Thủ tục cấp giấy phép tư vấn du học tại Hồ Chí Minh

Những năm gần đây, Việt Nam được xem là “điểm nóng” tuyển sinh của các tổ chức giáo dục toàn cầu, với nhiều xu hướng du học nổi bật bên cạnh việc chọn học ở các trường Đại học nước ngoài. Điều đó dẫn đến các trung tâm tư vấn du học đang ngày càng phát triển và trở nên phổ biến hơn, đặc biệt ở các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh. Các trung tâm tư vấn du học tại Hồ Chí Minh cần tiến hành xin thủ tục xin giấy phép tư vấn du học tại Sở Giáo dục và Đào tạo trước khi tiến hành hoạt động. Sau đây, Luật Việt An sẽ cung cấp những thông tin pháp lý về thủ tục cấp giấy phép tư vấn du học tại Hồ Chí Minh.

Tư vấn du học

Căn cứ pháp lý

 • Luật Đầu tư năm 2020;
 • Nghị định số 86/2021/NĐ-CP quy định về việc công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật;
 • Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 135/2018/NĐ-CP.
 • Quyết định 6046/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Giấy phép tư vấn du học là gì?

Giấy phép tư vấn du học hay còn gọi là giấy phép kinh doanh dịch vụ tư vấn du học là giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp đối với tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

Theo Khoản 1 Điều 106 Nghị định 46/2017/NĐ-CP, tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học bao gồm:

 • Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp;
 • Các đơn vị sự nghiệp có chức năng kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;
 • Tổ chức giáo dục nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Tư vấn du học là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư 2020. Vì vậy, theo Điều 107 Nghị định 46/2017/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 135/2018/NĐ-CP, đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học phải có trình độ đại học trở lên; có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ví dụ tư vấn du học với những nước sử dụng tiếng Anh thì nhân viên tư vấn tối thiểu chứng chỉ ngoại ngữ từ B2 trở lên.

Thẩm quyền cấp Giấy phép du học tại Hồ Chí Minh

Theo Khoản 1 Điều 108 Nghị định 46/2017/NĐ-CP, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 135/2018/NĐ-CP thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học cho tổ chức đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Như vậy, để được cấp Giấy phép du học ở Hồ Chí Minh, cần nộp hồ sơ đến Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh:

 • Số điện thoại phòng tiếp công dân: (+84) 028.38 229 360
 • Email : sgddt@tphcm.gov.vn
 • Địa chỉ: Số 66 – 68 Lê Thánh Tôn, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
 • Website: https://edu.hochiminhcity.gov.vn.

Hồ sơ

Thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép du học ở thành phố Hồ Chí Minh bao gồm:

 • Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; với những nội dung chủ yếu gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt động; khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài; kế hoạch và các biện pháp tổ chức thực hiện; phương án giải quyết khi gặp vấn đề rủi ro đối với người được tư vấn du học;
 • Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Danh sách đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học bao gồm các thông tin chủ yếu sau đây: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vị trí công việc sẽ đảm nhiệm tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học; bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu văn bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học.
 • Giấy ủy quyền cho cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục.

Thủ tục cấp giấy phép tư vấn du học tại Hồ Chí Minh

Trình tự thủ tục cấp Giấy phép tư vấn du học được quy định tại Khoản 3 Điều 108 Nghị định 46/2017/NĐ-CP. Thủ tục này cũng được hướng dẫn cụ thể tại Quyết định 6046/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tư vấn du học.

Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học gửi hồ sơ đến Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh nơi kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua bưu điện.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Bước 2: Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận và giải quyết hồ sơ.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh thẩm định hồ sơ, thẩm tra tính xác thực của tài liệu trong hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

Trường hợp nếu chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định thì thông báo bằng văn bản cho tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nêu rõ lý do.

Kết quả của thủ tục hành chính là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh.

Lưu ý sau khi được cấp Giấy phép

Theo hướng dẫn số 4409/SGDĐT-GDNCL của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ngày 15/12/2022, sau khi được cấp Giấy chứng nhận, tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cần lưu ý một số nghĩa vụ sau:

Về triển khai tư vấn du học

 • Cần triển khai hoạt động tư vấn du học chậm nhất trong thời hạn 45 ngày làm việc kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 15 Nghị định số 86/2021/NĐ-CP.
 • Khi thực hiện nhiệm vụ tư vấn du học cần kết hợp phổ biến đến du học sinh trước khi đi du học về quyền và trách nhiệm của du học sinh trong thời gian học tập tại nước ngoài theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 86/2021/NĐ-CP.

Về tuyển dụng, sử dụng quản lý người lao động

 • Đảm bảo đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học đạt chuẩn theo quy định tại Khoản 3 Điều 107 Nghị định số 46/2017/NĐ-CP.
 • Thực hiện ký kết Hợp đồng lao động, giải quyết các chế độ về ngày nghỉ của người lao động theo quy định của Bộ Luật lao động 2019.
 • Thực hiện chế độ đóng bảo hiểm xã hội, mở đóng sổ đúng theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13.
 • Đăng ký Giấy phép lao động đối với người lao động nước ngoài công tác tại đơn vị theo quy định tại Nghị định số 152/2020/NĐ-CP (Lưu ý về thời hạn của giấy phép lao động và chức danh công việc của người lao động).

Về việc thực hiện báo cáo tình hình hoạt động

 • Sử dụng ID và Password để thực hiện báo cáo và cập nhật thông tin của đơn vị trên trang https://quanlyncl.hcm.edu.vn. (Lưu ý: Phòng Quản lý cơ sở giáo dục ngoài công lập sẽ cung cấp ID, password cho đơn vị sau 07 ngày kể từ khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học);
 • Thời gian thực hiện báo cáo: trước ngày 25 hàng tháng.
 • Trong quá trình tổ chức hoạt động, các đơn vị thường xuyên cập nhật dữ liệu trên trang https://quanlyncl.hcm.edu.vn về hồ sơ nhân sự; thông tin du học sinh đã đi du học; thỏa thuận hợp tác hoặc đại diện tuyển sinh; hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm về hoạt động tư vấn du học đã tổ chức.

Dịch vụ pháp lý về giấy phép tư vấn du học của Công ty Luật Việt An

 • Tư vấn pháp luật về điều kiện, hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép tư vấn du học tại thành phố Hồ Chí Minh;
 • Tư vấn pháp luật về thành lập loại hình công ty để kinh doanh dịch vụ tư vấn du học;
 • Soạn thảo văn bản, hồ sơ để tiến hành thủ tục xin giấy phép tại Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội;
 • Đại diện cho khách hàng, tiến hành các thủ tục tại cơ quan nhà nước;
 • Tư vấn những vấn đề pháp lý sau khi được cấp giấy phép.

Quý khách hàng có thắc mắc hoặc có nhu cầu tư vấn về cấp giấy phép tư vấn du học tại Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khác, xin vui lòng liên hệ Công ty Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn giấy phép

  Tư vấn giấy phép

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO