Thủ tục gia hạn góp vốn công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài, sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài phải tiến hành mở tài khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài (tài khoản chuyển vốn) tại Ngân hàng và tiến hành góp vốn thông qua tài khoản đó trong thời hạn được quy định của Luật Doanh nghiệp và trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Việc góp vốn đúng hạn được coi là vô cùng quan trọng vì nếu quá hạn theo thời hạn góp vốn quy định trên Giấy chứng nhận đầu tư, Ngân hàng sẽ không cho phép nhận vốn đầu tư, công ty sẽ không thể nhận được nguồn vốn đầu tư để tiến hành hoạt động. Tuy nhiên, việc có thể góp vốn đúng hạn còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố và không luôn diễn ra trong đúng thời hạn. Lúc này, các nhà đầu tư nước ngoài buộc phải thực hiện thủ tục gia hạn thời hạn góp vốn đầu tư (nội dung được ghi nhận trên Giấy chứng nhận đầu tư) hay thủ tục Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Bài viết này Luật Việt An xin đưa ra một số ý kiến pháp lý liên quan đến thủ tục gia hạn góp vốn công ty có vốn đầu tư nước ngoài như sau:

Căn cứ pháp lý

 • Luật đầu tư năm 2020
 • Luật Doanh nghiệp năm 2020
 • Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021
 • Nghị định 50/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2020

Thời hạn góp vốn đầu tư và vốn điều lệ

Nhà đầu tư cần lưu ý các qui định về việc góp vốn như sau:

Trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của doanh nghiệp có tiêu chí Tổng vốn đầu tư, trong đó bao gồm vốn góp và các loại khác theo đăng ký. Đối với, phần vốn góp theo qui định của Luật Doanh nghiệp thì nhà đầu tư phải góp đủ trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Tổng vốn đầu tư trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được chuyển từ nước ngoài vào tài khoản vốn đầu tư theo đúng thời hạn góp vốn được ghi nhận tại Giấy chứng nhận đầu tư. Nếu quá thời hạn ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngân hàng mở tài khoản vốn sẽ từ chối tiếp nhận vốn chuyển vào tài khoản. Như vậy, lúc này để chuyển vốn vào tài khoản đầu tư nhà đầu tư cần phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư nội dung gia hạn thời hạn góp vốn.

Quy trình thực hiện việc gia hạn thời hạn góp vốn

Gia hạn thời hạn góp vốn là việc điều chính Giấy chứng nhận đầu tư mục tiến độ góp vốn. Qui trình thực hiện như sau:

Bước 1: Lập hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư
 • Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư
 • Quyết định của Chủ sở hữu/Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
 • Tài liệu chứng minh việc góp vốn (nếu đã góp được một phần vốn)
 • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được cấp
 • Giấy ủy quyền cho Việt An thay mặt thực hiện thủ tục

Trong thời hạn 7 ngày làm việc Sở Kế hoạch và đầu tư sẽ kiểm tra hồ sơ và ra thông báo viề việc chuyển hồ sơ đến Phòng Thanh tra của Sở để làm việc liên quan đến việc không thực hiện đúng tiến độ góp vốn.

Bước 2: Xử lý vi phạm hành chính tại Phòng Thanh tra

Sau khi hồ sơ được chuyển qua Phòng Thanh tra, nhà đầu tư chờ để nhận được Giấy mời lên làm việc. Khi tới làm việc nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ như sau:

 • Thư mời của Phòng Thanh tra;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Tài liệu chứng minh về tình hình góp vốn của nhà đầu tư;
 • Bản giải trình về việc không góp vốn đủ vốn đúng thời hạn
 • Các tài liệu khác theo yêu cầu của Phòng Thanh tra.
 • Giấy Ủy quyền cho Luật Việt An thay mặt làm việc

Thời hạn giải quyết:

Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính phải ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập Biên bản vi phạm hành chính.

Mức phạt phạt vi phạm hành chính do chậm góp vốn:

Theo Điều 13, Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về Vi phạm các quy định về hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Tùy theo hồ sơ và mức độ vi phạm, nhà đầu tư có thể bị áp dụng các mức xử phạt như sau:

 • Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
  • Không thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế;
  • Không thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư;
  • Giãn tiến độ thực hiện dự án, giãn tiến độ đầu tư nhưng không đề xuất bằng văn bản với cơ quan đăng ký đầu tư hoặc có thông báo nhưng chưa được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư;
  • Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư nhưng không thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký đầu tư hoặc có thông báo nhưng chưa được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư;
  • Không thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án đầu tư, thủ tục thanh lý dự án đầu tư.
 • Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
  • Không thực hiện hoạt động đầu tư theo đúng nội dung trong hồ sơ đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) hoặc Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chủ trương đầu tư;
  • Không đáp ứng các điều kiện đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài;
  • Không đáp ứng đầy đủ các điều kiện khi chuyển nhượng dự án đầu tư;

Căn cứ theo hồ sơ giải trình và xem xét nội dung vi phạm, cơ quan thanh tra sẽ ra quyết định mức phạt phù hợp.

Sau khi nhận được Quyết định xử phạt vi phạm hành chính nhà đầu tư đến Kho bạc nhà nước để đóng phạt và cung cấp lại tài liệu chứng minh việc đã nộp tiền phạt để Phòng Thanh tra hoàn tất hồ sơ chuyển lại cho Phòng Kinh tế đối ngoại để tiếp tục xử lý hồ sơ gia hạn thời hạn góp vốn.

Một số câu hỏi liên quan đến thủ tục gia hạn góp vốn của công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thời hạn góp vốn trong công ty có vốn đầu tư nước ngoài được quy định ở đâu?

Thời hạn góp vốn trong công ty đầu tư nước ngoài được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Thời hạn góp vốn trong công ty nước ngoài là bao lâu?

Theo qui định của Luật Doanh nghiệp, thời hạn góp vốn trong công ty đầu tư nước ngoài khi mới thành lập là 90 ngày kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức kinh tế thực hiện dự án.

Hết thời hạn góp vốn đầu tư có được gia hạn góp vốn đầu tư?

Trước khi hết hạn góp vốn đầu tư nhà đầu tư cần nộp hồ sơ gia hạn thời hạn góp vốn. Trường hợp hết hạn góp vốn nhà đầu tư gia hạn có thể không được cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận và phải làm thủ tục thanh tra xử phạt do không thực hiện đúng tiến độ thực hiện dự án và không điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài của công ty luật Việt An

 • Tư vấn điều kiện thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài: tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; điều kiện kinh doanh các ngành nghề; địa điểm thực hiện dự án; lưu ý các thủ tục trước và sau thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài;
 • Tư vấn lựa chọn loại hình công ty phù hợp cho nhà đầu tư: Công ty TNHH hay Công ty cổ phần;
 • Tư vấn mở tài khoản chuyển vốn, thời hạn góp vốn;
 • Tư vấn hướng dẫn nhà đầu tư chuẩn bị tài liệu cần thiết để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Tư vấn, soạn thảo hồ sơ thành lập công ty cho nhà đầu tư;
 • Đại diện nhà đầu tư làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam trong quá trình thực hiện thủ tục thành lập công ty cho nhà đầu tư (Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép kinh doanh, Giấy phép theo yêu cầu chuyên ngành, làm dấu pháp nhân, công bố mẫu dấu, thủ tục sau thành lập công ty,…;
 • Tư vấn toàn diện, thường xuyên, dịch vụ kế toán, pháp luật thuế trọn gói các hoạt động phát sinh trong quá trình thực hiện kinh doanh tại Việt Nam cho nhà đầu tư.
Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Thông tin nhà đầu tư cần biết

  Thông tin nhà đầu tư cần biết

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO