Văn bản pháp luật đất đai

Văn bản pháp luật đất đai: Luật đất đai 2013, Luật đất đai 2019, Các nghị định liên quan đến đất đai, các nghị quyết, các thông tư và các công văn cũng như các văn bản liên quan đến lĩnh vực luật đất đai.

Luật

Luật đất đai 2013

Nghị định

TT SỐ NĐ TÊN NGHỊ ĐỊNH
1 47/2014/NĐ-CP Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
2 46/2014/NĐ-CP Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
3 44/2014/NĐ-CP Quy định về giá đất
4 45/2014/NĐ-CP Quy định về giá đất
5 43/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đai
6 01/2017/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai
7 91/2019/NĐ-CP Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
thumbnail

30/2021/NĐ-CP

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 99/205/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 10 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NHÀ Ở Căn cứ Luật Tổ chức Chinh phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một...» Chi tiết

Hợp đồng trước đăng ký kinh doanh

Hợp đồng trước đăng ký kinh doanh

Trước khi thành lập doanh nghiệp, chủ sở hữu doanh nghiệp phải có những bước chuẩn bị cho việc thành lập công ty theo quy định của pháp luật doanh nghiệp. Tính pháp lý của hợp đồng được ký kết các dịch nhằm đảm bảo điều kiện cho việc thành lập doanh nghiệp như thế...» Chi tiết

43/2014/NĐ-CP

43/2014/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 43/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2014 Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Theo...» Chi tiết

45/2014/NĐ-CP

45/2014/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 45/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2014 Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn...» Chi tiết

44/2014/NĐ-CP

44/2014/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 44/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2014 Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Theo...» Chi tiết

46/2014/NĐ-CP

46/2014/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 46/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2014  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn...» Chi tiết

47/2014/NĐ-CP

47/2014/NĐ-CP

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật đất đai 2013 Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chính phủ ban hành Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ; tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Chương 1:...» Chi tiết

Luật đất đai 2013

Luật đất đai 2013

QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 45/2013/QH13 Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2013 Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật đất đai, Chương 1: QUY ĐỊNH...» Chi tiết

CÔNG TY LUẬT - ĐẠI DIỆN SỞ HỮU TRÍ TUỆ - ĐẠI LÝ THUẾ VIỆT AN

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số: 01010266/TP/ĐKHĐ, cấp lần đầu ngày 23/10/2007 tại Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội.

Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh Công ty Luật Việt An tại TP Hồ Chí Minh

Đại diện bởi: TS. LS Đỗ Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty)

Mã số thuế: 0102392370

Thông báo bộ công thương