09 33 11 33 66
info@luatvietan.vn
Email: info@luatvietan.vn

Tư vấn Thuế GTGT

Ngày: 11/11/2018

Bên em Nhập mua hàng xuất khẩu,

Quý 2 số thuế GTGT đầu vào em nộp là 10tr

do hàng xuất khẩu được miễn thuế GTGT nhưng quý 2 em vẫn kê khai nhưng chưa có đủ hồ sơ hoàn thuế

Đến quý 3 em làm hồ sơ hoàn thuế 5tr

Vậy số tiền Quý 2 em nộp thừa 5tr

Giờ em lên bảng kê khai quý 3 tiền Hoàn thuế này e xử lý như thế nào, có đưa vào tờ khai không?

Theo những thông tin chị trao đổi, Luật Việt An xin tư vấn sơ bộ cho chị như sau:

Căn cứ pháp lý:

 • Thông tư 25/2018/TT-BTC
 • Thông tư 219/2013/TT-BTC

Thứ nhất, về điều kiện hoàn thuế GTGT

Theo quy định tại Điều 19 Thông tư 219/2013/TT-BTC thì điều kiện hoàn thuế GTGT là:

 • Phải là cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ;
 • Đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề) hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền;
 • Có con dấu theo đúng quy định của pháp luật;
 • Lập và lưu giữ sổ kế toán, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán;
 • Có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng theo mã số thuế của cơ sở kinh doanh.

Thứ hai, về các trường hợp hoàn thuế

 • Cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo; trường hợp lũy kế sau ít nhất mười hai tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc sau ít nhất bốn quý tính từ quý đầu tiên phát sinh số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết mà vẫn còn số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế.
 • Đối với cơ sở kinh doanh trong quý có hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư 25/2018/TT-BTC:

“a) Cơ sở kinh doanh trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng), quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) có hang hóa, dịch vụ xuất khẩu bao gồm cả trường hợp: Hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu vào khu phi thuế quan; hang hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu ra nước ngoài, có số thuế giá trị gia tang đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tang theo tháng, quý; trường hợp trong tháng, quý số thuế giá trị gia tang đầu vào chưa được khấu trừ chưa đủ 300 triệu đồng thì được khấu trừ vào tháng, quý tiếp theo.

Cơ sở kinh doanh trong tháng, quý vừa có hang hóa, dịch vụ xuất khẩu, vừa có hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ nội địa thì cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng số thuế GTGT đầu vào sử dụng cho sản xuất kinh doanh hang hóa, dịch vụ xuất khẩu. Trường hợp không hạch toán riêng được thì só thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu trên tổng doanh thu hang hóa, dịch vụ của các kỳ khai thuế GTGT tính từ kỳ khai thuế tiếp theo kỳ hoàn thuế liền trước đến kỳ đề nghị hoàn thuế hiện tại.

Số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (bao gồm số thuế GTGT đầu vào hạch toán riêng được và số thuế GTGT đầu vào được phân bổ theo tỷ lệ nêu trên) nếu sau khi bù trừ với số thuế GTGT phải nộp của hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ nội địa còn lại từ 300 triệu đồng trở lên thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế cho hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. Số thuế GTGT được hoàn của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu không vượt quá doanh thu của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu nhân (x) với 10%.

Đối tượng được hoàn thuế trong một số trường hợp xuất khẩu như sau: Đối với trường hợp ủy thác xuất khẩu, là cơ sở có hàng hóa ủy thác xuất khẩu; đối với gia công chuyển tiếp, là cơ sở ký hợp đồng gia công xuất khẩu với phía nước ngoài; đối với hàng hóa xuất khẩu để thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài, là doanh nghiệp có hàng hóa, vật tư xuất khẩu thực hiện công trình xây dựng ở nước ngoài; đối với hàng hóa xuất khẩu tại chỗ là cơ sở kinh doanh có hàng hóa xuất khẩu tại chỗ.”

Như vậy, nếu cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT và đáp ứng được điều kiện hoàn thuế GTGT thì sẽ thực hiện kê khai tổng số thuế GTGT đề nghị hoàn theo quy định. Nếu người nộp thuế đã đề nghị hoàn thuế đối với số thuế chưa được khấu trừ trong kỳ thì không được đưa số thuế này vào số thuế được khấu trừ của kỳ khai thuế tiếp theo.

Khi người nộp thuế đã ghi số liệu tổng số thuế đề nghị hoàn vào tờ khai thuế thì phải lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế theo quy định của cơ quan thuế để được xét hoàn thuế.

Như vậy, nếu công ty chị thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT và đáp ứng được điều kiện hoàn thuế GTGT như đã nêu ở trên thì chị tiến hành kê khai bình thường vào tờ khai và lập, gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế theo quy định cho cơ quan quản lí thuế trực tiếp của công ty chị để được xét hoàn thuế.

Theo thông tin chị trao đổi, chị vẫn sẽ thực hiện kê khai bình thường, ngoài ra sau khi đã ghi tổng số thuế giá trị gia tăng đề nghị hoàn theo quy định, chị cần lập hồ sơ hoàn thuế và gửi cho cơ quan quản lí thuế trực tiếp để được xét hoàn thuế.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Việt An, nếu khách hàng có bất kỳ thắc mắc gì xin vui lòng liên hệ Luật Việt An để được tư vấn cụ thể.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Tư vấn pháp luật thuế

  Tư vấn pháp luật thuế

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 33 11 33 66
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 67 55 66
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO