nhp khu min thuế

a) Các hình thc thanh lý, thay đổi mc đích s dng hàng hoá thuc din thanh lý, điu kin thanh lý, h sơ thanh lý hàng hoá nhp khu min thuế ca d án có vn đầu tư nước ngoài thc hin theo hướng dn ti Thông tư s 04/2007/TT-BTM ngày 04 tháng 4 năm 2007 ca B Thương mi (nay là B Công Thương) hướng dn hot động xut khu, nhp khu, gia công, thanh lý hàng nhp khu và tiêu th sn phm ca doanh nghip có vn đầu tư nước ngoà

Đối vi hàng hóa nhp khu min thuế để thc hin d án có vn đầu tư trong nước, khi chuyn đổi mc đích s dng thì thc hin vic kê khai, tính thuế trên t khai hi quan mi theo hướng dn ti Điu 21 Thông tư này;

b) Th tc thanh lý, thay đổi mc đích s dng thc hin ti cơ quan hi quan nơi đăng ký Danh mc hàng hóa nhp khu min thuế nhp khu hàng hoá min thuế hoc nơi đăng ký t khai hàng hóa nhp khu đối vi trường hp không phi đăng ký danh mc hàng hóa nhp khu min thuế;

c) Th tc thanh lý, thay đổi mc đích s dng:

c.1) Doanh nghip hoc Ban thanh lý có văn bn nêu rõ lý do thanh lý, thay đổi mc đích s dng tên gi, ký mã hiu, lượng hàng, s tin thuế đã được min thuế tương ng vi hàng hóa cn thanh lý, thay đổi mc đích s dng thuc t khai hàng hóa nhp khu s, ngày, tháng, năm gi cơ quan hi quan nơi đăng ký t khai hàng hóa nhp khu hàng hóa min thuế;

c.2) Trường hp xut khu thì doanh nghip m t khai hàng hóa xut khu theo loi hình tương ng;

c.3) Trường hp nhượng bán ti th trường Vit Nam, cho, biếu, tng, tiêu hu thì phi thc hin vic kê khai, tính thuế trên t khai hi quan mi theo hướng dn ti Điu 21 Thông tư này. Doanh nghip làm th tc hi quan theo loi hình nhp khu tương ng; chính sách thuế, chính sách qun lý hàng hóa nhp khu áp dng ti thi đim đăng ký t khai hàng hóa nhp khu, tr trường hp ti thi đim làm th tc nhp khu min thuế doanh nghip đã thc hin đầy đủ chính sách qun lý nhp khu.

Trường hp nhượng bán cho doanh nghip thuc đối tượng min thuế nhp khu thì hàng hóa min thuế phi được tr vào Phiếu theo dõi tr lùi hàng hóa min thuế đã được cp ca doanh nghip được chuyn nhượng;

Căn cứ quy định nêu trên, Công ty có công văn đề nghị thanh lý phương tiện vận chuyển gửi Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu hàng hóa để được xem xét. Khi thanh lý và chuyển loại hình hàng hoá nhập khẩu tạo tài sản cố định, công ty phải kê khai thuế nhập khẩu, VAT theo trị giá mua bán lúc thanh lý.

Doanh nghiệp tham khảo các quy định trên để thực hiện, hiện tại Luật Việt An chưa cung cấp dịch vụ nộp bổ sung thuế xuất nhập khẩu. Doanh nghiệp liên hệ với chi cục hải quan để được hướng dẫn.

Trân trọng!

CÔNG TY LUẬT - ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ - ĐẠI LÝ THUẾ VIỆT AN

Luật sư: Đỗ Thị Thu Hà

Luật sư Đầu tư nước ngoài: 09 13 380 750

Luật sư Doanh nghiệp: 09 79 05 77 68

Luật sư Sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08

Email: info@luatvietan.vn

Dịch vụ kế toán - thuế: 09 888 567 08

Luật sư tư vấn Giấy phép: 0966 83 66 08

Tư vấn hợp đồng: 09 88 17 18 06

Email: saigon@luatvietan.vn

Dong Van Thuc Viet An home

Skype - Tiếng Việt

Hotline: 09 33 11 33 66 (Ms.Ha) (Zalo, Viber, Whatsapp)

English: (+84) 9 61 67 55 66 (Mr. Thuc) (Zalo, Viber, Whatsapp)

Skype - English

Tư vấn pháp luật Thuế

Tư vấn thu hồi hóa đơn đã hủy nhưng bị mất

Với nội dung yêu cầu tư vấn của bạn, Luật Việt An xin tư vấn như sau: Căn cứ Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy

Tư vấn trách nhiệm của công ty chủ sở hữu

Với nội dung yêu cầu tư vấn của bạn, Luật Việt An xin tư vấn như sau: Với loại hình công ty TNHH một thành viên thì chủ sở hữu chỉ chịu trách nhiệm về

Tư vấn thuế nhập khẩu hàng hóa: Trang sức

Theo những thông tin bạn trao đổi, Luật Việt An xin tư vấn sơ bộ cho bạn như sau: Trong trường hợp, bạn nhập khẩu đồ trang sức sang Thụy Sĩ rồi mới nhập

Tư vấn thuế GTGT dịch vụ vận tải xe khách

Với nội dung yêu cầu tư vấn của bạn, Luật Việt An xin tư vấn như sau: Theo Điều luật bạn nêu tại Điều 4. mục 16 Thông tư 219/2013/TT-BTC được sửa đổi,

Tư vấn ưu đãi thuế cho doanh nghiệp FDI

Về một số vướng mắc của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau: Căn cứ theo khoản 3 điều 20 thông tư 78/2014/TT-BTC quy định: “ Miễn thuế hai năm và giảm 50%
CÔNG TY LUẬT - ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ - ĐẠI LÝ THUẾ VIỆT AN

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số: 01010266/TP/ĐKHĐ, cấp lần đầu ngày 23/10/2007 tại Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội.

Giấy đăng ký hoạt động của Chi Nhánh Luật Việt An tại TP Hồ Chí Minh

Đại diện bởi: TS. LS Đỗ Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty)

Mã số thuế: 0102392370