Hồ sơ cấp Giấy phép lữ hành quốc tế

Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được hiểu là việc xây dựng, bán và tổ chức thực hiện một phần hoặc toàn bộ chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế và khách du lịch ra nước ngoài. Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế là ngành kinh doanh có điều kiện, đòi hỏi doanh nghiệp kinh doanh phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép lữ hành quốc tế. Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều khách hàng gặp khó khăn trong việc chuẩn bị hồ sơ cấp Giấy phép lữ hành quốc tế đúng theo quy định của pháp luật. Để giải đáp thắc mắc của quý khách hàng, Luật Việt An xin đưa ra bài viết hồ sơ cấp Giấy phép lữ hành quốc tế sau đây.

Căn cứ pháp lý

 • Luật Du lịch năm 2017.
 • Nghị định 168/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.
 • Nghị định 94/2021/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Điều 14 của Nghị định số 168/2017 ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch về mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành.
 • Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.
 • Thông tư 44/2023/TT-BTC quy định về mức thu một số khoản lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.
 • Thông tư 33/2018/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài.

Giấy phép lữ hành quốc tế là gì?

Giấy phép lữ hành quốc tế hay Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế là giấy phép do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh lữ hành phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.

Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Có 3 điều kiện mà doanh nghiệp phải đáp ứng để được cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành, đó là:

 • Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp (doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký nghề về dịch vụ kinh doanh lữ hành);
 • Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế tại ngân hàng theo quy định của pháp luật;
 • Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế.

Thủ tục cấp Giấy phép lữ hành quốc tế

Thủ tục cấp Giấy phép lữ hành quốc tế gồm các bước sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ cấp Giấy phép lữ hành quốc tế

Doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phải tiến hành nộp 01 bộ hồ sơ đến Tổng cục Du lịch để được xem xét cấp Giấy phép lữ hành quốc tế.

Bước 2: Xử lý hồ sơ

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ đầy đủ, Tổng cục Du lịch thẩm định, cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp và thông báo cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở.

Trường hợp từ chối cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải tiến hành thông báo bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do.

Bước 3: Cấp Giấy phép lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp

Hồ sơ cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

Hồ sơ cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành bao gồm các loại tài liệu giấy tờ cụ thể như sau:

Tên tài liệu Hình thức Nội dung
Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế ·       Thông tin doanh nghiệp;

·       Thông tin của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

·       Địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có);

·       Thông tin Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

·       Thông tin tài khoản ký quỹ;

·       Đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

·       Cam kết về tính chính xác của thông tin ghi trong đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Bản sao có chứng thực
Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành Khi doanh nghiệp có yêu cầu nộp tiền ký quỹ vào tài khoản tại ngân hàng, ngân hàng nhận ký quỹ và doanh nghiệp thực hiện giao kết hợp đồng ký quỹ. Trên cơ sở hợp đồng ký quỹ, ngân hàng nhận ký quỹ thực hiện phong tỏa số tiền ký quỹ của doanh nghiệp gửi tại ngân hàng và cấp Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành cho doanh nghiệp
Văn bằng, chứng chỉ của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành Bản sao có chứng thực ·       Bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về lữ hành hoặc chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế.

·       Văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và xã hội.

 

Quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành Bản sao có chứng thực

Một số câu hỏi liên quan đến hồ sơ cấp Giấy phép lữ hành quốc tế

Lệ phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy phép lữ hành quốc tế là bao nhiêu?

Ngày 29/06/2023, Bộ tài chính ban hành Thông tư 44/2023/TT-BTC quy định về mức thu một số khoản lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp có hiệu lực từ 1/7/2023 đến 31/12/2023. Theo đó, lệ phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được quy định bằng 50% mức thu phí quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 33/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài.

Theo quy định tại điều 4 của Thông tư 33/2018/TT-BTC thì phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế được quy định là 3.000.000 (ba triệu) đồng/giấy phép cấp mới.

Vậy mức lệ phí thu để thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế là: 3.000.000 (x) 50% = 1.500.000 (một triệu năm trăm nghìn) đồng/giấy phép cấp mới.

Mức ký quỹ để được cấp Giấy phép lữ hành quốc tế là bao nhiêu?

Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 250.000.000 (hai trăm năm mươi triệu) đồng; Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng; Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng.

Từ 01/01/2024, áp dụng Điều 1 Nghị định 94/2021/NĐ-CP, mức ký quỹ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được thay đổi, điều chỉnh xuống còn 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng đối với kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam; 100.000.000 (một trăm triệu) đồng đối với kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài; 100.000.000 (một trăm triệu) đồng đối với kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về hồ sơ cấp Giấy phép lữ hành quốc tế xin vui lòng liên hệ Công ty Luật Việt An để được hỗ trợ tốt nhất.

Mục lục

Bài viết liên quan

Mục lục
Ẩn

  Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

  Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

  Văn bản pháp luật

  Văn bản pháp luật

  Tư vấn pháp luật

  Tư vấn luật

  LIÊN HỆ CÔNG TY LUẬT VIỆT AN

  Tư vấn doanh nghiệp: 09 79 05 77 68
  Tư vấn doanh nghiệp
  Tư vấn sở hữu trí tuệ: 0976 18 66 08
  Tư vấn sở hữu trí tuệ
  Tư vấn đầu tư: 09 13 380 750
  Tư vấn đầu tư

  TỔNG ĐÀI PHÍA BẮC

  Hotline: 09 61 37 18 18
  (Whatsapp, Zalo, Viber) hanoi@vietanlaw.vn Skype IconSkype Chat
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961371818
  Tư vấn kế toán - thuế: 09 888 567 08
  Dịch vụ kế toán thuế
  Tư vấn giấy phép: 0966 83 66 08
  Tư vấn giấy phép
  Tư vấn hợp đồng: 0913 380 750
  Tư vấn hợp đồng

  TỔNG ĐÀI PHÍA NAM

  Hotline: 09 61 57 18 18

  (Whatsapp, Zalo, Viber)
  hcm@vietanlaw.vn
  Skype IconSkype Chat

  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ qua Zalo
  Liên hệ Zalo 0961571818
  Liên hệ tư vấn
  Cảnh báo lừa đảo
  CẢNH BÁO MẠO DANH CÔNG TY LUẬT VIỆT AN LỪA ĐẢO