Tình hình thành lập doanh nghiệp tháng 2 năm 2023

Theo số liệu tổng hợp của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, thì so với cùng kỳ các năm trước có thể thấy, tình hình doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong tháng 02 và 2 tháng đầu năm 2023 dù vẫn có những tín hiệu khả quan nhưng lại sụt giảm so với cùng kỳ năm 2022. Nguyên nhân của sự sụt giảm là do những ảnh hưởng bởi lạm phát và tình hình khủng hoảng kinh tế, chính trị biến động phức tạp, thảm họa thiên nhiên trên thế giới đã tạo ra những tác động không nhỏ cho nền kinh tế nước ta nói chung và cộng đồng doanh nghiệp nói riêng. Kinh tế trong nước gặp khó khăn, đặc biệt là việc tiếp cận nguồn vốn của các doanh nghiệp. Một số nhóm ngành nghề có sự sụt giảm cả về số lượng doanh nghiệp và số vốn đăng ký mới. Trong đó, đáng chú ý là các ngành: Kinh doanh bất động sản (giảm 62,4% về số doanh nghiệp gia nhập thị trường và giảm 68,9% về số vốn đăng ký); Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm (giảm 21,1% về số doanh nghiệp gia nhập thị trường và giảm 69,2% về số vốn đăng ký)… Đây là những lĩnh vực thường có các doanh nghiệp với quy mô vốn đăng ký lớn, có ảnh hưởng đến nhiều ngành, lĩnh vực khác trong nền kinh tế.

Số lượng thành lập doanh nghiệp tháng 2 năm 2023

Số doanh nghiệp thành lập mới trong 2 tháng đầu năm 2023 là 19.684 doanh nghiệp, giảm 3% so với cùng kỳ năm 2022, nhưng cao hơn số doanh nghiệp gia nhập thị trường của cùng kỳ các năm từ 2021 trở về trước và cao hơn mức bình quân giai đoạn 2018-2022 (18.108 doanh nghiệp).

Số vốn đăng ký của các công ty thành lập trong tháng 2 năm 2023

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 2 tháng đầu năm 2023 là 522.696 tỷ đồng (tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2022), trong đó, số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới là 164.665 tỷ đồng (giảm 40,7% so với cùng kỳ năm 2022). Có 6.605 doanh nghiệp đang hoạt động đăng ký tăng vốn trong 2 tháng đầu năm 2023 (tăng 183,2% so với cùng kỳ năm 2022), số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động đạt 358.031 tỷ đồng (tăng 106,3% so với cùng kỳ năm 2022). Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 2 tháng đầu năm 2023 đạt 8,4 tỷ đồng, giảm 38,9% so với cùng kỳ năm 2022. Đây cũng là mức thấp nhất trong giai đoạn 2 tháng đầu năm kể từ năm 2017 đến nay.

Các ngành nghề có số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng

Có 09/17 ngành có số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng so với cùng kỳ năm 2022, cụ thể: Giáo dục và đào tạo (tăng 55%); Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác (tăng 37,8%); Nghệ thuật, vui chơi và giải trí (tăng 30,9%); Dịch vụ lưu trú và ăn uống (tăng 18%); Hoạt động dịch vụ khác (tăng 16,3%); Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội (tăng 9,4%); Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác (tăng 8,9%); Thông tin và truyền thông (tăng 4,3%); Bán buôn; bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy (tăng 3,6%).

Các ngành nghề có số lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm

Có 08/17 ngành có số lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm so với cùng kỳ năm 2022, trong đó ngành Kinh doanh bất động sản giảm mạnh nhất (giảm 62,4%). Các ngành khác cũng có sự sụt giảm về số doanh nghiệp thành lập mới bao gồm: Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản (giảm 37,3%); Khai khoáng (giảm 26,6%); Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm (giảm 21,1%); Vận tải kho bãi (giảm 17,2%); Công nghiệp chế biến, chế tạo (giảm 13,8%); Xây dựng (giảm 5,6%); Sản xuất phân phối, điện, nước, gas (giảm 4,5%).

Quy mô các doanh nghiệp thành lập mới tháng 2 năm 2023

Doanh nghiệp thành lập mới đa phần có quy mô nhỏ (từ 0 – 10 tỷ đồng) với 18.026 doanh nghiệp (chiếm 91,6%, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm 2022), chủ yếu thuộc nhóm ngành Dịch vụ với 14.794 doanh nghiệp, chiếm 75,2% tổng số doanh nghiệp thành lập mới, tăng 0,3% so với năm ngoái. Nhóm ngành Công nghiệp và Xây dựng có 4.692 doanh nghiệp gia nhập thị trường, chiếm 23,8% tổng số doanh nghiệp thành lập mới, giảm 10,2% so với cùng kỳ năm 2022. Khu vực Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản ghi nhận 198 doanh nghiệp thành lập mới, chiếm 1,0% tổng số doanh nghiệp thành lập mới, giảm 37,3% so với cùng kỳ năm trước.

Khu vực có số doanh nghiệp đăng ký thành lập tăng

02/06 khu vực có số doanh nghiệp đăng ký thành lập tăng so với cùng kỳ năm 2022 là: Đồng bằng Sông Hồng (6.078 doanh nghiệp, tăng 3%) và Đông Nam Bộ (8.147 doanh nghiệp, tăng 2,5%).

Khu vực có số doanh nghiệp đăng ký thành lập giảm

Các khu vực còn lại ghi nhận số doanh nghiệp đăng ký thành lập giảm so với cùng kỳ năm 2022, cụ thể: Trung du và miền núi phía Bắc (971 doanh nghiệp, giảm 6,1%); Đồng bằng Sông Cửu Long (1.547 doanh nghiệp, giảm 15,8%); Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung (2.436 doanh nghiệp, giảm 15,9%) và Tây Nguyên (505 doanh nghiệp, giảm 23,8%).

Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập trong tháng 2 năm 2023.

Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 2 tháng đầu năm 2023 là 119.642 lao động, giảm 20,1% so với cùng kỳ năm 2022.

Có thể thấy năm 2023 vẫn là năm được đánh giá còn khá nhiều khó khăn đối với cộng đồng doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tin tức doanh nghiệp

  Tin tức doanh nghiệp

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO