Các trường hợp cấp lại Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Kinh doanh du lịch được coi là ngành công nghiệp không khói, đặc biệt là kinh doanh lữ hành quốc tế, nó đóng góp rất lớn cho sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia. Doanh nghiệp muốn kinh doanh lữ hành quốc tế phải đáp ứng điều kiện và có Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế. Tuy nhiên, trong thực tế quá trình sử dụng loại giấy phép này, nhiều khách hàng đang gặp khó khăn trong việc xin cấp lại theo quy định của pháp luật. Để giải đáp thắc mắc của quý khách hàng, Luật Việt An xin đưa ra bài viết các trường hợp cấp lại Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế sau đây.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Du lịch năm 2017.
 • Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.
 • Thông tư 33/2018/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế; phí thẩm định thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 44/2023/TT-BTC.

Giấy phép lữ hành quốc tế là gì?

Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế là một trong những giấy tờ mà các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành cần phải có. Theo quy định Luật Du lịch 2017 chính thức có hiệu lực có nhiều quy định mới so với Luật Du lịch năm 2005. Đặc biệt là các điều kiện và thủ tục liên quan đến thủ tục để được cấp giấy phép hoạt động.

Giấy phép lữ hành quốc tế

Sau khi xem xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép lữ hành quốc tế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ thực hiện cấp Giấy phép lữ hành quốc tế nếu xét thấy doanh nghiệp đó đáp ứng đủ các điều kiện về kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế theo quy định của pháp luật.

Điều kiện cấp lại Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Ngoài điều kiện về lý do cấp lại thì trước hết, doanh nghiệp bắt buộc phải có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế từ trước thì mới có thể yêu cầu được cấp lại loại giấy này. Theo đó, có 3 điều kiện mà doanh nghiệp phải đáp ứng để được cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế:

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp (doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký nghề về dịch vụ kinh doanh lữ hành);
 • Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế tại ngân hàng theo quy định của pháp luật;
 • Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế.

Các trường hợp cấp lại Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Trong quá trình sử dụng Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, nhiều doanh nghiệp có nhu cầu xin được cấp lại Giấy phép này. Tuy nhiên, không phải trong mọi trường hợp việc xin cấp lại này đều sẽ được đáp ứng mà đòi hỏi các doanh nghiệp cần đưa ra lý do chính đáng, phù hợp với quy định của pháp luật.

Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế được quy định chi tiết về cả nội dung lẫn hình thức, điều này nhằm đáp ứng việc cơ quan nhà nước có thể quản lý doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực này. Vì vậy, các trường hợp cấp lại Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa hầu hết là xuất phát từ việc thông tin trên Giấy phép không còn đảm bảo, hình thức Giấy phép bị sai lệch, không nguyên vẹn, không phù hợp với quy định của pháp luật.

Căn cứ Khoản 1 Điều 34 Luật Du lịch năm 2017, các trường hợp cấp lại Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế bao gồm:

Trường hợp 1: Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành bị mất:

 • Giấy phép kinh doanh bị thất lạc trong quá trình sử dụng, lưu giữ;
 • Không còn thấy Giấy phép kinh doanh;
 • Giấy phép kinh doanh không tồn tại nữa: có thể do thiên tai, hoả hoạn, sự cố khách quan mà giấy phép kinh doanh lữ hành bị huỷ, không còn tồn tại nữa.

Trường hợp 2: Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành bị hư hỏng:

 • Giấy phép kinh doanh không dùng được nữa;
 • Các thông tin trên Giấy phép kinh doanh không còn nhìn rõ được, điều này không đảm bảo về hình thức và cả nội dung của giấy phép. Việc không cung cấp được thông tin làm mất chức năng của Giấy phép nói chung và Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế nói riêng;
 • Giấy phép kinh doanh bị rách, nát, mất góc không đảm bảo theo quy định của pháp luật. Việc Giấy phép kinh doanh bị rách, nát, mất góc có thể ảnh hưởng tới thông tin đồng thời nó cũng làm sai lệch hình thức của loại giấy tờ làm căn cứ pháp lý quan trọng.

Lệ phí cấp lại Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Lệ phí là khoản tiền được ấn định mà tổ chức, cá nhân phải nộp khi được cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công, phục vụ công việc quản lý nhà nước được quy định trong Danh mục lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí.

Nếu doanh nghiệp cấp lại Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế trong năm 2023 thì theo quy định tại Thông tư số 44/2023/TT-BTC, lệ phí cấp lại Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế bằng 50% mức thu phí quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 33/2018/TT-BTC. Tuy nhiên, Thông tư này chỉ có hiệu lực kể từ ngày 31/12/2023 để khuyến khích thị trường kinh doanh dịch vụ lữ hành phục hồi sau đại dịch COVID 19.

Do vậy, từ ngày 01/01/2024, lệ phí được áp dụng theo Thông tư số 33/2018/TT-BTC. Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 33/2018/TT-BTC quy định, phí thẩm định cấp lại Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế là 1.500.000 (một triệu năm trăm nghìn) đồng/giấy phép.

Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế là cơ sở quan trọng, tiên quyết để cơ quan nhà nước có thẩm quyền căn cứ xem xét cấp lại Giấy phép kinh doanh cho doanh nghiệp.

Nhà nước quy định mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành tại mẫu số 05 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL. Đơn đề nghị phải đảm bảo các thông tin, bao gồm các thông tin về:

 • Cơ quan có thẩm quyền cấp lại Giấy phép;
 • Thông tin doanh nghiệp: Tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, điện thoại, website, E-mail;
 • Thông tin người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: Họ tên, giới tính, chức danh, CCCD, hộ khẩu thường trú, số điện thoại;
 • Thông tin Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Thông tin về Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế đã được cấp;
 • Thông tin tài khoản ký quỹ;
 • Lý do đề nghị cấp lại;
 • Cam kết tính chính xác của các thông tin ghi trong đơn.

Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế là cách thức thực hiện các bước theo một trình tự nhất định để cơ sở kinh doanh được cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.

Thủ tục cấp lại Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được quy định tại Khoản 2 Điều 34 Luật Du lịch, bao gồm các bước cụ thể như sau:

Bước 1: Nộp đơn cấp lại Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành

Doanh nghiệp gửi đơn đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép;

Bước 2: Xử lý đơn đề nghị

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép có trách nhiệm cấp lại Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành cho doanh nghiệp.

Trường hợp từ chối, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho cơ sở kinh doanh được biết.

Bước 3: Cấp lại Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Tổng cục Du lịch thông báo cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở khi cấp lại Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về các trường hợp cấp lại Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, xin vui lòng liên hệ Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

  Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18

  (Zalo, Viber, Whatsapp)
  hanoi@vietanlaw.vnSkype IconSkype Chat

  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18
  (Zalo, Viber, Whatsapp) hcm@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO