Văn bản pháp luật đất đai

Văn bản pháp luật đất đai: Luật đất đai 2013, Luật đất đai 2019, Các nghị định liên quan đến đất đai, các nghị quyết, các thông tư và các công văn cũng như các văn bản liên quan đến lĩnh vực luật đất đai.

Luật

Luật đất đai 2013

Nghị định

TT SỐ NĐ TÊN NGHỊ ĐỊNH
1 47/2014/NĐ-CP Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
2 46/2014/NĐ-CP Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
3 44/2014/NĐ-CP Quy định về giá đất
4 45/2014/NĐ-CP Quy định về giá đất
5 43/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai
6 01/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai
7 91/2019/NĐ-CP Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
Mục lục
Mục lục
Ẩn

  Luật sư chuyên trách

  TƯ VẤN DOANH NGHIỆP
  0979 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  TƯ VẤN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
  0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  TƯ VẤN ĐẦU TƯ
  09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư
  TƯ VẤN KẾ TOÁN - THUẾ
  09 888 567 08
  Tư vấn kế toán thuế
  TƯ VẤN XIN GIẤY PHÉP CON
  0966 83 66 08
  Tư vấn xin giấy phép con
  TƯ VẤN HỢP ĐỒNG
  0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng
  Luật Nhà ở 2024
  Ngày 27/11, Luật Nhà ở năm 2023 đã được Quốc hội thông qua. Nhìn chung, Luật Nhà ở năm 2023 vẫn kế thừa hầu hết các nội dung từ Luật Nhà ở năm 2014, song vẫn còn đó những điểm…
  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI Tải văn bản: Nghị định 10/2023/NĐ-CP Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một…
  SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 99/205/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NHÀ Ở Căn cứ Luật…
  Hợp đồng trước đăng ký kinh doanh
  Trước khi thành lập doanh nghiệp, chủ sở hữu doanh nghiệp phải có những bước chuẩn bị cho việc thành lập công ty theo quy định của pháp luật doanh nghiệp. Tính pháp lý của hợp đồng được ký kết…
  43/2014/NĐ-CP
  CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 43/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2014 Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng…
  45/2014/NĐ-CP
  CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 45/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2014 Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng…
  44/2014/NĐ-CP
  CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 44/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2014 Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng…
  46/2014/NĐ-CP
  CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 46/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2014    Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25…
  47/2014/NĐ-CP
    Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật đất đai 2013 Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chính phủ ban hành Nghị định quy định…
  1 2

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat